Sosionomista, joilta puuttuu varhaiskasvatuskelpoisuus, varhaiskasvatuksen sosionomiksi

LAB-ammattikorkeakoulun Lahden kampusta. Kuvaaja: Teemu L.
LAB-ammattikorkeakoulun Lahden kampusta. Kuvaaja: Teemu L.
26.09.2023 | Sosiaali- ja kuntatalous

LAB-ammattikorkeakoulu vastaa varhaiskasvatuksen työvoimapulaan tarjoamalla varhaiskasvatuksen täydennyskoulutusta sosionomeille AMK.

Sosionomista varhaiskasvatuksen sosionomiksi 60 op -verkkokoulutus toteutetaan vuoden 2024 aikana. Ilmoittautuminen koulutukseen on käynnissä osoitteessa elomake.lab.fi/lomakkeet/1700/lomake.html.

Ilmoittautuminen päättyy 30.11.2023 klo 23.59. Koulutus on osallistujille maksuton.

Koulutus suunnitellaan ja toteutetaan LAB-ammattikorkeakoulun Sosionomista varhaiskasvatuksen sosionomiksi -hankkeessa, jota rahoittaa Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus (Jotpa). Hankkeen toiminta-aika on 1.9.2023–31.12.2024. Koulutus alkaa tammikuussa 2024.

Kuva LAB-ammattikorkeakoulun Lappeenrannan kampukselta. Kuvaaja: Teemu L.

Apua työvoimapulaan

Varhaiskasvatuksen valtakunnallinen työvoimapula on suuri ja vaikea asia. Lisäksi varhaiskasvatuksen ammattinimikkeiden muutaman vuoden takainen uudistus on asiana vielä uusi, ja se on muuttanut alan toimintakulttuuria.

– Kunnat ja kaupungit rakentavat tehtäväkuvia uusille varhaiskasvatuksen sosionomeille, mutta olemme vielä sisäänajovaiheessa. Tällä hetkellä kuitenkin jo ymmärretään, että varhaiskasvatuksen sosionomi voi olla yksi hyvä ratkaisu työvoiman, ja nimenomaan korkeakoulutetun työvoiman, pulaan, kertoo Outi Kokko-Muhonen, hankkeen asiantuntija ja LAB-ammattikorkeakoulun lehtori.

– Nyt on hyvä aika tarjota varhaiskasvatuksen sosionomien täydentävää koulutusta, koska heitä on yhä enemmän ryhdytty palkkaamaan kuntiin, ja heidän työnkuvansa ovat jo monin paikoin selkeytymässä, jatkaa Pipsa Murto, projektipäällikkö ja lehtori.

Työn ohessa suoritettavaksi räätälöity koulutus

Koulutus sisältää viikoittaisia 3 tunnin verkkotyöpajoja sekä itsenäistä opiskelua. Kokonaisuus on suunniteltu suoritettavaksi varhaiskasvatustyön ohessa. Koulutukseen osallistuminen edellyttää, että osallistuja joko työskentelee varhaiskasvatuksessa tai pystyy järjestämään itselleen kevääksi harjoittelupaikan. Muussa työkontekstissa kuin varhaiskasvatuksessa koulutuksen suorittaminen ei ole mahdollista.

LAB-ammattikorkeakoulussa on aikaisemminkin ollut sisällöltään samankaltaista täydentävää koulutusta tarjolla, mutta tämä hanke mahdollistaa entistä paremmin työssäkäyvän, ehkä jo varhaiskasvatuksessa toimivan henkilön tarpeita vastaavan koulutuksen.

– Tarvitaan joustava koulutusmalli. Meillä on aikaisemmin ollut pulmana se, että täydennyskoulutuksen opiskelijat on liitetty tavallisiin opiskelijaryhmiimme. Aikataulut ovat olleet hankalasti järjestettävissä, mainitsee Outi Kokko-Muhonen.

– Nyt pystymme muodostamaan opiskelijoista oman ryhmänsä, jossa heillä on myös vertaistukea tarjolla. Muodostamme opiskelijoista pienempiä ryhmiä, ja jokainen saa omaan tuutorin, Pipsa Murto kertoo.

Pipsa Murto ja Outi Kokko-Muhonen. Kuvaaja: Tiina Vaara.

Yksilöllinen ohjaus ja vahva oppimisen tuki

Koulutukseen kuuluva harjoittelu ajoittuu kevätlukukaudelle. Harjoittelua tukee 15 opintopisteen teoriaopintopaketti.

– Koulutuksen alussa kevätlukukaudella on enemmän tehostettua opiskelun tukea ja velvoittavaa struktuuria tarjolla, jotta jokainen pääsee varmasti mukaan ja saa kiinni asioista, kertoo Outi Kokko-Muhonen.

– Kesän ja ensi syksyn aikana kukin opiskelija etenee pääosin itse laatimansa aikataulun mukaan, mutta koko ajan on tukea ja tapaamismahdollisuuksia tarjolla, jottei kukaan jäisi yksin, vaikka eteneekin omaa tahtiinsa.

– Koulutusmalliin on luotu työelämämentoroinnin järjestely, jossa hanke sparraa myös heitä, joiden kanssa opiskelija työ- tai harjoittelupaikassa reflektoi opintojensa etenemistä.

Hankkeessa luotu ja vuoden 2024 aikana läpiviety koulutusmalli dokumentoidaan ja tarjotaan avoimesti hyödynnettäväksi – sitä rahoittajakin edellyttää.

– Toki myös me LAB-ammattikorkeakoulussa hyödynnämme koulutusmallia ensi vuoden jälkeenkin, Pipsa Murto ja Outi Kokko-Muhonen sanovat.

Psyykkisestä turvallisuudesta huolehtimista

Murron ja Kokko-Muhosen mukaan LABissa on ollut paljon täydennyskoulutuksia, jotka ovat jollakin tapaa sijoittuneet psyykkisen turvallisuuden teemoihin.

– Käsite on tärkeä.

– Pohdimme jatkuvasti, kuinka tässäkin koulutuksessa pystymme huolehtimaan jokaisen osallistujan omasta turvan tunteesta ja hyvinvoinnista. Työn ohessa kouluttautuminen on raskasta, ja oppiminen on heikkoa stressaantuneena. Haluamme tunnistaa riskit, löytää oikean tasapainon ja tarjota opiskelijoille välineitä hyvinvoinnin lisäämiseen myös omassa työssään.

Lisätietoja hankkeesta ja koulutuksesta

lab.fi/fi/projekti/sosionomista-varhaiskasvatuksen-sosionomiksi

lab.fi/fi/koulutus/varhaiskasvatuksen-sosionomin-kelpoisuus-sosionomeille-amk-60-op

Ilmoittaudu koulutukseen

Ilmoittautuminen koulutukseen on käynnissä osoitteessa elomake.lab.fi/lomakkeet/1700/lomake.html.

Ilmoittautuminen on alkanut 18.9.2023 ja se päättyy 30.11.2023 klo 23.59.

Ryhmän koko on 40 henkilöä. Opiskelupaikat täytetään pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on sitova. Koulutus on maksuton.

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä