Muisti työssä – työ muistissa -hankkella tietotaitoa muistiterveydestä ja kognitiivisesta ergonomiasta

Facebook
30.04.2020 | Sosiaali- ja kuntatalous
Työikäisen muisti on kovalla kuormituksella. Kuormitusta aiheuttavat jatkuvat keskeytykset, tietotulva, multitaskaaminen ja työn rajaamisen vaikeudet. Työikäiset ja heidän työ- ja toimintakykynsä tulisi huomioida nykyistä paremmin.Keski-Suomen Muistiyhdistyksen hallinnoiman ja STEA:n rahoittaman Muisti työssä- työ muistissa - hankkeen avulla lisätään tietoisuutta muistiterveydestä ja kognitiivisesta ergonomiasta keskisuomalaisessa työelämässä. Kognitiivisen ergonomian tarkoituksena on tehdä työstä ”työntekijän kokoinen” -helpotetaan havaitsemista, vähennetään häiriötekijöitä ja muistin kuormittumista. Hankkeessa työskentelevät projektivastaava Lea Jokela ja projektityöntekijä Kirsi Nieminen.- Muisti työssä -hankkeen tavoitteena on lisätä työyhteisöjen tietotaitoa kognitiivisesta ergonomiasta. Lisäksi hanke tarjoaa tietoa ja vertaistukea työssäkäyville muistioireisille henkilöille. Yhteistyössä työterveyshuollon ammattilaisten kanssa edistämme muistiterveyttä kehittämällä keinoja ottaa muistiasiat puheeksi sekä tunnistaa muistioireet varhaisessa vaiheessa, Kirsi Nieminen kertoo ja jatkaa: - Yhteistyön edistämiseksi hankkeessa on perustettu moniammatillinen verkosto. Verkostossa jaetaan hyviä käytänteitä sekä ideoidaan ja kehitetään työkaluja asiakastyöhön muistiterveyden edistämiseksi ja tukemiseksi. Verkoston jäsenet jakavat kehittämiään toimintoja omissa työyhteisöissään.- Väestön tietoisuuden lisäämiseksi olemme mukana erilaisissa tapahtumissa Keski-Suomen alueella. Järjestämme myös itse erilaisia tilaisuuksia, esimerkiksi esimiehille ja työnantajille suunnattuja aamupalatilaisuuksia, Lea Jokela kertoo ja jatkaa: - Tavoitteenamme on järjestää tukitoimintaa henkilölle, jotka ovat huolissaan omasta muististaan. Tähän tavoitteeseen on pyritty vastaamaan järjestämällä muistinhuoltoilta -tapahtumia kerran kuussa, toimintaa on myös verkossa.Nieminen sanoo, että hankkeen yksi merkittävä tavoite on lisätä työyhteisöjen tietotaitoa kognitiivisesta ergonomiasta. - Hankkeen aikana olemme vierailleet noin 100:ssa työyhteisössä kertomassa aivoterveydestä ja kognitiivisesta ergonomiasta. Vierailujen sisältöä ja menetelmiä olemme räätälöineet työyhteisön tarpeiden mukaan. Olemme mm. toteuttaneet työpajoja, joissa työyhteisöt ovat tunnistaneet aivoja kuormittavia tekijöitä sekä ideoineet keinoja kuormituksen vähentämiseen. Hankkeessa on kehitetty myös toiminnallisia sisältöjä esimerkiksi tyhy-päiviin.Kognitiivinen ergonomia - yhteisillä pelisäännöillä työrauhaa- Työn tekemisen tavat ovat muuttuneet nopeasti. Hankkeen havaintojen mukaan työn hektisyys, keskeytykset, tiedon määrä ja jatkuva uuden oppiminen ovat yleisiä aivoja kuormittavia tekijöitä. Keskeytykset ovat nousseet esille jokaisessa työyhteisössä, jossa olemme vierailleet. Jatkuvat keskeytykset kuormittavat aivoja, vievät työaikaa ja altistavat virheille, Jokela toteaa.Keskeytys on yksi jatkuvan muutoksen ja epävarmuuksien ilmentäjä: tosiasiallinen ja havaittava tilanne työssä. Muutokset, aikarajallisuus ja tietointensiivisyys lisäävät keskeytyksiä työssä. - Työyhteisöissä vieraillessamme olemme huomanneet, että työn tekemisen tavoista puhutaan vähän. Olemmekin saaneet kiitosta siitä, että puhumiselle on annettu aikaa. Tavoitteenamme on, että työyhteisöissä ei jäädä vain puhumisen tasolle vaan lähdetään toimimaan. Esimerkiksi luomalla yhteiset pelisäännöt, voidaan sujuvoittaa työn tekemistä ja yhteistyötä sekä vähentää aivojen turhaa kuormitusta. Kognitiivisen ergonomian parantaminen edellyttää sekä esimiesten että työntekijöiden sitoutumista, Nieminen kuvaa. - Kognitiivisen ergonomian tavoitteena on toiminnan tehokkuus, sujuvuus ja turvallisuus sekä hyvinvointi työssä. Kun turha aivokuorma vähenee, on työskentely sujuvaa, tasapainoista, innostavaa ja motivoivaa, Jokela määrittelee.- Muisti työssä- työ muistissa -hankkeen materiaaleihin pääsee tutustumaan meidän nettisivuilla: www.muistiterveys.fi, Kirsi Nieminen mainitsee.Artikkeli on julkaistu Sosiaali- ja kuntatalous -lehdessä 2/2020.

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä