Tuetulla vapaaehtoistoiminnalla innokkaita ja taitavia tekijöitä

Kuva: Sarita Rannankari
Kuva: Sarita Rannankari
22.02.2024 | Sosiaali- ja kuntatalous

Lahden Diakonialaitos Dila on pitkäjänteisesti kehittänyt ja toteuttanut tuettua vapaaehtoistoimintaa. Tukea vapaaehtoisuuteen -hanke toimi vuosina 2018–2021. Vuodesta 2022 lähtien tuetun vapaaehtoistoiminnan edistäminen on jatkunut valtakunnallisena koordinaationa (STEA).

Tuettu vapaaehtoistoiminta on suunnattu erityistä tukea tarvitseville vapaaehtoisille.

– Heillä on valtavasti potentiaalia ja intoa, kertoo koordinaattori Tiina Roos.

– Erityistä tukea tarvitsevien vapaaehtoisten rekrytoiminen on ehdottomasti palkitsevaa ja merkityksellistä sekä heidän itsensä että sen yhteisön kannalta, jossa toimintaa tehdään.

– Tuetun toiminnan kautta pääsee alkuun. Etsimme uusia mahdollisuuksia päästä tasavertaisina mukaan vapaa-ajan yhteisöihin. Vapaaehtoistoiminnan käytännöissä ja yhteisöissä on paljon tukea. Kun katsomme tulevaisuuteen, näemme myös tukea tarvitsevien mukaan ottamista ja osaamisen hyödyntämistä laajasti vapaaehtoistoiminnan kentällä.

Saavutettavuutta lisätään verkostoitumalla

Dila koordinoi saavutettavan vapaaehtoistoiminnan teemaryhmää eli -verkostoa Kansalaisareenassa (ks. kansalaisareena.fi/ammattilaiselle/valikkoverkosto). Toimijoiden välinen yhteistyö on avainasemassa tuetun vapaaehtoistoiminnan kehittämisessä.

– Verkostossa kehittämistyö on ennen kaikkea kykyä omaksua erilaisia näkökulmia. Jokaisella verkoston järjestöllä on omanlaistaan erityisosaamista, Roos toteaa.

Alueelliset hankkeet ympäri Suomea ovat hyödyntäneet tuetun vapaaehtoistoiminnan mallia eli tuen timanttia.

– Sitä on hiottu yhdessä vapaaehtoisten itsensä kanssa. Jokainen uusi hanke on kehittänyt mallia eteenpäin, mikä on hienoa.

Tuen timantti. Klikkaa kuva isommaksi. Pdf-tiedosto ladattavissa täällä.

Mallia on hyödynnetty Dilan omassakin arjessa, kuten Vapaaehtoisuus Ha(ll)ussa -toiminnassa, joka mahdollistaa nuorille aikuisille mielenterveyskuntoutujille osallistumisen vapaaehtoistoimintaan yksilöllisen tuen avulla, sekä maahanmuuttajien vapaaehtoistoiminnassa kielitaidon tuen osalta.

Tiina Roos kertoo, että hän mielellään sparraa ja opastaa organisaatioita vapaaehtoistoiminnan ja sen saavutettavuuden kehittämisessä joko paikan päällä tai etäyhteyden välityksellä.

– Yksi vinkki vapaaehtoistoimintansa saavutettavuutta parantaville toimijoille on ottaa kehittämistyöhön mukaan kokemusasiantuntijoita.

Kaikki mukaan!

Osallisuuspäällikkö Kaisa Rikkosen mukaan Dila katsoo vapaaehtoistoiminnan kuuluvan kaikille, joilla halukkuutta siihen on.

– Pyrimme vahvistamaan sellaista asenneilmapiiriä, joka suvaitsee erilaisia vapaaehtoisia ja heidän erilaisia vahvuuksiaan.

Tiina Roos korostaa, että organisaatioiden kannattaa rekrytoida tukea tarvitsevia vapaaehtoisia, jotta heidän lahjakkuutensa pääsisi näkyviin ja tulisi käyttöön.

– Jokaisella on omat vahvuutensa. Tekemisen palo on voimakasta, kun pääsee tekemään asioita, joihin on kiinnostusta ja harrastuneisuutta. Vapaaehtoistyö on heidän elämässään iso asia, mikä näkyy vahvana sitoutumisena.

Tuettu vapaaehtoistoiminta on osallisuustyötä. Siihen mukaan tulevat ovat huonommassa tai haavoittuvammassa elämäntilanteessa kuin ihmiset keskimäärin.

– Erilaisista taustoista ja elämäntilanteista tulevien ihmisten yhteinen toiminta lisää keskinäistä luottamusta sekä luo toivoa ja toimintakykyä, Tiina Roos kuvailee.

Kyse on myös aktiivisen kansalaisuuden tukemisesta ja yhteiskunnan näkökulmasta inhimillisten resurssien hyödyntämisenä.

– Viime vuonna kaiken vapaaehtoistoiminnan laskennallinen arvo Suomessa oli lähes 3,2 mrd €, joten kyse on merkittävästä sektorista, mainitsee Kaisa Rikkonen.

On hyvä idea ohjata vapaaehtoistoimintaan

Tuetussa vapaaehtoistoiminnassa pyritään löytämään kullekin henkilölle tehtäviä hänen vahvuuksiensa mukaisesti sen sijaan, että lähdettäisiin liikkeelle valmiista toimenkuvasta, johon vapaaehtoista haetaan.

– Ajatus on, että jokainen saa itse määritellä sen, mitä tekee ja kenen kanssa, kiteyttää Rikkonen.

– Lisäksi ammattilaisten olisi hyvä muistaa, miten tärkeä rooli vapaaehtoistoiminnalla voi olla asiakkaan kuntoutumisen, hyvinvoinnin tai kotoutumisen kannalta.

Tiina Roosin mukaan ryhmässä tekeminen ja työn pilkkominen pieniin osatehtäviin on osoittautunut hedelmälliseksi tekemisen tavaksi.

– Vapaaehtoistoiminta kannattaa myös sanoittaa siten, että se näyttäytyy ymmärrettävänä ja kynnys mukaan tulemiseen pysyy matalana.

– Ja aina kannattaa toivottaa tervetulleeksi mukaan myös vapaaehtoisen taustatuki, kuten ohjaaja tai tulkki.

Mikä ihmeen tuettu vapaaehtoistoiminta?

Tukea vapaaehtoisuuteen -koordinaatio

Ota yhteyttä!
Koordinaattori Tiina Roos
040 665 1446
[email protected]

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä