Pyydä tarjous

Eliittikatot Oy: "Taloyhtiön kiinteistöomaisuutta on ylläpidettävä suunnitelmallisesti"

Digipalvelut
17.02.2023 | Rakentaminen, Yrityselämässä tapahtuu

Eliittikatot on keskittynyt taloyhtiöpuolella 1–3-kerroksisten rakennusten kattoremontteihin. Yhtiö operoi kaikkien kattomateriaalien parissa, olipa kyseessä teräs-, tiili- tai bitumikermikate. Tiilikatto vaatii edesauttavia huoltotoimenpiteitä, jotta se säilyisi mahdollisimman pitkään hyvänä. Tiilien kuntoa on syytä tarkastaa aika-ajoin, onko katolla vaikkapa rikkoontuneita tiiliä, jotka täytyy vaihtaa.

Eliittikatot toteuttaa tiilikatoille Ormax Pro 2.0 -pintakäsittelyjä, joiden kautta tiilen käyttöikää saadaan jatkettua merkittävästi. Tiilikatteen pinta on aika-ajoin uudistettava, että sen kestoikä olisi mahdollisimman pitkä. Pinnoitusväli on noin 15–25 vuotta.

Kun puhutaan teräskatteista, niiden maalipintojen kesto on parhaimmillaan lähes koko käyttöiän mittainen, joten niiden huoltotöihin kuuluu lähinnä puhdistus. Jos kuitenkin maalaukselle tulee tulevaisuudessa tarvetta, niin maalauksen tekeminen onnistuu nykyisten maalattujen pintojen päälle.

– Kaikkien vesikattojen huoltoon kuuluu määräaikaisesti tarkistaa läpiviennit ja kattoturvatuotteiden kiinnitykset sekä niiden toimivuus sekä puhdistus. Vanhemmat tiili- ja peltikatteet vaativat yleensä suuremman remontin, koska sen aikakauden rakentamisessa ei käytetty aluskatetta. Myös pellit on monessa tapauksessa maalattu jälkikäteen. Vanhoja peltikattoja ei kannata lähteä pinnoittamaan tai maalaamaan, koska niiden vesikattojen rakenteelliset ongelmat on saatava poistettua, projektipäällikkö Arto Remes toteaa.

Vanhat peltikatot ovat usein riskirakenteita

Remes kertoo, että peltikatolla on ominaisuus, jossa kondenssi kosteutta tiivistyy myös alapuolelle. Jos peltikaton alla ei ole kosteutta rakenteiden ulkopuolelle ohjaavaa aluskatetta, kosteus pääsee talon rakenteisiin ja eristeisiin.
Pahimmillaan tällaisissa vauriokohteissa voidaan joutua uusimaan kantavaakin rakenneosaa. Kun puuta altistetaan kosteudelle riittävän pitkään, tuuletus ei toimi ja kosteus kerääntyy rakenteisiin, rakenteen kestävyys heikkenee ja pahimmillaan se lahoaa. Kosteus aiheuttaa myös sen, että sinne muodostuu kasvustoa. Kun rakennuksessa on kasvustoa, siellä on myös itiöitä hengitysilmassa ja rakenteissa, joka voi aiheuttaa sisäilmaongelmia. Toki kosteutta voi päästä muutakin kautta rakenteisiin, mutta katto on tärkein rakennusta suojaava rakenneosa, joten sen on ainakin syytä olla kunnossa.

Remes täsmentää, että Eliittikattojen urakoimat taloyhtiökohteet ovat tyypillisesti 20–50 vuotta sitten rakennettuja rakennuksia – uudempiin kohteisiin ei tarvitse juurikaan tehdä saneerauksia, jos ei ole kyse rakennusvirheistä tai esim. myrskyvaurioista.

– Nyt korjataan menneiden vuosikymmenten ammattitaidolla tehtyä rakennuskantaa. Tieto ja kokemukset lisääntyvät ajan kuluessa, joten nyt rakennetaan eri tavalla kuin vuosikymmeniä takaperin. Aiemmin on tehty sillä tiedolla, taidolla ja materiaaleilla, mitä silloin on ollut.

Eristyksen vajaa määrä yläpohjassa sekä epätiivis rakenne aiheuttavat lämpövuotoa ja kastepisteen muodostumista kun lämmin ja kylmä ilma pääsevät kohtaamaan.

– Kun lämpötila sahaa poikkeustalvina nollan molemmin puolin, ne rasittavat rakenteita. Meidän rakennuskannassa on paljon rakennuksia, joissa on matala ullakkotila ja sitä kautta ne ovat alttiita syntyville ongelmille heikon tuuletuksen vuoksi. Tästä syystä pelkkä lämmöneristeen lisääminen, ilman että tuulenohjaimia saadaan asennettua niille kuuluville paikoilleen, ei välttämättä poista ongelmia. Täydellisessä kattoremontissa tuulenohjaimet saadaan asennettua kunnolla, jolloin tuuletuskin toimii oikein. Tosin tämäkään toimenpide ei onnistu kaikissa matalissa rakennuksissa.

Liian suuri korjausvelka aiheuttaa taloyhtiöille harmia

Remes ohjeistaa, että remonttitarpeiden tunnistaminen ja aikatauluttaminen on lähtökohtaisesti taloyhtiön hallituksen ja osakkaiden vastuulla, mutta isännöitsijöidenkin kannattaa olla asiassa valveilla. Asunto-osakeyhtiölaissa on määritelty, että asunto-osakeyhtiön hallitus on vastuussa myös kiinteistönsä ylläpidosta ja huollosta.

– Taloyhtiöissä kannattaisi olla PTS (pitkän tähtäimen suunnitelma), jossa on hahmoteltu korjaushankkeita pidemmälle ajalle. PTS auttaa kustannusten jaksottamisessa, ettei taloyhtiölle pääsisi syntymään liikaa korjausvelkaa, joka voi aiheuttaa ongelmia rahoitusneuvotteluissa pankin kanssa ja sitä kautta vaikeuttaa investointipäätöksen tekemistä.

Remes muistuttaa, että mikäli pankilta ei saada rahoitusta, joudutaan lähtemään erillislainapuolelle, jolloin jokaiselle osakkaalle otetaan oma laina, että suunniteltu hanke saadaan toteutettua.

– Tästä syystä näihin huoltotarpeisiin olisi varauduttava ajoissa ja tehtävä tarvittavat huoltotoimenpiteet silloin kun ne ovat ajankohtaisia, tai hieman etupainotteisesti.

Remes mainitsee, että nykyisille peltikatteille luvataan käyttöikää 50 vuotta ja tiilikatteille huollettuina jopa 70 vuotta. Tiilikate tosin vaatii muutaman vuosikymmenen välein huoltopinnoitteen. Icopalin bitumikermikatteen elinkaari on parhaimmillaan jopa 40 vuotta, kun se on huollettu oikein. Katteen kestoikään vaikuttaa Remeksen mukaan useat tekijät, kuten huoltaminen, pohjarakenteet sekä olosuhteet. Bitumikatteen etuja on hiljaisuus. Myös uuden pinnan teko onnistuu vanhan päälle, mikäli pohja on riittävän hyvässä kunnossa.

Monipuolinen ja kokenut kattoremonttikumppani

Eliittikatoilla on pitkä, yli 20 vuoden toimintahistoria.

– Olemme yksi markkinoiden monipuolisimmista toimijoista, sillä pystymme tekemään kaikki kattotyypit ja -materiaalit. Olemme täyden palvelun kumppani, suunnittelusta aina toteutukseen saakka.

Remes mainitsee, että Eliittikatot Oy:n omistajina ovat yrityksen toimiva johto ja Poimukate Oy Joensuusta, jonka omistaja on Ruukki Construction.

– Meillä on nyt taustaorganisaatiossa entistäkin isompia toimijoita ja sitä kautta leveämpiä hartioita. Tavarantoimittajina ovat kaikki suomalaiset suuret: Ruukki ja Poimukate teräskatteiden puolella, BMI Ormax tiilikatteiden ja pinnoitteiden osalta sekä BMI Icopal kermikatteissa. Lisäksi meiltä saa kattoturvatuotteet, joten taustalta löytyy vahvaa osaamista sekä vahvoja tuotteita.

www.eliittikatot.fi
Facebook
YouTube
Instagram