Turussa koulujen ja päiväkotien uudis- ja korjausrakentamista ennätyksellisen paljon

Facebook
02.02.2024 | Rakentaminen

Kuluvana vuonna Turun kaupunki rakentaa ja korjaa useampia päiväkoteja ja kouluja kuin koskaan aiemmin. Lisäksi päätöksentekoon on tulossa ennätyksellisen monta kohdetta. Lähes 80 prosenttia valmistella olevista hankesuunnitelmista on kasvatuksen ja opetuksen rakennuksia.

Turku korjaa ja rakentaa vuoden 2024 aikana ainakin kahdeksan koulua ja päiväkotia. Lisäksi kuluvan vuoden aikana päätöksentekoon tulee yli kymmenen koulu- tai päiväkotikiinteistöä. Merkittävien investointien kautta kaupunki valmistautuu asukasmäärän kasvuun, joka on tällä hetkellä suurempaa kuin edelliseen 50 vuoteen.

Seuraavan kymmenen vuoden aikana Turun rakentamisen investoinneista pääosa käytetään koulujen ja päiväkotien korjaamiseen tai uudisrakentamiseen. Tämän hetken hankesuunnitelmista päiväkotien ja koulujen osuus on lähes 80 prosenttia.

– Investoinneilla kouluihin ja päiväkoteihin ei ainoastaan vastata ennätyksellistä vauhtia kasvavan kaupungin tarpeisiin, vaan lisätään koko kaupungin vetovoimaa lapsiperheiden keskuudessa, Turun pormestari Minna Arve toteaa.

Turun pormestariohjelmassa luvataan panostaa lapsiin ja nuoriin muun muassa päivittämällä koulu- ja päiväkotiverkko vastaamaan asuinalueiden tarpeita.

– Tätä lupausta lunastamme esimerkiksi näillä nyt tehtävillä investoinneilla. Haluamme, että jokaisella turkulaisella lapsella on turvallinen ja innostava oppimisympäristö. Se on jokaisen lapsen oikeus, ja panostaminen lapsiin on paras investointi tulevaisuuteen, Arve lisää.

Ennätyksellinen määrä päätöksentekoon

Päiväkoteihin ja kouluihin tehdyt ja tehtävät investoinnit Turussa ovat historiallisen suuria. Vauhti säilyy ainakin seuraavan kymmenen vuoden ajan, sillä pelkästään tänä vuonna päätöksentekoon tulee toistakymmentä kiinteistöä.

– Turun panostus kouluihin ja päiväkoteihin jatkuu koko 2020-luvun ja hankkeita on valmistelun eri vaiheissa kymmenittäin. Turussa päiväkoti- ja koulurakennukset ovat pääosin valmistuneet 1960–1980 välillä ja niihin liittyvät toiminnalliset vaatimukset ovat muuttuneet voimakkaasti noista ajoista, kertoo tilapalvelujohtaja Leevi Luoto.

Menneiden vuosikymmenten rakentamistapaan liittyy myös nykytiedon valossa riskirakenteiksi katsottavia ratkaisuja.

Purkavalla uudisrakentamisella voidaan vastata parhaiten toiminnallisiin tarpeisiin ja turvata terveelliset tilat vuosikymmeniksi eteenpäin. Tänä keväänä esimerkiksi puretaan kolme koulua, joiden kaikkien paikalle on tulossa uudisrakennus.

Paikkoja oppimiselle, liikkumiselle ja yhdessäololle

Kasvatuksen ja opetuksen tilojen lakisääteiset vaatimukset ja määräykset ovat muuttuneet merkittävästi viime vuosikymmeninä. Lisäksi on tärkeää, että uudet koulut piha-alueineen tarjoavat hyviä liikuntapaikkoja oppilaille ja innostavat kaikkia alueen asukkaita liikkumaan. Koulut ja päiväkodit antavat paitsi pohjan kasvatukselle ja opetukselle niin ne ovat myös tiloja, joissa kohtaamme lapset ja nuoret päivittäin.

Turku rakentaa tulevina vuosina useita monitoimitaloja, jotka ovat päiväkotilasten ja oppilaiden lisäksi alueidensa asukkaiden monipuolisessa käytössä kohtaamispaikkoina. Näin lisätään tilojen käyttöä koulun ulkopuolisessa harrastustoiminnassa ja luodaan asuinalueille yhteisöllisiä keskuksia.

Teksti- ja kuvalähde: Turun kaupunki

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä