Vähähiilistä ja vahvaa tekoa Finnsementin uudella Kolmossementillä

Facebook
28.03.2022 | Rakentaminen

Finnsementin uusin sementtilaatu Kolmossementti vastaa rakennusalan kysyntään ja korkeisiin laatu- ja ilmastotavoitteisiin. Tuotteen hiilijalanjälki on jopa 40 prosenttia pienempi kuin portlandsementtien.

Finnsementin uudella Kolmossementillä on pitkä lista voittamattomia ominaisuuksia, joihin kuuluu pieni hiilijalanjälki, loistava työstettävyys, korkea loppulujuus ja pitkä säilyvyys. Korkean loppulujuuden ansioista tuote sopii erityisen hyvin korkeampien lujuusluokkien betonien valmistamiseen.

– Yleensä betonit ovat sitkeitä ja huonosti työstettäviä pienillä vesimäärillä, mutta Kolmossementillä betonin työstettävyys on hyvä myös silloin. Tästä syystä Kolmossementin korkea loppulujuus kertautuu korkean lujuusluokan betoneissa, Finnsementin tuotekehityspäällikkö Esa Heikkilä kertoo.

Kolmossementin alkulujuus on riittävä kaikkeen valmisbetonirakentamiseen. Talvella kylmissä olosuhteissa Kolmossementin sitoutuminen ja lujuudenkehitys hidastuvat, kuten muillakin sementtilaaduilla.

– Kylmällä käytettäväksi sopivat nopeasti kovettuvat betonilaadut, jotka valmistetaan kokonaan tai osittain Rapid- tai Pika-sementillä, Heikkilä muistuttaa.

Kolmossementti on ratkaisu vähähiiliseen betonirakentamiseen

Kolmossementin ehdoton valtti on ympäristöystävällisyys: sen hiilijalanjälki on huomattavasti pienempi kuin portlandsementtien.

– Pika-sementtiin verrattuna Kolmossementin hiilijalanjälki on noin 40 prosenttia pienempi. Rapid-sementtiin verrattuna hiilijalanjälki on noin 35 prosenttia ja Oivaan verrattuna noin 25 prosenttia pienempi. Kolmossementtiä käyttämällä voidaan pienentää betonin CO2-päästöjä merkittävästi varsinkin, kun sideainemäärä betonissa voidaan pitää kohtuullisena Kolmossementin korkean loppulujuuden ansioista, Heikkilä kehuu.

Kolmossementti on masuunikuonasementti ja seostettu granuloidulla masuunikuonalla.

– Masuunikuonasementti voi olla CEM II/A, CEM III/B tai CEM III/C-tyyppiä. A-luokka sisältää masuunikuonaa 35–64 prosenttia, B-luokka 65–80 ja C-luokka 81–95 prosenttia. B- ja C-luokat ovat yleensä hitaasti kovettuvia laatuja, ja niitä käytetään erittäin massiivissa betonirakenteissa, koska niiden lämmöntuotto on erittäin pieni. Kolmossementillä lämmöntuotto on maltillinen ja samaa tasoa kuin Oiva-sementillä.

Paljon masuunikuonaa sisältävän sementin käyttö parantaa betonin kemiallista kestävyyttä aggressiivisia aineita kuten happoja ja sulfaatteja vastaan.

– Euroopassa merirakenteet rakennetaan yleensä CEM III:lla, koska siitä valmistettu betoni kestää hyvin valtameriveden kloridi- ja sulfaattirasitusta, Heikkilä kertoo.

Alkalikiviainesreaktion aiheuttamat vauriot voidaan estää käyttämällä riittävästi masuunikuonaa sisältävää sideainetta. Kolmossementti sisältää masuunikuonaa yli 40 prosenttia ja sitä ohjeistuksen mukaan käyttämällä voidaan estää alkalikiviainesreaktio.

Asiakkailta saatu palaute Kolmossementillä tehdyistä valuista on ollut erinomainen.

Kolmossementti

  • Korkean 52,5-lujuusluokan CEM III -masuunikuonasementti.
  • Valmistus käynnistyi Finnsementin Paraisten tehtaalla syksyllä 2021. Täyteen tuotantoon vuoden 2022 aikana.
  • Seostettu granuloidulla masuunikuonalla.
  • Lujuusluokka on 52.5 L. 28 vuorokauden lujuus on keskimäärin 60 MPa. Yhden vuorokauden lujuus on noin 12 MPa.
  • Kolmossementillä valmistetun betonin kloriditunkeumavastus on huomattavasti suurempi kuin portlandsementillä valmistetun betonin.

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä

Muita uutisia