Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma 2020–2022 saa jatkoa

Facebook
02.05.2022 | Maa- ja metsätalous

Maa- ja metsätalousministeriö on myöntämässä Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmalle lisää rahoitusta sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeisiin että investointihankkeisiin vuosille 2022 ja 2023.

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmalla rahoitetaan biomassojen ravinteiden kierrätystä edistävää tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä niihin liittyviä investointeja. Tavoitteena on edistää lannan, puhdistamolietteen ja muiden vastaavien ravinnepitoisten biomassojen prosessointia siten, että niistä saadaan maataloudelle välttämättömät ravinteet talteen esimerkiksi orgaanisia lannoitevalmisteita tai muita korkeamman jalostusasteen tuotteita kehittämällä.

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman toivotaan auttavan myös Ukrainan kriisin aiheuttamiin lannoitteiden saatavuusongelmiin.

– Ukrainan kriisi ja sen vaikutukset heikentävät teollisten lannoitteiden saatavuutta ja nostavat niiden hintaa. Nyt on korkea aika toteuttaa ravinnekiertoon liittyviä innovaatioita ja tuotannollista toimintaa, jotta markkinoille saadaan testattuja ja turvallisia kiertolannoitteita korvaamaan kalliita epäorgaanisia ravinteita, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kehittämisasiantuntija Anja Norja toteaa.

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma 2020-2022 on osa pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaa. Valtakunnallisen kokeiluohjelman toimeenpanosta vastaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.

Tutkimus- kehittämis- ja innovaatiohankkeiden osalta seuraava hakujakso päättyi 29.4.2022, mutta tälle vuodelle on tulossa vielä kaksi hakujaksoa sekä investointi- että tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeisiin. Nämä hakujaksot päättyvät 31.8.2022 ja 31.10.2022.

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä