Ratu-kustannuslaskennalla on mahdollista laskea suunnitteluratkaisujen kustannusten lisäksi myös CO2-päästöjä

CO2-päästölaskenta-ominaisuudella rakenne-, materiaali- ja tuotevaihtoehtoja voidaan verrata jo hankkeen suunnitteluvaiheessa.
CO2-päästölaskenta-ominaisuudella rakenne-, materiaali- ja tuotevaihtoehtoja voidaan verrata jo hankkeen suunnitteluvaiheessa.
24.06.2024 | Rakentaminen

Rakennukset ja rakentaminen aiheuttavat yhteensä noin kolmanneksen Suomen ilmastopäästöistä. Hankkeen päästöihin voidaan vaikuttaa merkittävästi tuomalla CO2-päästölaskenta kustannuslaskennan rinnalle.

Ratu-kustannuslaskennan uudella CO2-päästölaskenta-ominaisuudella rakenne-, materiaali- ja tuotevaihtoehtoja voidaan verrata jo hankkeen suunnitteluvaiheessa sekä tehdä tietoon pohjautuvia valintoja kustannusten, CO2-päästöjen ja aikataulun näkökulmasta.

Energiatehokkuus ja uusiutuvat energiamuodot pienentävät rakennusten ilmastonpäästöjä. Samalla rakennushankkeen aikaisten ilmastopäästöjen vähentäminen nousee yhä tärkeämmäksi. Ilmastopäästöjä voidaan pienentää suunnitteluratkaisuilla, valitsemalla vähäpäästöisiä rakennustuotteita, vähentämällä työmaalla materiaalihukkaa ja kasvattamalla kierrätysastetta.

– Ratu-kustannuslaskenta tarjoaa avoimen kustannus-, työmenekki- ja CO2-päästötiedon eri rakenneratkaisujen ja materiaalien päästöjen sekä kustannusten vertaamiseen ja optimointiin, niin tila- kuin rakennusosa- ja suoritepohjaiseen laskentaan, kertoo tiimipäällikkö Suvi Utriainen Rakennustiedosta.

– Ratu-kustannuslaskenta tarjoaa työkalun myös hankkeen aikataulutukseen ohjelman kääntäessä hetkessä rakennusosapohjaisen laskennan hankkeen aikataulusuunnittelun pohjaksi, jatkaa Utriainen.

Kun CO2-päästölaskenta tehdään jo hankkeen alkuvaiheessa, voidaan parhaiten vaikuttaa hankkeen tavoitteisiin ja jatkosuunnittelua ohjaaviin suunnitteluratkaisuihin, joilla suurin osa hankkeen kustannuksista ja päästöistä sidotaan. Hankkeen edetessä suunnitelmiin on vaikeampi tehdä laajoja muutoksia ilman lisäkustannuksia.

Energiatehokkuus ja uusiutuvat energiamuodot pienentävät rakennusten ilmastonpäästöjä. Samalla rakennushankkeen aikaisten ilmastopäästöjen vähentäminen nousee yhä tärkeämmäksi. Ilmastopäästöjä voidaan pienentää suunnitteluratkaisuilla, valitsemalla vähäpäästöisiä rakennustuotteita, vähentämällä työmaalla materiaalihukkaa ja kasvattamalla kierrätysastetta.

Tukee uuden rakentamislain tavoitteita

Yksi tehokkaimmista keinoista rakennushankkeen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen on niiden huomioiminen kustannusten rinnalla jo hankkeen suunnitteluvaiheessa. Ratu-kustannuslaskentaan kehitetty CO2-päästölaskenta-ominaisuus on tähän ketterä työkalu. Se tukee myös uuden rakentamislain tavoitteita.

Ratu-kustannuslaskennan CO2-päästölaskenta-ominaisuus tarjoaa käyttäjilleen kattavan kuvan rakennushankkeen hiilijalanjäljestä ja auttaa tunnistamaan hankkeen suurimmat CO2-päästölähteet. Ratu-kustannuslaskennan avulla tilaajat ja suunnittelijat voivat vertailla eri rakenne- ja materiaaliratkaisuiden kustannuksia ja CO2-päästöjä sekä tehdä tietoon perustuvia päätöksiä.

Ratu-kustannuslaskennan tiedot pohjautuvat tutkittuun Ratu-menekkitietoon sekä kattavaan rakennekirjastoon, johon päivitetään vuosittain materiaalien ja tuotteiden hinnat.

Ratu-kustannuslaskenta, aikaisemmalta nimeltään RT-kustannuslaskenta, on Rakennustieto Oy:n, Mittaviiva Oy:n ja Ihme-3d Oy:n kehittämä ja ylläpitämä palvelu. CO2-päästölaskenta-ominaisuuden kehityshanke sai tukea ympäristöministeriöltä Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelmasta, jonka rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (RRF).


Tekstilähde: Rakennustieto Oy

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä

Muita uutisia