Pyydä tarjous

Virkee – Vireästi Karjalassa -hanke edistää ikäihmisten ravitsemusta 

Digipalvelut
07.05.2021 | Sosiaali- ja kuntatalous
– Aika on muuttunut siitä, kun itse olin nuori, toteaa iäkäs osallistuja ravitsemusluennolla. Myöhemmin ruokakurssilla oltuaan hän kertoo kurssin hyödyllisintä antia olleen yhteisen ruoanlaiton, uudenlaisten ruokien kokeilut ja ravitsemustiedon saannin. Kurssilla hän kokeili lihan vaihtoehtoja ja alkoi samalla kiinnittää huomiota proteiinin lisäyksiin.  Virkee – Vireästi Karjalassa on ikäihmisten ja heidän läheistensä ravitsemusta, toimintakykyä ja hyvinvointia tukeva hanke, jota toteuttaa Pohjois-Karjalan Martat. Hankkeen toiminta-aika on 2018–2021 ja sitä rahoittaa sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA. Hanke kuuluu ikäihmisten osallisuutta ja elämänhallintaa edistävään Elämänote-ohjelmaan.  Ravitsemuksen haasteet ikääntyneillä Virkee-hankkeen tavoitteena on ikäihmisten hyvinvoinnin ja omatoimisen arjen tukeminen mm. arkiruokakurssien ja ravinto-ohjauksen keinoin. Keskeistä on hyvän ravitsemuksen turvaaminen ikääntyessä ja siihen liittyvissä uudenlaisissa elämäntilanteissa. Ikäihmisiä halutaan kannustaa yhdessä tekemiseen ja ruokailuun.  – Ikäihmisillä ravitsemuksen riskejä ovat ruokailun yksipuolistuminen ja liikkumisen ongelmista johtuva ruoan hankinnan vaikeutuminen. Monipuolista ravinnonsaantia voivat vaikeuttaa myös lääketieteelliset tutkimukset ja hoidot, kuten leikkaukset, kuvailee Marttojen ravitsemusterapeutti ja kotitalousasiantuntija Sirpa Nygård– Suru puolison menettämisestä ja yksinäisyys voivat vaikuttaa ruokahaluun. Myös eläkkeelle jääminen on taitekohta, kun työpaikkaruokailut jäävät pois. Erityisesti miehille ruoanlaitto voi olla vieras asia, ja outoja voivat olla myös monet nykyisin kaupasta saatavat raaka-aineet. Tehdään yhdessä ruokaa Virkee-hankkeen käytännön toiminta sisältää luentoja, ruoanvalmistuskursseja, yksilö- ja ryhmäohjausta sekä terveysviestintää. Kohderyhmää ovat yli 60-vuotiaat, erityisesti omaishoitajat, lesket, yksin asuvat ja paikkakunnalle äskettäin muuttaneet tai muun muutoksen elämässään kokeneet. Ennen koronarajoituksia hanke järjesti luentotilaisuuksia. Pienryhmien kurssit ovat jatkuneet koronarajoitusten puitteissa, ja lähitapaamisten lisäksi niitä on järjestetty myös verkon välityksellä etänä. Hankkeessa on kehitetty materiaaleja ja ohjelmarunkoja sekä ryhmien että yksilöiden ohjaamiseen kohti hyvää ravitsemusta.  – Ruokakursseilla voi yhdessä tuumailla, kokeilla ja maistella kaikenlaisia ruokia, jolloin kynnys madaltuu ryhtyä niitä itse valmistamaan, toteaa Sirpa Nygård. Ruokakursseilla käsitellään ravitsemusta, ruoanvalmistusta, ruokatarpeiden hankkimista ja kotivaraa. – Ruoan lisäksi puhetta voi olla terveydestä yleisemminkin. Osallistujat voivat myös esittää kysymyksiä ravintoasioista. – Yksittäisellä kurssilla kokoontumisia on järjestetty joustavasti 2–5 kertaa, yleensä kolmesti tai neljästi. Sopiva enimmäismäärä ikäihmisten ryhmissä on 10 henkeä, Nygård mainitsee. Yhteistyötahot korvaamattomana apuna Kohderyhmän tavoittamisessa välttämättömänä apuna ovat olleet Virkee-hankkeen yhteistyökumppanit, joita ovat lukuisat seniori- ja omaishoitajajärjestöt sekä muut yhdistykset.  – Myös maakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote on merkittävä yhteistyötaho, Sirpa Nygård täydentää. – Hankkeen alkuvaiheessa osallistujien enemmistö oli naisia. Kiinnitimme asiaan huomiota ja toivoimme yhteistyötahoilta, että mukaan saataisiin myös miehiä. Tässä olemme onnistuneetkin. Ikäihmisten ravitsemus kaipaa koordinointia Sirpa Nygårdin mukaan Virkee-hankkeen toiminnan aikana luennoille ja kursseille on osallistunut satoja ikäihmisiä ympäri maakuntaa.  – Pelkästään kevään 2021 aikana ruokakursseja on toistaiseksi toteutettu parikymmentä. Tulossa on omaishoitajille suunnattu kurssi, ja myös ikääntyneitä maahanmuuttajia on kaavailtu kohderyhmäksi. Jos rajoitukset sallivat, syksyllä voimme järjestää tilaisuuksia ja ehkä isommankin tempauksen. – Verkkoon teemme lyhyitä videoita kursseilla käsitellyistä aiheista. Lisäksi Pohjois-Karjalan Martoilta tulee säännöllisesti podcasteja ja some-julkaisuja, joissa Virkee-hanke on esillä. Virkee-hanke kouluttaa vapaaehtoisia osallistumaan ravitsemuksen ohjaamiseen. Viime vuoden aikana on koulutettu 12 varsinaista vapaaehtoista, ja lisäksi eri paikkakunnilla on ollut ihmisiä mukana auttamassa käytännön järjestelyissä. Vaikka hanke päättyy vuoden lopussa, ei ikäihmisten hyvän ravitsemuksen edistäminen ole tavoitteena katoamassa mihinkään.  – Ikääntyneet saavat terveyspalveluita eri tahoilta, mutta ravitsemusta kokonaisuutena ei kukaan koordinoi. Esimerkiksi sairaalasta kotiutuville annetaan hyvät ohjeet, mutta kotona niiden noudattaminen ei välttämättä toteudu. Jatkossa olisi hyvä miettiä, miten ravitsemuksen ohjausta voitaisiin järkevästi tehdä nykyisten toimijoiden yhteistyönä, Sirpa Nygård esittää. Yhteydenotot: Sirpa Nygård, 044 7110 955, [email protected]Toiminnanjohtaja Heli Hjälm, Pohjois-Karjalan Martat 040 015 1545, [email protected] www.martat.fi/pohjois-karjala/menossa-olevat-hankkeet/virkee/ Artikkeli on julkaistu Sosiaali- ja kuntatalous -lehdessä 2/2021.