Suhdanteet vaihtelevat, mutta metsänomistajuus kestää

Facebook
05.10.2023 | Maa- ja metsätalous

Suomalaiset yksityismetsänomistajat kattavat puunmyynneillään valtaosan metsäteollisuuden puuntarpeesta. Metsänomistajat ovat tottuneet suhdanteiden vaihteluihin, ulkopuolelta asetettaviin vaatimuksiin ja paineisiin. Totuus on, että puumarkkinat toimivat nykyisin täysin markkinaehtoisesti. Puumarkkinoille onkin tullut tervettä kilpailua ja monipuolisuutta. Puukaupat kannattaakin kilpailuttaa ja ajoittaa oikein.

Puun hinta muodostuu markkinoilla kysynnän ja tarjonnan mukaan. Puun hinnan merkitys on huomattavasti suurempi metsänomistajan kannattavuuteen kuin metsäteollisuusuudelle esimerkiksi sellun valmistuksessa. Metsänomistaja ei voi vaikuttaa sellun kysyntään tai sen maailmanmarkkinahinnan kehitykseen.

Sellun hinta on alkuvuodesta laskenut johtuen heikommasta globaalista kysynnästä. Toisaalta tehtaiden kapasiteetin rajoitukset ovat vaikuttaneet nopeasti. Varastot ovat supistuneet ja hinnat ovat lähteneet uudelleen nousuun. Sellusta valmistetuille tuotteille on jatkossakin kysyntää. Taloudelliset laskusuhdanteet kuuluvat markkinatalouteen ja metsäsektoriin edelleen. Metsäsektorilta supistuu tuotantoa, mutta myös uutta kapasiteettia ollaan ottamassa käyttöön. Puun tarve kasvaa jatkossakin. Puun tarvetta lisää myös energiateollisuuden tarpeet. Energiapuusta onkin muodostunut aito puutavaralaji muiden joukkoon ja siitä maksetaan paikoin korkeampaa kantohintaa kuin kuitupuusta.

Miten metsänomistaja voi vaikuttaa taloudelliseen tulokseensa?

Metsänomistajuuden kannattavuuteen vaikuttaa hyvä ja oikea aikainen metsänhoito sekä puukaupan ajoitus ja kilpailuttaminen. Metsänhoidolla pidetään yllä terveitä taloudellisesti tuottoisia metsiä. Puukauppojen ajoittaminen hintahuippuihin voi olla hankalaa, mutta ne kannattaa kilpailuttaa suhdanteista riippumatta. Tällä hetkellä puun ostajien välillä on erittäin suuret erot, joten kilpailuttamisella saatava hyöty on merkittävä. Yhteen ostajaan sitoutumisen järkevyyttä kannattaa miettiä viimeistään, kun kilpailutuksella toinen ostaja maksaa huomattavasti korkeampia hintoja kuin mitä metsänomistaja saa sitoutumalla puukaupan mahdollisiin kylkiäisiin ja bonuksiin. Yhteen ostajaan sitoutuminen ei ole järkevää missään suhdanteessa.

Oikeudenmukainen puun hinta pitää yllä hyvää metsänhoitoa pitkällä aikavälillä. Nyt onkin mahdollisuus metsänhoidollisiin hakkuisiin, kun pieniläpimittaiselle puulle on kysyntää. Hyvän metsänhoidon ja reilujen puukauppojen toteuttaminen on kaikkien osapuolien yhteinen etu.

Puukaupan hintatiedot yhä paremmin MTK:n jäsenten hyödynnettävissä

MTK ja metsänhoitoyhdistykset tarjoavat jäsenilleen jatkossa entistä parempaa puukaupan hintatietojen seurantaa. Mhy puukauppatilastot -palvelun beta-versio on testattavissa mtk.fi -sivustolla.

MTK alkoi kehittää hintatietoja tehokkaammin keräävää automaatiota yhteistyössä QuickBi:n ja metsänhoitoyhdistysten tietojärjestelmätoimittajan Bitcompin kanssa. Mhy puukauppatilasto -palvelun ensimmäiset versiot lupaavat hintatiedoista kiinnostuneille metsänomistajille hyvää.

– Puumarkkinat ja niiden kehitys ovat aina olleet jäseniemme suurimpia mielenkiinnon kohteita. Kannustamme jäseniämme aina puukaupan kilpailuttamiseen ja monelle ajantasaisten hintatietojen hyödyntäminen on tässäkin avainasemassa. Uuden palvelun ja sen tarjoaman automaation ansioista tämä on jatkossa entistä tehokkaampaa ja monipuolisempaa, MTK:n tutkimuspäällikkö Kalle Karttunen kommentoi aiemmassa tiedotteessa.

Teksti- ja kuvalähde: MTK

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä

Muita uutisia