Akson yritysverkosto on kärkijoukossa kehittämässä suomalaista kotihoito- ja hoivapalvelua

Facebook
30.11.2021 | Sosiaali- ja kuntatalous

Vuonna 2009 perustettu Akson Group on kotimainen kotipalveluyrityksistä koostuva yritysverkosto, jonka missiona on, että meillä kaikilla olisi mahdollisimman paljon hyviä ja turvallisia päiviä omassa kodissamme. Akson toimii valtakunnallisesti ja yrityksen verkosto toimii liki sadalla paikkakunnalla ympäri Suomea.

- Kotiin ja kodin ympärille rakentuu merkityksellinen elämä ja meidän tehtävänämme on turvata, että mahdollisimman moni voi halutessaan viettää hyvää elämää omassa kodissaan niin pitkään kuin se vain on mahdollista. Tämä on myös monen asiakkaan toive ja sen vuoksi me haluamme olla edistämässä kotona vietettävää hyvää ja helpompaa arkea, Akson Group Oy:n toimitusjohtaja Mikko Pirttimäki toteaa.

Toiminnassa korostuu vahva vastuullisuus

- Kotipalvelutyö tarvitsee tekijöitä ja koemme, että yrittäjyys on paras keino saavuttaa omia ammatillisia tavoitteita ja myös hyötyä omasta osaamisesta parhaalla mahdollisella tavalla. Uskomme, että hyvin johdettu, yrittäjävetoinen toiminta, luo tähän hoitoalan haastavaan tilanteeseen kaikin puolin pysyvää ja pitkäjänteistä ratkaisua, Pirttimäki määrittelee.

Pirttimäki korostaa, että Aksonin toiminta on avointa myös valvonnan suhteen.

- Pyrimme tekemään mahdollisimman tiivistä yhteistyötä valvovan viranomaisen kanssa. Meillä se tarkoittaa avointa toimintatapaa asiakkaiden ja toimintaa valvovien tahojen eli kuntien ja kaupunkien kanssa. Työtämme ohjaa arvomaailma, jossa yrityksiä johdetaan hyvän hallintatavan mukaisesti ja Akson-yrittäjät noudattavat kaikkia yritystoimintaan liittyviä vastuita ja velvollisuuksia, Pirttimäki luonnehtii Akson Group Oy:n toimintaa.

Akson yrittäjyys - Vastuullista hoivan ja huolenpidon monialaosaamista

Pirttimäki kertoo, että Akson on tehnyt kotipalveluyrittäjäksi ryhtymisestä helppoa.

- Akson tarjoaa mahdollisuuden ottaa käyttöön yrittäjän oman osaamisen ja työllistyä voimakkaasti kasvavalla alalla. Meidän yritysverkostossamme on tällä hetkellä 30 yritystä ja 39 yrittäjää. Koti- ja hoivapalveluiden yrittäjät toimivat itsenäisinä yrittäjinä. Me tuemme Akson yrittäjän päivittäistä toimintaa ja autamme kaikissa eteen tulevissa tilanteissa. Tuellamme yrittäjä oppii johtamaan yritystä vastuullisesti ja kannattavasti, Pirttimäki selvittää. 

- Palvelemme laajaa asiakaskenttää. Autamme asiakkaitamme heidän päivittäisissä toiminnoissaan sekä huolehdimme, hoidamme ja edistämme heidän hyvinvointia ja turvallisuutta. Yrittäjämme tarjoavat kotihoito- ja hoivapalveluiden lisäksi myös siivouspalveluita sekä lastenhoitopalveluita. Lisäksi tarjolla on kotisairaanhoitoa, vammaispalveluita sekä omaishoitajien sijaispalveluita.

- Osa Akson ketjuyrityksistä tuottaa lapsiperheiden palveluinaan myös lapsioikeudellisia palveluita. Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi lastensuojelun perhetyö, valvotut tapaamiset ja valvotut vaihdot sekä tukihenkilötoiminta ja jälkihuolto, Mikko Pirttimäki selvittää.

Yhteystiedot:
Mikko Pirttimäki, toimitusjohtaja
Akson Group Oy
+358 40 5040 318
[email protected]
Keskustie 18 E 21
40100 Jyväskylä
https://www.akson.fi

Jätä meistä palautetta osoitteessa: https://urly.fi/1nfa

Haastattelussa Akson-yrittäjä Sari Perä-Takala

Sari Perä-Takala on toiminut Akson-yrittäjän marraskuusta 2017 asti. Aito Tuki ja Apu Oy syntyi Sari Perä-Takalan unelmasta tuottaa palveluita erityisesti lapsiperheiden arjen tueksi. Matkan aikana asiakaskunta on laajentunut mutta edelleen yrityksen toiminta-ajatuksena on, että jotkut meistä tarvitsevat apua elämästä selviämiseen elämänsä jokaisena päivänä.

Yrittäjäksi lähtemiseen kipinän sytytti Aksonin ilmoitus, joka sai Sarin toteuttamaan pitkäaikaisen unelmansa omasta sosiaalialan yrityksestä. Sari on koulutukseltaan sosionomi Yamk ja hänellä on pitkä kokemus lastensuojelun puolelta

- Olen aina ollut yrittäjähenkinen. Haaveenani oli perustaa lastensuojelulaitos, mutta sitten tutustuin Akson yrittäjyyteen neljä vuotta sitten, Sari kertoo ja jatkaa:

- Yritysideani oli jo alun alkaenkin tuottaa lapsiperheiden palveluita. Aito Tuki ja Apu on syntynyt ajatuksesta, että lapsiperheiden palveluita olisivat tuottamassa sosiaalipuolen työhön korkeakoulutuksen saaneet työntekijät. Silloin keinovalikoima ja osaaminen ongelmiin puuttumisessa olisi alusta lähtien järeämpää. Työ tapahtuu pääasiassa asiakkaan kotona, tutussa ympäristössä ja entuudestaan tuttujen ihmisten kanssa. Se onkin seikka, mikä kiistatta tukee asiakkaan kokonaisvaltaista hyvinvointia, Sari kertoo.


Sari Perä-Takala

Asiakkaiden mukana elämänkaaren kaikissa vaiheissa

- Aito Tuki ja Apu Oy tarjoaa laadukkaita ja monipuolisia kotiin annettavia sosiaalipalveluita sekä yksityisille että yritys- ja kunta-asiakkaille. Toimimme pääasiassa Porin ja Ulvilan alueilla. Lisäksi toimimme KESSOTE - Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän, eli Eurajoki-Harjavalta-Kokemäki-Nakkila -alueilla.

Perinteisten ja kaikille avointen kotipalveluiden lisäksi Aito Tuki ja Apu on mukana moniammatillisessa yhteistyöverkostossa, joka tuottaa myös lastensuojelun avohuollon palveluita. Näihin palveluihin kuuluvat esimerkiksi ammatillinen tukihenkilötoiminta, perhetyö ja tehostettu perhetyö sekä valvotut ja tuetut tapaamiset ja vaihdot.

-Toimin itse myös lastensuojelun edunvalvojana sekä olen lasten edunvalvojana erilaisissa rikosprosesseissa, Sari mainitsee.

Lapsiperheiden kotipalvelun tavoitteena on tukea perhettä arjessa selviytymisessä. Kotipalvelu on aina suunnitelmallista ja määräaikaista, yhdessä perheen ja yhteistyötahojen kanssa tehtävää vanhemmuuden ja arjessa selviytymisen tukemista. Keskeisenä tavoitteena on aina perheen omien voimavarojen vahvistaminen ja parhaimmillaan kotipalvelu toimiikin tehokkaana ehkäisevän lastensuojelun muotona.

Tulevaisuuden näkijä ja paremman elämän tekijä

- Kotihoitopalveluissa olemme todenneet, että asiakas hyötyy selkeästi siitä, että häntä hoitaa sama tuttu henkilö, jolloin asiakkaan turvallisuudenkin tunne lisääntyy. Pyrimmekin siihen, ettei työntekijä vaihtuisi vaan asiakkaamme saisi aina oman työntekijän.

Sari sanoo, että eettisesti laadukas ja hyvä työ perustuu asiakaslähtöisyyteen.

- Toimintamme tavoitteena on tyytyväinen asiakas - niin asukas, kuntaostaja kuin omainenkin. Pyrimme luomaan luottamuksellisen asiakkuussuhteen jokaisen asiakkaamme kanssa.

Sari korostaa, että avun tarve ei tee ihmisestä vähempi arvoista, vaan meistä jokainen on arvokas yksilö, joka tulee aidosti kohdata juuri siinä tilanteessa, kuin missä hän on.

- Tällä hetkellä Aito Tuki ja Apu on asiakkaidensa mukana elämänkaaren kaikissa vaiheissa ja työ jatkuu, Sari Perä-Takala kiteyttää.

Yhteystiedot:
Sari Perä-Takala, toimitusjohtaja
Akson, Aito Tuki ja Apu Oy
+358 45 245 8363
[email protected]

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä