Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen alueellisesti ja valtakunnallisesti merkittävä Sote-keskushanke etenee

Facebook
16.05.2024 | Rakentaminen, Sosiaali- ja kuntatalous

Kokkolaan Sairaalamäelle rakennettava sote-keskushanke on laajuudeltaan noin 14000 bruttoneliötä ja kustannusarvio 42 M€. Uudishanke on tällä hetkellä urakkalaskennassa. Työmaan on tarkoitus käynnistyä loppukesästä. Arvioitu valmistumisajankohta on joulukuussa 2026.

Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan tilat terveyskeskuksen nykyisille toiminnoille sekä joillekin kanta Kokkolan alueelta sairaalanmäelle siirtyville toiminnoille. Hankkeen kakkosvaiheen toteuttamisesta päätetään myöhemmin.

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen tekninen johtaja Pekka Nevanperä toteaa, että Sote-keskus on sekä alueellisesi että valtakunnallisestikin merkittävä hanke.

- Mittava sote-keskushanke käsittää sosiaali ja terveydenhuollon palveluita, Kanta-Kokkolan perusterveydenhuollon palveluita, muun muassa apuvälinekeskus, hammashuolto, neuvolatoiminta sekä muita erilaisia sosiaalihuollon palveluita. Sote-keskus sijoittuu Sairaalanmäelle, vanhan terveyskeskus-rakennuksen viereen, joka sitten aikanaan puretaan, kun uusi sote-keskus on valmis, Nevanperä kertoo.

Saneeraushankkeita käynnissä

Nevaperä kertoo, että Kokkolan sairaalassa on erilaisia saneeraushankkeita meneillään koko ajan.

- Viime syksynä valmistui noin 4 M€ saneeraus ja tulevana syksynä valmistuu noin 4,5 M€ saneeraus. Lisäksi henkilökunnan käytössä olevien asuinkerrostalojen linjasaneeraus ja perusparannushanke toiseksi viimeisen talon osalta alkaa loppuvuodesta.

- Lisäksi Toholammille on suunnitteilla uusi paloasemarakennus, johon tulee sijoittumaan myös ensihoidon yksiköt. Kaavamuutos on vireillä ja arkkitehtisuunnittelu on aloitettu. Rakennuksen koko on noin 750 bruttoneliötä. Jos kaavamuutos ja lupaprosessit etenee suunnitellusti, niin hankkeen rakentaminen käynnistyy vuonna 2025, Nevanperä selvittää.

Kokonaisuus ratkaisee

Tämän päivän sairaaloiden suunnittelussa johtava periaate on toiminnallisuuden huomioiminen, joten hoitoprosessit ja niiden kehittyminen ohjaa tilasuunnittelua.

Sairaalarakentamisesta puhuttaessa Nevaperän näkemys on, että rakennuksesta tulee nimenomaan sairaala tietyillä teknisillä ratkaisuilla.

Avoin ja sujuva yhteistyö kaikkien hankkeen osapuolten kanssa sekä toteutuksen huolellinen etukäteissuunnittelu ovat ensiarvoisen tärkeässä asemassa.

- Sairaalatilojen ja -rakennusten suunnittelu pitää aina olla toiminta- ja asiakaslähtöistä. Esimerkiksi Sote-keskusta suunniteltaessa asiakaspalautetta on hyödynnetty suunnitteluvaiheessa, Nevanperä mainitsee.

Teknisen henkilökunnan työnkuva monipuolinen ja laaja

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen tekninen johtaja Pekka Nevanperä vastaa tilojen ja teknisten palveluiden palvelualueesta, johon tekniikan lisäksi kuuluu myös ruokahuolto ja puhtaanapitopalvelut.

- Teknisen huollon tehtäviin kuuluu kiinteistöjen huolto,- korjaus,- ja ylläpito- ja tilahallinta sekä lisäksi rakennuttaminen, jonka hoidamme omalla henkilökunnalla. Tekniikassa työskentelee 26 henkilöä, ruokahuollossa n. 80 henkilöä, Nevanperä kertoo.

soite.fi


Keski-Pohjanmaan keskussairaala on osa Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soitea. Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa hoidetaan vuosittain noin 42 000 potilasta ja meillä työskentelee keskimäärin 1 300 eri alojen asiantuntijaa. Keski-Pohjanmaan keskussairaala on lähin päivystävä sairaala noin 200 000 asukkaalle.

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä