Ilmiölähtöinen yhteiskehittäminen on PARASTA ITÄÄ!

Innostu ilmiöistä -valmennuspäivän osallistujia Kouvolassa huhtikuussa 2023. Tuolloin teemana oli "Muutoksella eteenpäin – ammattien rajapinnat ja monialaisuuden voima". Innostu ilmiöistä -valmennuksiin osallistui henkilöitä hyvinvointialueilta, oppilaitoksista, kunnista ja järjestöistä.
Innostu ilmiöistä -valmennuspäivän osallistujia Kouvolassa huhtikuussa 2023. Tuolloin teemana oli "Muutoksella eteenpäin – ammattien rajapinnat ja monialaisuuden voima". Innostu ilmiöistä -valmennuksiin osallistui henkilöitä hyvinvointialueilta, oppilaitoksista, kunnista ja järjestöistä.
26.09.2023 | Sosiaali- ja kuntatalous

PARASTA ITÄÄ! -hankkeen ydintä on ilmiölähtöinen ja monialainen yhteiskehittäminen. Hanke kohdistuu koulutus-, työelämä-, sosiaali- ja terveystoimijoiden yhteisen tekemisen edistämiseen sekä yhteisen toimintakulttuurin vahvistamiseen.

Hankkeen toiminta-aluetta ovat Pohjois-Savon, Etelä-Savon, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnat. XAMK hallinnoi projektia (muut toteuttajat ja rahoittajat ks. logot ohessa). Hanke toimii 2021–2023.


INNOSTU ILMIÖISTÄ – PARASTA ITÄÄ! -webinaari 6.10.2023 klo 9–12. Ilmoittautuminen: forms.office.com/e/Z4F3tv3ZVF


Ensimmäinen Innostu ilmiöistä -valmennuspäivä Kouvolassa järjestettiin marraskuussa 2022 otsikolla "Innostutaan ilmiöistä ja monialaisuudesta".

Monialaista apua nuorille ja nuorille aikuisille

Pohjois-Savossa toteutettiin oma pilottivalmennus. Muilta alueilta nousi keskeinen ilmiö, johon tartuttiin luovin menetelmin yhteiskehittäen maakuntien yhteisessä Innostu ilmiöistä -valmennuksessa.

Ilmiöiden keskiössä ovat olleet nuoret ja nuoret aikuiset työelämän ja yhteiskunnan muutosten keskellä. Pohjois-Savon ilmiöksi valikoitui lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian integroidun laitoshoidon malli. Muissa maakunnissa keskiöön nousi koulupudokkuus, ylisukupolvinen huono-osaisuus, eriarvoistuminen sekä nuorten elämänhallinta ja arjen taidot.

Tammikuun 2023 Innostu ilmiöistä -valmennuksen aiheena oli "Minä ja muut – motivaation johtaminen".

Ilmiölähtöisyydellä kiinni juurisyihin

Sitran määritelmän mukaan ilmiö on ”havainnoinnin kohteeksi noussut asia, jonka taustalla vaikuttaa useita toisistaan riippumattomia tekijöitä”. Ilmiölähtöinen ajattelu vastaa erinomaisesti sellaisiin haasteisiin, jotka ovat kytköksissä toisiinsa ja vaativat monialaisen verkoston ympärilleen.

Monialaisessa ilmiölähtöisessä työskentelyssä voidaan keskittyä itse ongelmaan ja sen juurisyihin, ei paikkoihin tai tilanteisiin, joissa ongelma ilmenee. Yhteiskehittämisverkostoihin kootaan toimijat käsiteltävän ilmiön ja kohderyhmän mukaisesti.

– PARASTA ITÄÄ! -hankkeen ilmiölähtöisyys ja monialaisuus ovat tässä mittakaavassa toteutettuina ainutlaatuista hanketoimintaa, toteavat projektipäälliköt Piia Kleimola Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkista ja Kirsi Kiiskinen LAB-ammattikorkeakoulusta.

– Hanke on törmäyttänyt koulutuksen, työelämän ja sote-sektorin edustajia sekä taiteen ja kulttuurin toimijoita keskenään. Olemme hakeneet kinkkisiin ongelmiin – ilmiöihin – puuttumista ja yhteistoimintakulttuuria, mihin ei tavallisesti ole aikaa ja mahdollisuuksia, mutta tässä hankkeessa on ollut.

Helmikuun 2023 valmennuspäivä käsitteli luottamusta, luovuutta ja luovien verkostojen johtamista.

Innostu ilmiöistä -valmennukset

Hanke järjesti puolen vuoden aikana 2022–2023 viisi Innostu ilmiöstä -valmennuspäivää, joista jokaisella oli oma teemansa. Kouvolassa pidettyihin valmennuksiin osallistui neljästä maakunnasta eri alojen ammattilaisia. Valmennuksissa kehitettiin monialaisten verkostojen ilmiölähtöistä toimintaa ja dynamiikkaa tarjoten osaamisen välineitä verkostoissa toimimiseen, omaan työhön liittyvien ilmiöiden käsittelyyn ja oman asiantuntijuuden vahvistumiseen. Jokaisen lähipäivän aluksi oli Innostutaan hyvinvoivasta Suomesta! -puhesarjan puheenvuoro.

– Valmennuksissa käytettiin luovia menetelmiä, eli teatteria, musiikkia, sanataidetta ja niin edelleen. Niillä pystytään lähestymään asioita, jotka eivät ole rationaalisia, kuten vaikkapa koulukiusaamista, Piia Kleimola kertoo.

Maaliskuun Innostu ilmiöistä -valmennus sisälsi Voimaa verkostoista -paneelikeskustelun.

Yli maakuntien rajojen

Hankkeessa ovat kulkeneet rinnakkain yhtäältä käytännön työ valmennuksissa ja alueellisissa piloteissa sekä toisaalta rakenteellinen verkostotyö maakunnallisesti ja ennen kaikkea ylimaakunnallisesti.

– Rakenteiden kehittämisessä Kaakkois-Suomen ja Etelä-Savon ELY-keskukset ovat olleet aktiivisesti mukana. Hankkeen päätyttyä ELY-keskukset ottavat ohjelma- ja rakennetyötä haltuunsa. Sitä varten olemme juuri luomassa ELYjen käyttöön monialaista verkostoa ilmiölähtöisestä yhteiskehittämisestä mahdollisesti kiinnostuneista henkilöistä maakunnissa, Kirsi Kiiskinen mainitsee.

Hankkeen mielenkiintoinen päätöswebinaari järjestetään 6.10.2023. Puhujina ovat mm. kansanedustaja Marko Kilpi ja prof. Arto O. Salonen (katso ohjelma: parastaitaa.fi/paatoswebinaari). Lisäksi hanke tuottaa sekä sähköisenä että painettuna saatavan Innostu ilmiöstä -julkaisun.

parastaitaa.fi | Facebook | Instagram

Rahoitus: Työ- ja elinkeinoministeriö / Kymenlaakson liitto. Hanke on osa Työ- ja elinkeinoministeriön aluekehittämisen teemaverkostotyötä.

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä