Älylääkekaapit tehostavat sairaaloiden lääkehuoltoa ja parantavat potilasturvallisuutta

Potilaalle määrätyt lääkkeet ja sähköinen resepti löytyvät kätevästi älylääkekaapista.
Potilaalle määrätyt lääkkeet ja sähköinen resepti löytyvät kätevästi älylääkekaapista.
17.05.2024 | Sosiaali- ja kuntatalous

Älylääkekaapit mahdollistavat lääkkeiden jäljitettävyyden sairaala-apteekista aina potilaille antamiseen asti. Ne tehostavat lääkityksen hallintaa sairaala-apteekeissa, vähentävät työmäärää ja parantavat potilasturvallisuutta, vahvistaen samalla proviisorin roolia kliinisessä työssä. Stockart-älylääkekaapin avulla sairaala-apteekin ammattilaiset voivat suunnitella pitkän aikavälin ostoja sekä kliinisiä prosesseja ja se integroituu sairaalan tietojärjestelmiin varmistaen kustannusten hallinnan.

Innovatiivisilla älylääkekaapeilla on merkittävä rooli sairaaloiden lääkehuollon kehittämisessä. Älylääkekaappi on osa terveydenhuollon ammattilaisten käyttämää turvallista varmenneverkkoa, joka parantaa potilasturvallisuutta. Samalla älytekniikka ja automaatio tuovat kustannustehokkuutta terveydenhuoltoon, koska manuaalisen työn tarve vähenee.

– Lähtökohtana on katkeamaton lääkehoitoprosessi CLMA eli Closed loop medication administration. CLMA toteutuu osaltaan Stockart-älylääkekaappien käytöllä varmistaen oikeat lääkeannostelut potilaille. Tämä
vähentää inhimillisten virheiden riskiä ja siten parantaa potilasturvallisuutta. Lisäksi suljettu lääkehoidon hallintaprosessi mahdollistaa lääkkeiden tarkan seurannan ja kirjauksen, mikä helpottaa hoitohenkilökunnan työtä ja vapauttaa heidät keskittymään potilaiden hoitamiseen, toteaa Vingmed Oy:n e-Health tuotepäällikkö Juha Alanen.

– Älylääkekaappien toiminta osana CLMA:ta tehostaa merkittävästi sairaaloiden lääkehuoltoa. Potilaille annettavat lääkkeet ovat aina oikein annosteltuja ja dokumentoituja, mikä parantaa hoidon laatua ja turvallisuutta. Lisäksi hoitohenkilökunnalle vapautuu enemmän aikaa potilaiden hoitamiseen, kun manuaalista lääkkeiden hallintaa ei tarvitse tehdä, vaan älylääkekaappi ohjaa käyttäjää ottamaan oikeat lääkkeet, Alanen jatkaa.

Älylääkekaapit Suomen terveydenhuollossa

Oulun yliopistollinen sairaala on yksi useammasta terveydenhuollon toimijoista Suomessa, joka on ottanut käyttöön Vingmedin edustamat Stockart älylääkekaapit. Hankintapäätös tehtiin monien eri tekijöiden perusteella, joista yhtenä oli mahdollisuus integroida älylääkekaapit sairaala-apteekin Marela-toiminnanohjausjärjestelmään.

– Stockart on mahdollista saada toimimaan sairaalassa käytössä olevan Marela-järjestelmän kanssa, mikä mahdollistaa sujuvamman ja tehokkaamman lääkehuollon hallinnan. Tällainen integraatio lisää järjestelmän kokonaisvaltaista hyödyllisyyttä ja helpottaa sairaalan lääkevaraston hallintaa sekä seurantaa, Alanen toteaa.

Triatechin valmistamia Stockart-älylääkekaappeja on lisäksi käytössä lukuisissa sairaaloissa ympäri maailman.

Katkeamaton lääkehoitoprosessi

Älylääkekaapit parantavat potilasturvallisuutta varmistamalla, että tarvittavat lääkkeet ovat saatavilla oikeaan aikaan. Älylääkekaapin avulla voidaan optimoida lääkevarastojen hallintaa, mikä edistää kustannustehokkuutta sekä resurssien tehokasta käyttöä.

Stockart ratkaisu hyödyntää edistynyttä teknologiaa varmistaakseen eri tavoin kustannusten hallinnan lääkkeiden toimituksessa sairaalaan ja potilaille. Se integroituu sairaalan nykyisiin tietojärjestelmiin ja välittää tiedot muun muassa lääkemäärien muutoksista ja laskutustiedoista sairaalan omiin järjestelmiin.

Älylääkekaappiratkaisu vähentää dokumentointiin käytettyä aikaa, automatisoivat prosesseja ja luovat turvalliset lääkityshallintaprosessit yhteistyössä sairaalatietojärjestelmän kanssa. Ne poistavat myös tarpeen päivittäisille lääkkeiden osastosiirroille tilausperusteisesti.

Innovatiivinen lääkehoidonteknologia ehkäisee lääkinnällisiä virheitä, toimii terveydenhuollon ammattilaisten varmenneverkkona sekä parantaa potilasturvallisuutta. Samalla älytekniikka ja automaatio tuovat myös kustannustehokkuutta terveydenhuoltoon, koska manuaalisen työn tarve vähenee.

Asiakaskohtaisesti räätälöity ratkaisu

Laajalti muokattavissa olevat erikokoiset kaapit ovat laajalti muokattavissa. Erikokoiset kaapit ovat saatavilla erilaisilla edistyneillä tekniikoilla, kuten korkean turvatason turvalaatikoilla, sekä visuaalisella valo-opastuksella, jotka molemmat pienentävät merkittävästi virhemahdollisuutta lääkkeiden otossa. Järjestelmään liitettävissä olevalla IP-kameralla voidaan dokumentoida haluttuja toimintoja älylääkekaapissa, mikä lisää ratkaisun turvallisuutta ja tilanteiden jäljitettävyyttä.

Älylääkekaappi on integroitavissa sairaalan Active Directory -järjestelmään, joka on usein keskeinen osa sairaaloiden tietoturvaa ja käyttäjien tunnistusta. Tämä aikaansaa, että Stockart-järjestelmän käyttöön ottaminen ei vaadi erillisten käyttäjätunnusten ja salasanojen ylläpitämistä, vaan se voidaan integroida saumattomasti sairaalan olemassa olevaan käyttäjähallintajärjestelmään.

Käyttöönotto ja ylläpito on suoraviivaista. Käyttöönoton osana tehdään integraatiot mm. sairaalan potilastietojärjestelmiin. Fyysisesti tilat lääkkeille luodaan mm. tilanjakajia käyttäen. Älylääkekaappi on käyttövalmis, kun määritykset on tehty ja lääkkeet sijoitettu paikoilleen.

Älylääkekaappi vapauttaa enemmän aikaa potilastyöhön

Älylääkekaappi mahdollistaa henkilöstöresurssien optimaalisen käytön ja säästää työntekijöiden aikaa automatisoimalla manuaalisia toimenpiteitä, kuten lääkkeiden inventaariota ja tilausten tekemistä.

Laite näyttää mitä lääkkeitä kullekin potilaalle on määrätty ja ohjaa ottamaan lääkkeet kaapista oikeasta paikasta. Sairaala-apteekilta pystytään seuraamaan keskitetysti eri osastoilla olevien älylääkekaappien varastosaldoja. Sairaala-apteekki ylläpitää lääkekaapin lääkevarastoa toimittamalla kaappiin lisää lääkkeitä, kun kaapissa olevien lääkkeiden määrä laskee alle hälytysrajan.

Älylääkekaappi vähentää hoitotyötä tekevien työmäärää, koska se auttaa ylläpitämään optimaalista varastotasoa ja hallitsemaan palautettujen ja vanhentuneiden lääkkeiden määrää, mikä puolestaan edistää lääkkeiden tehokkaampaa käyttöä ja pienentää hävikkiin menevien lääkkeiden määrää.


Pohjoismaiseen Vingmed konserniin kuuluva Vingmed Oy toimittaa täyden valikoiman innovatiivisia terveysteknologisia- ja lääkehuollon automaatioratkaisuja terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön.

www.vingmed.fi/erikoisalat/e-health/alylaakekaapit/

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä