Pyydä tarjous

LVI-tekniikan tilantarve sairaaloissa on kasvanut merkittävän suureksi

Digipalvelut
09.02.2021 | Sosiaali- ja kuntatalous
HUS Kiinteistöt Oy:n LVIA-asiantuntija Juha Nurkkala kertoo, että HUSilla on käynnissä useita mittavia sairaalarakentamisen hankkeita.– Siltasairaalan jälkeen seuraava megaluokan hanke on yhdessä Helsingin kaupungin kanssa toteutettava Laakson yhteissairaala. Uuden silmäsairaalan eli Tammisairaalan urakoitsija on valittu. Iso hanke on myös vanhan Lastenklinikan eli nykyisen Puistosairaalan peruskorjaus. Lisäksi on iso nippu pienempiä hankkeita.Meilahden sairaala-alueelle rakennettava Siltasairaala on HUSin historian suurin rakennushanke. Siltasairaala korvaa Töölön sairaalan sekä osan Syöpätautien klinikasta. Rakennus valmistuu kesällä 2022 ja ensimmäiset potilaat otetaan vastaan v. 2023.– Siltasairaala etenee pääosin suunnitellusti. Talotekniikan toimintakokeet ovat jo osittain alkaneet, niissä riittää työtä ensi vuoden kevääseen saakka. Kokeissa testataan kaikkien järjestelmien toimivuus.– Siltasairaala on ns. kuuma sairaala, eli siellä on paljon leikkaussaleja, tehohoitotiloja, eristyshuoneita, kuvantamista jne. Toiminnot asettavat LVI-tekniikalle suurempia vaatimuksia kuin jos kyseessä olisi esim. vuodeosastotilat. Toimintavarmuus ja oikeanlaiset mitoitukset ovat oleellisia asioita, Nurkkala korostaa.Mallinnuksen avulla parempaa suunnitteluaSiltasairaala-hankkeen läpiviennissä käyttäjät ovat olleet vahvasti mukana alusta alkaen.– Suunnitteluvaiheessa irrotettiin tietty määrä henkilöstöä normaalista sairaalatoiminnasta mukaan suunnitteluun täysipainoisesti, ei siis pelkästään oman työn ohessa. Ensimmäistä kertaa HUS käytti ns. Big room -työskentelytapaa, jossa koottiin henkilöstöä yksiin tiloihin tekemään suunnittelua yhdessä. Kokemus on ollut positiivinen, Juha Nurkkala mainitsee.Digitalisaatio on viime vuosina korostunut erityisesti suunnittelussa. Digitaalista mallintamista käytetään yksityiskohtien yhteensovittamisessa ja suunnitelmien ristiintarkastamisessa. Mallintamisen ansiosta suunnittelu on nykyisin aivan eri tasolla kuin vielä muutamia vuosia sitten.– Siltasairaalan suunnitteluvaiheessa meillä oli käytössämme mallinnus, jossa videokuvaa oli mahdollista katsella ikään kuin sisältä päin. Mallinnus auttoi käyttäjiä ymmärtämään, miltä toteutuksen oli ajateltu näyttävän, jolloin heidän oli helpompi kommentoida suunnitelmaa kuin papereista katsomalla.– Tässä hankkeessa ei vielä laajalti hyödynnetty virtuaaliympäristöjä, joita katsellaan VR-laseilla ja joiden sisällä voi virtuaalisesti liikkua. Testasimme kyllä sellaisia, ja kokemus oli vaikuttava. Veikkaan, että tulevissa hankkeessa hyödynnämme virtuaalitodellisuutta entistä enemmän.Vain muutos on pysyvääSairaalaympäristö on jatkuvassa muutoksessa. Tutkimus- ja kuvantamislaitteet kehittyvät jatkuvasti ja robotiikka yleistyy. Tämä on huomioitava uusien sairaalarakennusten suunnittelussa, jotta tulevaisuudessa voidaan asentaa järjestelmiä, joita vielä ei ole olemassa.Juha Nurkkalan mukaan tilantarve sairaaloissa on kasvanut jo niin suureksi, että on vaikea kuvitella kasvun jatkuvan ainakaan yhtä voimakkaana.– Muutamia vuosia sitten olin mukana Meilahden sairaalan Potilastornin peruskorjaushankkeessa. Siellä kerroskorkeus oli kolme metriä ja vapaa korkeus kerroksessa 2,7 metriä. Siltasairaalan kerroskorkeus on pääosin noin 4,5 m, eli vapaata korkeutta on yli neljä metriä. Siltasairaalan LVI-tekniikka ei mahtuisi Potilastorniin kirveelläkään.– Energiatehokkuuteen kiinnitetään onneksi nykyisin paljon huomiota, ja Siltasairaalankin suunnittelussa energiatehokkuus oli merkittävä teema. Sairaalaan tulee mm. energiankierrätysjärjestelmä, joka hyödyntää vedenjäähdyttimien lauhdelämpöjä kiinteistön lämmitystarpeisiin. Energiansäästön suhteen täytyy kuitenkin muistaa, että sairaalassa tärkeintä on toimintavarmuus. Liian monimutkaisia järjestelmiä ei kannata lähteä tekemään.www.huskiinteistot.fiArtikkeli on julkaistu Sosiaali- ja kuntatalous -lehdessä 1/2021.