Mekalasi Oy tarjoaa robotiikkaa ja automaatiojärjestelmiä sairaala-apteekeille ja terveydenhuollon ympäristöihin

Kiro Oncology on automaattinen lääkkeenvalmistusrobotti erä- ja potilaskohtaiseen annostuotantoon.
Kiro Oncology on automaattinen lääkkeenvalmistusrobotti erä- ja potilaskohtaiseen annostuotantoon.
16.05.2024 | Sosiaali- ja kuntatalous

Mekalasi Oy on toimittanut automaatiojärjestelmiä terveydenhuollolle jo viidentoista vuoden ajan. Ensimmäisenä valikoimaan tulivat viljelyautomaatiolaitteistot. Nykyisin yhtiö toimittaa myös varasto-, kuljetus- ja lääkeautomaatiolaitteistoja, olosuhdeseurannan järjestelmiä sekä putkipostia terveydenhuollon toimijoille. Uusin yhteistyökumppani on Kiro Grifols, joka valmistaa suonensisäisten lääkkeiden valmistamiseen tarkoitettuja automaatiolaitteistoja.

Kiro Grifolsin tuotevalikoimaan kuuluu manuaalisia, puoliautomaattisia ja täysautomaattisia robotiikkaa hyödyntäviä lääkkeensekoitus ja -yhdistämislaitteistoja. Niillä voidaan valmistaa mm. vaarallisia sytotoksisia sytostaatteja sekä vaarattomia steriilejä lääkevalmisteita. Suljetussa systeemissä laitteiston sterilointiprosessikin on automatisoitu. Lääkkeet voidaan annostella ruiskuihin, pusseihin, kasetteihin tai elastomeerisiin pumppuihin.

– Integroidut ratkaisut automatisoituun ja turvalliseen lääkkeiden valmistukseen sopivat erinomaisesti Mekalasin tuotevalikoimaan. Sairaala-apteekit ja lääkekeskukset ovat yksi osa Mekalasin olemassa olevaa asiakaskuntaa. Toimitamme apteekkeihin jo entuudestaan olosuhdevalvonnan ratkaisuja ja mm. kuljetustarvikkeita. Lisäksi valikoimassamme on yksittäispakkauksiin lääkkeitä jakeleva Unit Dose -lääkerobotti sairaala-apteekeille, Mekalasin liiketoimintapäällikkö Riikka Laukka kertoo.

Automatisoinnilla voidaan saavuttaa merkittäviä hyötyjä

Automaatiolaitteistot parantavat lääkevalmistuksen tehokkuutta, turvallisuutta ja palvelujen laatua. Kiro Grifolsin ydinosaamista on automaatiotekniikat robotiikan, suunnittelujärjestelmien, ohjelmoitavan automaation ja tunnistusjärjestelmien aloilta yhdistettynä sairaala-apteekkiin ja biotekniikkaan lääkinnällisten laitteiden -standardin mukaisesti. Mekalasi tarjoaa terveydenhuoltoympäristöille, kuten apteekeille, myös automaattisia olosuhdeparametreja, esim. lämpötilaa ja kosteutta mittaavia olosuhdevalvontajärjestelmiä.

– Automaation avulla voi tehostaa toimintaa, säästää aikaa ja pienentää inhimillisen virheen mahdollisuutta. Robotiikka säästää ihmistä, ja lisää työturvallisuutta. Prosessin joustavuus lisääntyy automatisoinnin avulla. Laadun varmistaminen ja tuotteiden jäljitettävyys voidaan toteuttaa automaattisesti. Puhtauden ylläpito helpottuu hygieniaa vaativien tuotteiden valmistamisessa ja varastoinnissa. Automatisointi parantaa myös työergonomiaa, Laukka perustelee.

Laukka toteaa, että automatisoimalla useamman vaiheen prosessista nopeutetaan työnkulkua ja maksimoidaan tehokkuutta. Keskittäminen ja prosessien tehostaminen on yleisesti ottaen ajankohtaista.

– Ihmisen toimintaa ei voi täysin standardoida, mutta kaiken muun voi. Valitsemalla parhaat mahdolliset työvälineet voidaan pienentää epävarmuutta. Prosessin automatisointi pienentää inhimillisten virheiden mahdollisuutta. Automaation avulla lääkkeenvalmistuksen jäljitettävyys ja tarkkuus paranevat.

Lääkkeenvalmistus tapahtuu puhdastilassa, käyttäjälle turvallisessa ja ergonomisesti
hyvässä ympäristössä.

Potilasturvallisuus keskiössä

Lääkkeenvalmistuksen tärkein vastuu on potilasturvallisuus. Haasteena on usein kustannusten hallinta, henkilöstön suojeleminen ja työnkulun tehokkuuden maksimointi varmistaen samalla steriilin seostusympäristön säännöstenmukaisuuden. Suonensisäisten lääkkeiden valmistaminen on tehokasta ja nopeaa. Esimerkiksi Kiro Oncology laitteistossa on kaksi itsenäistä robottikättä, joista toinen valmistaa annoksia samaan aikaan, kun toinen liuottaa kuiva-ainetta. Aseptinen valvonta on avainasia IV-lääkkeiden sekoituksessa kuiva-aineesta. Suljettu systeemi suojaa käyttäjää roiskeilta lääkkeen sekoittamisen aikana ja on turvallinen. Työpäivän päätteeksi laitteisto puhdistaa itsensä automaattisesti.

Mekalasilla on oma suomenkielinen huoltohenkilöstö Suomessa. Mekalasin koulutetut ja sertifioidut huoltajat tekevät vika- ja määräaikaishuoltoja kaikkialla Suomessa laitteiston valmistajan huolto-ohjelman mukaisesti. Yhtiö tarjoaa asennusta, huolto- ja ylläpitosopimuksia sekä varaosamyyntiä. Mekalasin ammattitaitoinen henkilökunta on hyvin tavoitettavissa.

– Laitteistojen asianmukainen huoltaminen on osa potilasturvallisuudesta huolehtimista. Oikein huollettu laite on turvallinen myös käyttäjilleen. Huoltohenkilöstö on koulutettu huoltamaan sairaalaympäristössä puhdastilassa olevia automaatiolaitteistoja, Laukka painottaa.

Kohti parempaa terveydenhuoltoa

Sairaaloiden lääkehuollon yhtenä isona ongelmatekijänä on lääkinnälliset virheet joko lääkkeiden jakelussa tai annostelussa. Automaation avulla annostelu on erittäin tarkkaa ja inhimillisen virheen riski on minimoitu. Lääkkeen lopullisen annospakkauksen tunnistaminen tapahtuu viivakoodilla. Lääkkeet ovat jäljitettävissä aina niiden antovaiheeseen asti. Manuaalista lääkkeiden sekoittamista ei enää tarvita. Laitteiston käyttäjän ei tarvitse olla proviisori. Kaksinkertainen gravimetrinen tarkistus tapahtuu punnitsemalla ruiskut ja pussit ennen täyttöä ja sen jälkeen.

Mekalasi Oy:llä on ISO 13485:2016 -standardin mukainen sertifioitu laatujärjestelmä. Sen avulla yhtiö osoittaa olevansa ammattitaitoinen organisaatio, joka on sitoutunut noudattamaan alan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja velvoitteita. Sertifikaatit ja vaatimustenmukaisuus ovat osoitus vastuullisuudesta kumppaneita ja potilaita kohtaan. Mekalasi toimittaa laadukkaita tuotteita ja laatua edistäviä ratkaisuja asiakkaiden eduksi. Laadusta tinkiminen ei ole vaihtoehto.

– Yhtiömme strategia on auttaa ihmisiä kohti parempaa terveydenhuoltoa. Asiakkaan työtä helpottavat ja arvoa tuottavat ratkaisut ohjaavat Mekalasin tuote- ja palveluvalikoimaa, Laukka kertoo.

Lääkkeenjakeluprosessin automatisointi

Lääkkeiden jakeluprosessi koostuu lääkkeiden valmistuksesta, potilaskohtaisesta jakelusta ja kirjaamisesta. Lääkkeenvalmistuslaitteistot keskustelevat sairaala-apteekin lääkejärjestelmän ja sairaalan potilastietojärjestelmän kanssa. Automaation avulla voidaan valmistaa steriilejä lääkkeitä erä- ja potilaskohtaisena tuotantona. Osastoilla ei tarvita omaa isoa lääkevarastoa. Lääkkeitä on mahdollista kuljettaa apteekista osastoille putkipostilla. Kuljetukseen voidaan myös valjastaa autonomiset kuljetusrobotit. Robotteihin perustuva logistiikka tuo lääkkeet oikeaan paikkaan oikealla hetkellä. Autonominen mobiilirobotti ei ole sidottu ennalta määrättyihin kulkureitteihin. Suljetussa lääkekierrossa jokainen vaihe on varmennettu osa prosessia. Suljetun järjestelmän käyttö lääkkeenvalmistuksessa tekee lääkkeenannosta turvallisempaa.


Mekalasi Oy on 1952 perustettu suomalainen yritys, joka tarjoaa terveydenhuollon tarvikkeita ja laitteita sekä automaatioratkaisuja. Teknisten palveluiden valikoimaan kuuluu järjestelmiä kuljetus- ja lääkeautomaatioon, olosuhdeseurantaan ja laboratorioiden tarpeisiin. Mekalasi kuuluu Saxo-konserniin, joka on täysin kotimaisessa omistuksessa. Konserni on ollut CO2-neutraali vuodesta 2021. Mekalasilla on ISO 13485:2016 -standardin mukainen sertifioitu laatujärjestelmä ja paras luottoluokitus vuodesta 2007 alkaen. Mekalasin pääkonttori ja huolto sijaitsevat Helsingin Pitäjänmäessä, logistiikkakeskus Nurmijärvellä.

www.mekalasi.fi | [email protected]

Instagram | Facebook | YouTube | LinkedIn

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä