Pyydä tarjous

Teollisuus tiivistää rivejään kestävässä rakentamisessa – yhteinen toimenpideohjelma valmisteluun Rakennusteollisuus RT:n johdolla

Kuva: Kuvatoimisto Kuvio
Kuva: Kuvatoimisto Kuvio
08.02.2022 | Rakentaminen, Teollisuus

Ympäristösääntelyn nopea muutostahti ja EU:n sekä Suomen kunnianhimoiset ilmastotavoitteet haastavat voimakkaasti rakennusalan hajaantunutta toimijakenttää. Varmistaakseen koviin tavoitteisiin vastaamisen ja säädösviidakossa selviämisen sekä kirkastaakseen teollisuuden tavoitteet ja kestävän kilpailuedun Rakennusteollisuus RT alkaa luoda rakennussektorille kestävän rakentamisen ohjelmaa.

Kestävän liiketoiminnan ja kestävän, vähähiilisen rakentamisen ympärille on pienessä ajassa kehkeytynyt termi-, lyhenne- ja säädösviidakko, jossa suunnistaminen ei ole enää yksinkertaista. 

– Moni kokee tällä hetkellä rakennusalalla, että nyt tulee liian paljon uutta liian pienessä ajassa. Samanaikaisesti kestävän rakentamisen kenttä on sirpaloitunut; toimintaa on erilaisissa verkostoissa, joilta usein puuttuu yhteisiä nimittäjiä, tuoteteollisuustoimialaa RT:ssä johtava Juha Luhanka kuvailee. 

Ratkaisuksi tilanteeseen RT on päättänyt luoda kestävän rakentamisen ohjelman. Ohjelman tavoitteena on koota teollisuuden toimijat yhteen ja tuottaa yhdessä uutta tietoa ja ymmärrystä ympäristön kannalta kestävästä rakentamisesta. Kesään 2023 mennessä laaditaan konkreettinen toimenpideohjelma toimialan teollisuuslähtöiselle uudistumiselle. 

– Uudistumisella tavoitellaan alalle lisää kestävää kasvua ja alan yrityksille aiempaakin vahvempaa roolia ympäristökäänteen tekijänä. Teollisuuden on kyettävä vastaamaan kunnianhimoisiin ympäristö- ja ilmastotavoitteisiin, ja se edellyttää osaamisen ja oikean tiedon lisäämistä yrityksissä. Käynnistyvä ohjelmatyö antaa eväitä tähän ja myös alan koulutussisältöjen kehittämiseen, Luhanka perustelee. 

Ympäristölähtöisestä rakentamisesta uusi normaali

– Kestävän rakentamisen ohjelmakokonaisuus on erittäin laaja. Se käsittää ilmastokysymysten lisäksi myös luonnon monimuotoisuuteen sekä luonnonvarojen kestävään käyttöön ja kiertotalouteen liittyvät kysymykset, kestävän rakentamisen ohjelman projektipäällikkö Juha Laurila sanoo.

Ohjelmahanke muodostuu kahdesta osa-alueesta. Ensimmäinen keskittyy ekologisen kestävyysarvioinnin kehittämiseen ja toinen hankinnan ja kilpailutuksen kehittämiseen. Kestävyysarvioinnin alla käsitellään kahta teemaa: tasapainoista vähähiilisyyttä (jalanjälki, kädenjälki ja taksonomia) sekä biodiversiteettiä eli luonnon monimuotoisuutta rakennusalalla.

– Projekti on yksi RT:n strategisista ykkösprioriteeteista juuri nyt. Haluamme keskeistä teollisuuden haaraa edustavana elinkeinoelämän järjestönä koota kestävän rakentamisen kentän. Yhdessä teemme kestävästä, ympäristölähtöisestä rakentamisesta uuden normaalin ja kilpailuedun yrityksille, Laurila päättää.

Ohjelmatyö käynnistyi tammikuun lopussa RT:n jäsenille ja ydinsidosryhmille suunnatulla webinaarilla.

KESTÄVÄN RAKENTAMISEN TOIMENPIDEOHJELMAN TAVOITTEITA

 • Lisätä alan ymmärrystä KIRA-alalle keskeisistä kestävän rakentamisen teemoista siten, että tarkastelu on objektiivista ja läpinäkyvää
 • Tuottaa selkeä, ymmärrettävä, ylläpidettävä ja helposti viestittävä kokonaiskuva kestävästä rakentamisesta yrityksille ja sidosryhmille
 • Vaikuttaa julkisten hankintojen, hankintaprosessien ja kriteerien muuttamiseksi niin, että ne tukevat ekologisesti kestävää rakentamista
 • Parantaa alan kiinnostavuutta, vetovoimaa ja mielikuvaa
 • Edistää T&K- ja innovaatiohankkeita
 • Nostaa ekologisesti kestävän rakentamisen osaamistasoa yrityksissä ja kumppaniverkostossa
 • Ennakoida tulevia kehityssuuntia ja vaikuttaa normi- ja taloudelliseen ohjaukseen proaktiivisesti
 • Tunnistaa ympäristölähtöisen kestävän rakentamisen uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja -malleja, tuottaa ja jakaa tietoa ja edistää käytännön testaamista
 • Kehittää alan ympäristölähtöisen, kestävän rakentamisen kilpailukykyä
 • Seurata kv-kehitystä sekä vahvistaa teollisuuden kilpailukykyä ja kansainvälisen kasvun edellytyksiä

Vuoteen 2023 jatkuva hanke muodostuu kahdesta osa-alueesta:

OSA-ALUE 1: Ekologisen kestävyysarvioinnin kehittäminen

 • Teema A: Tasapainoinen vähähiilisyys (jalanjälki, kädenjälki ja taksonomia)
 • Teema B: Biodiversiteetti rakennusalalla

OSA-ALUE 2: Hankinnan ja kilpailutuksen kehittäminen 

Lähde: Rakennusteollisuus ry