Tmi Heikki Mustonen - Ammattitaitoista vesitaloussuunnittelua jo toisessa sukupolvessa

Facebook
08.07.2021 | Maa- ja metsätalous

Tmi Heikki Mustonen on salaojituksiin, salaoja- ja maanottosuunnitelmiin sekä peruskuivatukseen erikoistunut yritys. Palveluihin kuuluu myös jätevesienkäsittelysuunnitelmat uudistetun jätevesilainsäädännön mukaisesti. Heikki Mustonen on jo toisen sukupolven yrittäjä alalla, joten hänellä on monipuolinen kokemus ja ammattitaito vaativiinkin projekteihin. Toimialuetta on pääsääntöisesti Varsinais-Suomi mutta tarpeen vaatiessa pystytään toimimaan muuallakin Suomessa

- Kuivatussuunnittelu, esimerkiksi salaojitukset, valtaojien putkitukset, valtaojasuunnittelu sekä peltosalaojien korjaussuunnittelu, ovat keskeisimmistä osaamisalueistamme. Teemme myös kotitalouksien jätevesien käsittelysuunnitelmia. Muutama vuosi sitten Suomessa astui uusi jätevesilaki, jonka puitteissa toteutamme kotien sekä mökkien jätevesiratkaisut. Meiltä myös maa-ainesten ottosuunnitelmat, rakennuksien paikalleen mittaukset ja massan laskennat, kertoo yrittäjä Heikki Mustonen.

Salaojasuunnittelu kannattaa monesta syystä

Salaojituksen avulla voidaan merkittävästi kohentaa kasvatusolosuhteita pelloilla johtamalla ylimääräinen vesi pois. Tämä tarkoittaa myös pellon viljeltävyyden paranemista.

- Salaojasuunnittelun myötä peltolohkokuvio sekä maan rakenne paranee. Myös viljely helpottuu ja nopeutuu, viljelyala kasvaa sekä päistehaitat ja fosfori - huuhtoutuminen vähentyy. Samalla rikkakasvi- ja tuholaispaine alenee ja avo-ojien kunnossapitotarve poistuu, sanoo Mustonen.

- Pelloille ja metsille tärkeät valtaojat tarvitsevat ylläpitoa ja hoitoa. Me tarjoammekin muun muassa ojitusyhteisöille asiantuntevia ojaisännöintipalveluita. Tämä merkitsee avustamista erilaisissa ojituksen kunnossapitoon ja peruskorjaukseen liittyvissä hankkeissa. Meillä on ojien kunnossapidosta pitkä kokemus, jatkaa Mustonen.

Valumavesien hallinnan suunnittelua

- Me autamme suunnittelemaan ja toteuttamaan esimerkiksi kosteikot, laskeutusaltaat, pohjapatosarjat sekä luonnonmukaisen peruskuivatuksen mukaiset tulvatasanteet. Mikäli valumavesien suunnittelu on kunnossa, ojien kunnostustarve vähenee. Siksi valumavesien hallintaan kannattaa panostaa. Me teemme valumavesisuunnitelmat suurella asiantuntemuksella. Kannattaa myös muistaa, että altaisiin jäävän lietteen voi käyttää peltojen parannukseen, eikä se valu kuormittamaan lähivesistöjä, korostaa Mustonen.

www.heikkimustonen.fi

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä