Pyydä tarjous

Talonrakennusteollisuus ry:n Itä-Suomen aluepäällikkö Kimmo Anttonen: "Optimismijohtajuutta tarvitaan"

Digipalvelut
25.11.2022 | Rakentaminen

Rakennusteollisuuden suhdannejulkistus 12.10.2022 antoi rakentamisesta positiivisen kuvan. Monien mielestä se oli liian positiivinen suhteessa talouden syviin epävarmuuksiin. Stagflaation uhka on todellinen, mikä aiheuttaa käynnistyvälle TES-kierrokselle paljon paineita. Aikamme tarvitsee optimismia, koska nyt näemme uhkakuvia mahdollisuuden sijaan.

Nyt kannattaa kuunnella toivon luojia ja optimismijohtajia samalla kun varaudumme pahempaan. Realistisesti katsoen rakentamisen jäähtyminen ei ole pelkästään huono asia, koska resursseja vapautuu myös kehittämiseen. Kuinka meillä on resursseja Ukrainan jälleenrakennukseen, kun omissakin projekteissamme on jatkuva pula osaavasta työvoimasta?

Positiivisuus ei ole vain asenne, vaan se on energiaa, joka tarttuu

Optimismi on elämän valoisan energian lähde, jonka arvo mitataan erityisesti vaikeilla hetkillä. Silloin kun ei enää jaksaisi, joku sanoo kannustavan sanan tai epävarmuuden keskellä joku näyttää selvää suuntaa kohti parempaa. Tarvitsemme arvojohtajia, jotka tuovat olemuksellaan uskoa tähän epävarmaan aikaan. Elämä on aina epävarmaa, mutta varmuuden illuusio vaihtelee.

Johtajien on konkreettisesti seistävä kehitettävien asioiden takana

Loppuvuonna olen nähnyt myös erinomaisesti johdettuja rakennustyömaita. Pääuutisemme käsittelee YIT:n työturvallisuusloikkaa, joka on toteutettu ainoalla oikealla tuella -johdon näkyvällä sitoutumisella. YIT:llä oli vaikeuksia työturvallisuuden kanssa ja käyttöön otettiin vanha kunnon edestä johtamisen malli. Vaikeina aikoina johtajien on näyttävä ja johtajien on konkreettisesti seistävä kehitettävien asioiden takana.

Hyvä johtaja yrittää tehdä itsestään tarpeettoman. Hän pyrkii antamaan kaiken tuen alaisilleen, jotta nämä selviävät itsenäisesti haasteista. Tässä kannustavan itseohjautuvuuden kulttuurissa on avain myös työturvallisuuskehitykseen. Jokainen työntekijä on saatava kannustettua miettimään omaa kuolevaisuuttaan itse. Tähän auttaa johdon vankkumaton tuki ja vaatimus oikein toimimisesta.

Rakennusala on ansainnut moitteensa. Rakentamisessa on tänä vuonna kuollut kahdeksan ihmistä. Samaan aikaan ei ole vahvistetusti kuollut yhtään suomalaista sotilasta. Huippusuhdanteen synnyttämässä resurssivajeessa kaikki työmaat eivät ole pysyneet hallinnassa, joten laatuongelmatkin valitettavasti jatkuvat. Asennetta ja osaamista on koulutettava ja vaadittava enemmän. Meidän on panostettava läpinäkyvyyteen ja oman kehitystarpeemme ratkaisuihin.

Rakennusalan toimittava jatkossa kannustinpalkkausjärjestelmien edelläkävijänä

Osa turvallisesta ja laadukkaasta tuloksesta kuuluu jokaiselle sen tekijälle. Y- ja Z-sukupolvet eivät ole valmiita myymään sieluaan pääomia rikastuttaakseen. Työn vaativuus kasvaa koko ajan, jolloin tulospalkkiojärjestelmien tulee kannustaa kehittymiseen. Saamme kaikki mukaan, kun palkitsemme kaikki onnistumisista.

Hyvä alainen on esimerkki koko työyhteisölle. Työstään tulospalkittu työntekijä ei ole osaoptimoija, vaan tiimipeluri, jonka tehtävä on varmistaa oman työnsä virtaavuus tuotantoketjussa. Jokainen työntekijä tarkastaa oman työnsä ja raportoi sen vaaditulla tavalla. Jokainen on osaltaan vastuussa työturvallisuudesta ja laadusta, koska meillä kaikilla on väliä. Tulee myös pohtia, pitäisikö sanktioida niitä, jotka eivät noudata sääntöjä?

Jatkossa Rakennusteollisuus on entistä vahvempi kehityskumppani sääntelyn, työturvallisuuden ja laadunhallinnan kehittämisessä

Rakennusteollisuuden 1.12.2022 julkaistava uusi strategia rakentuu kolmelle painopisteelle, osaava ja vastuullinen Rakennusteollisuus, kasvun edellytykset ja toimivat markkinat ja vihreän siirtymän mahdollisuudet. Strategia näkee mahdollisuuksia muutoksessa ja valmistaa meitä olemaan entistä kokonaisvaltaisempia arvojohtajia. Strategia valmistuu muutoksen aikana, jolloin kaivataan vahvoja suuntaviivoja tulevaan. Jatkossa Rakennusteollisuus on entistä vahvempi kehityskumppani sääntelyn, työturvallisuuden ja laadunhallinnan kehittämisessä. Autamme myös haastaviin aikoihin valmistautumisessa ja toiminnan sopeuttamisessa laskevaan suhdanteeseen.

RT:n avulla rakennusala on ottanut uutta johtajuutta, jota sen on entisestään vahvistettava kohti seuraavaa hallituskautta. Tämä hallituskausi meni supistuvien määrärahojen ja epämääräisen MRL-uudistuksen parissa. Rakennetun ympäristön johtajuus on selvästikin hukassa, jos rakennusalan sääntelyä kehittävillä ihmisillä ei ole alan riittävää osaamista ja käytännön tuntemusta. Rakennusala kaipaa enemmän aktiivisia yhteiskunnallisia kehittäjiä. Meidän on oltava luomassa sitä optimismia, jolle haluamme tulevaisuuden menestyksen rakentaa.

Meidän on haastettava itsemme yhä laajempaan ajatteluun. Luulen, ettei moni suomalainen yritys suunnittele lähtevänsä Ukrainaa jälleenrakentamaan. Meillä on kuitenkin se osaaminen, jota Ukraina tarvitsee. Ensin meidän on poliitikkojen ja virkamieskoneiston avulla vietävä maahan erinomainen harmaan talouden torjuntajärjestelmämme. Sen jälkeen suunnittelijoidemme on astuttava esiin ja lopulta myös urakoitsijoiden on varmistettava, että maassa rakennetaan reilun, avoimen ja kestävän kilpailun ja ehtojen turvin, kuten Suomessa.

Talonrakennusteollisuus ry:n Itä-Suomen aluepäällikkö Kimmo Anttonen