Toimiva talotekniikka voi mahdollistaa jopa 15% energiasäästöt

TPI Control on kunnostanut HUS:n kiinteistöissä muun muassa lähes 300 LTO järjestelmää ja varmistanut toimenpiteillään, että HUS Kiinteistöt on saanut pidettyä kiinteistöjensä ylläpitokustannukset selvästi alle valtakunnallisen ylläpitoindeksin.
TPI Control on kunnostanut HUS:n kiinteistöissä muun muassa lähes 300 LTO järjestelmää ja varmistanut toimenpiteillään, että HUS Kiinteistöt on saanut pidettyä kiinteistöjensä ylläpitokustannukset selvästi alle valtakunnallisen ylläpitoindeksin.
30.01.2023 | Sosiaali- ja kuntatalous

TPI Control Oy on kiinteistöjen LVIA-tekniikan kunnostuksen, seurannan ja elinkaaripalveluiden asiantuntija yli 20 vuoden kokemuksella. Yritys tarjoaa olosuhteiden ja energiatehokkuuden selvitys-, kunnostus- ja seurantapalveluita sekä tietoa kiinteistöjohtamisen tueksi -elinkaarimallilla tai projekteina.

- TPI Control luo ja varmistaa kiinteistölle käyttäjien arvostamat sisäolosuhteet. Yritys tarjoaa teknisen huollon tueksi rakennuksen elinkaaren mittaisen palvelun, joka huolehtii LVIA-järjestelmien energiatehokkuudesta. Pienennämme toimenpiteidemme ansiosta kunnossapitokustannuksia, kohennamme tuottoa ja nostamme kiinteistön arvoa,TPI Control Oy:n myynti- ja markkinointijohtaja Paul Eronen kertoo ja jatkaa:

- Nyky kiinteistötekniikka tarvitsee osaavaa huolenpitoa toimiakseen oikein. Hyvinvointia ja kestäviä tuloksia syntyy, kun lämmönhallintaa ja kiinteistötekniikkaa johdetaan kokonaisuutena, todellisella mitatulla tiedolla. TPI Control reagoi tilanteisiin ennakoivasti, jotta suuremmilta ongelmilta vältytään jatkossa. TPI Control auttaa lämmönsiirron prosessien haltuunotossa jo suunnitteluvaiheesta alkaen, jolloin talotekniikka ja sisäolosuhteet ovat kunnossa ja täysin optimaaliset, Eronen määrittelee.

Energiatehokkuus, vastuullisuus ja elinkaariajattelu koko liiketoiminnan perusta

- TPI Control Oy:n vahvuuksia ovat vuosikymmenten kokemuksella kehitetty korkeatasoinen palvelutuotevalikoima, vahva tekninen osaaminen, asiakastuki ja pitkäjänteinen yhteistyö. Meitä on noin 40 asiantuntijan joukkue toimipisteillämme Pirkkalassa ja Vantaalla. Alan pioneerina, yli 20 vuoden talotekniikan kokemuksella olemme tuotteistaneet palvelumallit, joiden avulla voidaan kustannustehokkaasti varmistaa talotekniikan toimivuus, energiatehokkuus ja ympäristöystävällisyys. TPI on ollut mukana kunnostamassa jo yli 3000 kiinteistöä ja kunnostanut noin 15000 lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmää, Eronen kertoo.

Energiatehokkuutta säästötakuulla

- Esitämme tutkimiimme kohteisiin kokonaisvaltaisen säästölupauksen. Meidän ratkaisuillamme talotekniikalle voidaan antaa pidempi elinkaari, kuitenkin energiatehokkaasti, sisäolosuhteita vaarantamatta. Tuloksena on saavutettu jopa 15 % energiasäästöt ilman, että uusitaan nykyistä talotekniikkaa.

TPI Control Oy:n asiakkaat arvostavat pitkäjänteistä yhteistyötä. Eri palvelumalleilla pyritään ratkaisemaan asiakkaiden lämmönsiirto-ongelmia ja etsimään kulloiseenkin kohteeseen ja tilanteeseen parhaiten soveltuvat toimenpiteet. TPI Controlin laajaan asiakaskuntaan kuuluvat mm. suuret kiinteistönomistajat ja kiinteistösijoittajat, kuten esimerkiksi Sponda, NREP, Castellum, Citycon, Mandatum, HUS ja Senaatti-kiinteistöt.

Sairaalaympäristöt ja niiden tarkat vaatimukset ovat TPI Controlille tuttuja jo vuosien ajan

Eronen kertoo, että TPI Controlilla on pitkäaikainen asema HUSin kohteissa. Oikeilla, mitatun tiedon perusteella tehdyillä toimenpiteillä TPI Control on kunnostanut HUSille satoja taloteknisiä järjestelmiä. Esimerkiksi sairaaloiden IV-koneiden nestekiertoisten lämmön talteenottoverkostojen optimoinnilla TPI Control toi HUS:lle lähes 6000 MWh vuotuiset säästöt. Kokonaissäästöt vastasivat noin 3 % osuutta HUS:n koko lämmönkulutuksen energiasta, Eronen selvittää.


EXPERISENSE palvelukonseptin avulla voidaan vastata entistä laajemmin kiinteistöjen koko elinkaaren tarpeisiin.

TPI Control mukana kattoyhteisöExperisensessa

Paul Eronen kertoo mielenkiintoisesta Business Finlandin rahoittamasta Future Spaces – Tulevaisuuden tilat-kehityshankkeesta.

- Kaksivuotinen hanke päättyi viime syksynä. Hankkeen tavoitteena on luoda palvelukonsepti rakennusten ja niiden olosuhteiden saneeraamiseen terveellisiksi ja laadukkaiksi, myös energiatehokkaiksi ja ilmastonmuutoksen haasteisiin vastaaviksi tiloiksi. Hankkeen myötä syntyi uusi palvelukonsepti Experisense, jossa ovat mukana A-Insinöörit, Fidelix, Koja ja TPI Control.

- Palveluverkosto pystyy vastaamaan entistä paremmin ja laajemmalla kokonaisuudella kiinteistön koko elinkaaren aikaisiin tarpeisiin, Paul Eronen toteaa.

www.tpi.fi
www.facebook.com/tpicontrol.fi/
www.linkedin.com/company/tpi-control-oy/

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä