PTT-ennuste: Asuntomarkkinat kääntyvät vihdoin montusta nousuun

Facebook
29.02.2024 | Rakentaminen

Asuntomarkkinat vilkastuvat ja asuntojen hinnat kääntyvät vihdoin nousuun vuoden 2024 aikana, kertoo Pellervon taloustutkimus PTT:n ennuste. Vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat nousevat koko maassa tänä vuonna 0,5 prosenttia, mutta alueellinen vaihtelu on suurta. Vuokrien kasvu kiihtyy, erityisesti ARA-asunnoissa.

- Asuntojen hinnat ponnistavat ylöspäin, tosin syvän montun pohjalta. Korot ovat vihdoin kääntyneet laskuun ja kotitalouksien nimellistulot kehittyvät hyvin, mikä antaa virtaa asunnonostosuunnitelmille, kertoo PTT:n ekonomisti Veera Holappa.

Asuntotarjonta on edelleen runsasta, mikä hillitsee hintojen nousua. Varsinkin pääkaupunkiseudulla asuntosijoittajien vetäytyminen markkinoilta heikentää hintojen palautumista. Sijoituskysynnän ennakoidaan palautuvan korkojen laskun ansiosta, mutta ei aiemmalle tasolleen.

Hintakehitys voi myös olla ennakoitua nopeampaa, jos kotitalouksien patoutuneet asunnon hankinta- ja vaihtotarpeet purkautuvat arvioitua vauhdikkaammin. Toisaalta talouden yleinen heikko tilanne ja epävarmuus työttömyydestä voivat pitää kotitaloudet varovaisina, mikä heikentäisi hintakehitystä.

Kaupunkien asuntomarkkinoissa isoa vaihtelua

Asuntojen hintakehitys vaihtelee selvästi suurimpien kaupunkien kesken, mihin on monia syitä. Espoossa hinnat nousevat vuonna 2024 1,7 prosenttia, Helsingissä muutos jää nollaan, mutta Vantaalla hinnat laskevat yhä -1,1 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla on valmistunut erittäin paljon uusia kerrostaloasuntoja, mutta määrä kääntyi laskuun jo viime vuoden lopulla. Vähenevä tarjonta alkaa nostaa hintoja vuoden kuluessa. Silti Vantaalla omistusasuntojen heikko kysyntä vetää hintoja alas.

Tampereella puolestaan asuntomarkkinat ovat olleet vahvat viime vuosina. Väestön kasvu on kiihtynyt erittäin voimakkaasti, mikä näkyy asuntokysynnässä, ja Tampereella hinnat nousevat 2,1 prosenttia. Sen sijaan Oulussa ennuste arvioi asuntojen hintojen edelleen laskevan tänä vuonna (-2,0%).

ARA-vuokrat nousevat selvästi vapaarahoitteisia enemmän

Väestön kasvu kiihdyttää vuokra-asuntojen kysyntää suurissa kaupungeissa, mutta runsas asuntotarjonta hillitsee vuokrien nousua edelleen alkuvuonna. Vuokranantajat eivät vieläkään pysty tekemään kustannusten nousua vastaavia vuokrien korotuksia. Vapaarahoitteiset vuokrat nousevat tänä vuonna 2 prosenttia, ja vuokrien nousuvauhti kiihtyy vuoden loppua kohden.

ARA-vuokrien korotukset ovat selvästi suuremmat kuin vapaarahoitteisten vuokrien, keskimäärin 5 prosenttia. Monissa ARA-yhtiöissä on tarve siirtää kohonneet kustannukset omakustannushinnoittelun mukaisesti vuokriin. Viime vuonna koettu poikkeuksellinen tilanne, jossa ARA-vuokrat nousevat vapaarahoitteisia enemmän, siis toistuu.

Useissa suurissa kaupungeissa väestön määrä on lisääntynyt merkittävästi kahden edellisen vuoden aikana. Koska väestönlisäys johtuu suuressa määrin maahanmuutosta, tulee vuokra-asuntojen kysyntä kasvamaan.

Alueellinen asuntomarkkinaennuste on luettavissa PTT:n verkkosivuilla: www.ptt.fi/ennusteet/alueellinen-asuntomarkkinaennuste-2024/

Ennusteen rahoittajat ovat ympäristöministeriö, Kuntaliitto, ARA, Rakli, Rakennusteollisuus ja Kiinteistöliitto.

Lähde: PTT

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä

Muita uutisia