Pyydä tarjous

Aurinkoenergialla on vahva rooli Naantalin Asuntomessuilla

Digipalvelut
01.07.2022 | Rakentaminen

Naantalin Asuntomessuilla vahvasti vaikuttava aurinkoenergiateema on yksi Naantalin kaupungin määrittelemistä teemoista, koska Naantalihan tunnetaan matkailumielessä mm. aurinkokaupunkina. Naantalin Energia on vastannut Lounatuulen asuinalueen sähköverkon sekä venesatamassa sijaitsevan aurinkovoimalan rakennuttamisesta. Yhtiö on panostanut viime vuosina vahvasti uusiutuvaan energiaan myös tuulivoiman osalta.

– Asuntomessujen aurinkoenergiateemaan liittyviä ensimmäisiä ideointeja tehtiin jo 3–4 vuotta sitten. Toki Naantalin Energian omaankin strategiaan liittyy vahvasti hiilidioksidivapaa sähköntuotanto. Toimimme lähes koko Naantalin alueen sähköverkkoyhtiönä ja olemme rakentaneet myös messualueen sähköverkon infran, Naantalin Energian toimitusjohtaja Pasi Haarala kertoo.

Alue on saatu Haaralan mukaan suunnitella kokonaisuuden näkökulmasta mahdollisimman tehokkaasti, koska alueella ei ollut ennestään sähköinfraa.

– Saimme tehtyä myös aurinkovoimalan messualueen rantaan. Asuntomessualueen venesataman laitureiden katokset on tehty aurinkopaneeleilla. Kyseessä on ihan uutta aurinkopaneeliteknologiaa edustavat tuotteet. Katoksissa on pylväät ja kehikko, joiden päälle on suoraan asennettu aurinkopaneelit, jotka toimivat samalla katoksena. Katosten aurinkopaneelit ovat kaksipuoleisia, joten ne ottavat vastaan auringonsäteilyä sekä paneelin ala- että yläpuolelta.

Optimiolosuhteissa asuntomessualue tuottaa oman käyttösähkönsä

Naantalin Energian tietojen mukaan kyseessä on Naantalin suurin aurinkovoimala. Voimalassa on 288 paneelia ja se tuottaa energiaa 88 000 kWh, joka vastaa noin 35 kerrostaloasunnon sähkönkulutusta vuodessa. Naantalin Energian aurinkovoimalan lisäksi asuntomessualueella on myös asukkaiden omia aurinkovoimaloita, joiden kautta sähköä tuotetaan pääasiassa oman talouden tarpeisiin. Haaralan arvion mukaan noin 70–80 % alueen kohteista on rakentanut myös oman aurinkovoimalan.

– Kun mitataan aurinkovoimalaitoksen ja asukkaiden tekemien aurinkovoimaratkaisuiden yhteistä energiaa, alue on täysin omavarainen kesäisissä optimiolosuhteissa. Talvella ainoa tekijä, mikä estää normaalipaneelin tuotannon on lumi, joka peittää paneelin. Sitä vastoin voimalan paneelien kaksipuoleisuuden ansiosta aurinkoenergiaa saadaan talteen myös talviaikaan lumen ja jään tuottamasta hajasäteilystä.

Aurinkovoimalan akusto säilöö energiaa häiriötilanteiden varalle

Ensimmäistä kertaa Naantalin Energian toiminta-alueella toteutetaan akustoratkaisu, joka on sijoitettu alueen isoimpaan sähkömuuntamoon.

– Akustoa ladataan aurinkoenergialla, eli meidän aurinkoenergiapuiston paneeleilla. Energiaa pystytään hyödyntämään häiriötilanteissa tai jännitteen vaihtelussa. Akustoa voidaan ladata halvalla ajalla ja käyttää kalliilla ajalla. Kyseessä on testikohde meille. Jos alueelle tulisi häiriö esim. syyskuun pimeinä iltoina, saataisiin akustolla katettua alueen katuvalot. Akusto on kooltaan 162 kWh, eli kotitalouksien käyttösähköön se ei riitä, Haarala mainitsee.

Naantalin Energian aurinkovoimalakonsepti saa todennäköisesti myös jatkoa

– Todennäköisesti tätä vastaavaa mallia tullaan käyttämään jatkossakin. Katsomme nyt ensin ensimmäisten vuosien kokemukset tästä kyseisestä kohteesta. Messualueen viereen peltoalueelle on jo olemassa varaus vastaavan kokoiselle aurinkovoimalalle. Mielenkiintoinen projekti tässä on kyseessä, jota tehdään hyvässä yhteistyössä Naantalin kaupungin kanssa, Haarala kiittelee.

Naantalin Energia on investoinut vahvasti tuulivoimaan

– Sähkönmyynnin osalta toimimme pääasiassa tässä Varsinais-Suomen alueella ja meidän omaa sähkönjakeluverkkoa on pelkästään ns. Kanta-Naantalin alueella. Olemme investoineet vahvasti tuulivoimaan, joka on meidän viimeisen seitsemän vuoden panostus. Olemme osakkaana yhtiössä, jolla on omistuksia useammassa tuulivoimapuistossa, koska kohtalaisen pienen Naantalin kaupungin alueelle ei isoja tuulivoimapuistoja pysty rakentamaan. Olemme nähneet helpompana ratkaisuna osakkuuden yhtiöissä, joissa investoidaan tuulipuistoihin. Tällä hetkellä tuotantoa tulee neljästä, jo useamman vuoden toiminnassa olleessa tuulivoimapuistossa, lisäksi kaksi tuulipuistoa on juuri valmistunut ja kahta vielä rakennetaan. Reilun vuoden kuluessa 15–20 % sähköstämme tulee jo omasta tuulivoimasta, Haarala toteaa.

www.naantalinenergia.fi

www.facebook.com/naantalinenergia