AUMAn digitaaliset järjestelmät helpottavat toimilaitteiden hallintaa

Huittisten Puhdistamon pumppaamo. Kuva: Sami Jalonen
Huittisten Puhdistamon pumppaamo. Kuva: Sami Jalonen
04.05.2023 | Teollisuus

AUMA on toteuttanut Huittisten Puhdistamolle laiterekisterin AUMA Cloudin avulla.

Asiakas voi nyt saada laiterekisterin kautta arvokasta ajo- ja vikatietoa kymmenistä AUMA-sähkötoimilaitteistaan. AUMA Cloud on AUMAn innovatiivinen pilvipohjainen työkalu, jonka avulla käyttöomaisuuden hallinta ja AUMA-toimilaitteiden ennakoiva kunnossapito on mahdollista toteuttaa tehokkaasti ja taloudellisesti.

Huittisten Puhdistamo otti kesällä 2022 käyttöön AUMA Cloudin ja CDT-ohjelmiston (AUMA Commissioning and Diagnostic Tool). AUMA Cloudin ja CDT-ohjelmiston avulla kaikki puhdistamon AUMA-toimilaitteet saatiin siirrettyä pilvipohjaiseen laiterekisteriin, missä on nyt tallennettuna myös kaikki puhdistamon AUMA-laitteiden huollot sekä mahdolliset viat.

Huittisten Puhdistamon Sami Jalonen kertoo, että AUMAlta kului puhdistamon laitteiden rekisteröintiin kaksi päivää.

– Homma oli helppoa ja vaivatonta. Rekisteröinnin ansiosta tiedämme tarkasti kunkin toimilaitteen sijainnin laitoksella. Nyt myös AUMAn komissionumerot löytyvät AUMA Cloudista helposti.

AUMA Cloudin käytön hyviin puoliin kuuluu Jalosen mukaan mm. sen työtä tehostavat ominaisuudet.

– Riittää, että ajetaan CDT-ohjelma ja tallennetaan snapshotit Cloudiin. AUMA Cloud näyttää vikakoodit automaattisesti, mikäli jotain häiriöitä on havaittavissa. Saamme heti selville mahdollisen ongelman syyn ja pystymme nopeammin hoitamaan asian kuntoon.

Jalonen kertoo, että he aikovat hyödyntää AUMA Cloudin varaosientilausominaisuutta yhä enemmän.

– Varaosien tilaaminen on helpompaa ja nopeampaa Cloudin räjäytyskuvien ansiosta – lisäksi tilaus menee järjestelmän kautta suoraan AUMAlle. Voin suositella AUMAn Cloud- ja CDT-palveluita muillekin vastaaville laitoksille.

Huittisten Puhdistamo, ilmastuskäytävä. Kuva: Sami Jalonen

AUMA automatisoi prosessien venttiiliohjaustoimintaa

AUMA valmistaa sähkötoimilaitteita, vesi- ja jätevesiteollisuuden prosessien venttiiliohjaukseen.

– Käytännössä meidän tehtävänä on automatisoida prosessiventtiilien toimintaa. Laitoksen koosta riippuen siellä voi olla useita kymmeniä tai satojakin venttiileitä, joita näillä meidän sähkötoimilaitteilla ohjaillaan, AUMAn toimitusjohtaja Antti Savola kiteyttää.

Toimilaitteita käyttävien AUMAn ohjausyksiköiden kautta saadaan kerättyä käyttöomaisuuden hallintaan liittyvää tietoa, jota voidaan hyödyntää joko AUMA CDT- ja AUMA Cloud -ohjelmilla.

Huittisten Puhdistamon toimilaitteet AUMA Cloudissa

Huittisissa innostuttiin AUMA Cloudista, koska heidän toimilaitteensa oli varustettu AUMAn integroiduilla ohjausyksiköillä.

– Nyt toimilaitteita käytettäessä saadaan kerättyä käyttöomaisuuden hallintatietoa sekä varoituksia vikatilanteissa. Ominaisuuden kautta pystytään analysoimaan laitteistoa joko ohjelman välityksellä tai vaikka paikan päällä itse laitteesta, Savola kertoo.

AUMA on toimittanut toimilaitteet Huittisten Puhdistamolle vuosina 2015–2016, joten laitosta oli jo ehditty operoimaan muutaman vuoden ajan ennen AUMA Cloudin käyttöönottoa.

– Heillä ei ollut minkäänlaista laiterekisteriä käytössä olevista toimilaitteista.

Savola kertoo, että Huittisten Puhdistamon laiterekisterin luominen tapahtui asiakkaan luona, jolloin jokainen AUMA käytiin yksitellen läpi. Laitteista ladattiin käyttötiedot, jotka tallennettiin AUMA Cloud -järjestelmään.

– Jatkossa AUMA Cloudin kautta on mahdollista lähettää huoltokutsuja sekä tarkastella laitteiston tietoja ja niihin liittyvää dokumentaatiota. Muutoksen myötä jätevesilaitoksen operointi on aiempaa helpompaa.

Antti Savola. Kuva: Nina Kaverinen

AUMA Cloud on monella tapaa järkevä ratkaisu

AUMA Cloud on ajankohtainen ratkaisu laitoksen käyttöönoton yhteydessä tai muutama vuosi laitoksen operoinnin aloittamisen jälkeen.

– AUMA Cloud auttaa, kun halutaan selvittää laitekantaa ja tehdä diagnostiikka – miten laitteet ovat käyttäytyneet ja ovatko ne olleet toiminnallisesti oikeissa kohteissa. Järjestelmän avulla voidaan mm. jälkiselvittää ovatko toimilaitteet oikeanlaisia siihen kyseiseen käyttötarkoitukseen. Urakointivaiheessa saatetaan ostaa vääränlainen laite, jolloin AUMA Cloud voi auttaa arvioimaan olisiko laite korvattava jollakin toisella, Savola mainitsee.

Palvelun kautta on mahdollista selvittää syitä vikatilanteiden taustalla. AUMA Cloudiin tulostuvat vikakoodit helpottavat vianselvitystä. Asiakkaan on mahdollista tunnistaa ajoissa tilanteet, joissa kuormitus on kasvanut liian suureksi tai joissa huoltotoimet ovat tarpeellisia. Asiakas pystyy tämän perusteella myös käynnistämään tarvittavat toimenpiteet siten, että odottamattomat seisokit ovat vältettävissä.

– AUMA Cloudin ansiosta asiakkaan ei tarvitse vikatilanteissa erikseen selvittää mistä laitteesta on kysymys, vaan AUMAlla tiedetään se jo valmiiksi, Savola toteaa.

Cloudin ansiosta kaikki tieto löytyy digitaalisessa muodossa, joka auttaa toimilaitteisiin liittyvän tiedon hakemista merkittävästi. AUMA Cloud -palvelu sisältää älykkäitä algoritmeja, joiden avulla on mahdollista analysoida ja käsitellä suuria määriä erilaisia käyttötietoja, jotka on kerätty AUMA-toimilaitteista automaattisesti. AUMA Cloud -palvelu laskee moottorien käyntiaikaa, lämpötiloja, tärinää, vääntömomentteja, varoituksia ja häiriöitä koskevien tietojen perusteella laitteiden tilasta kertovia tunnuslukuja, esimerkiksi toimilaitteiden käytettävyyden osalta. Laitteet ja tunnusluvut on esitetty selkeässä muodossa.

AUMA Coralink tarjoaa laajan digitaalisen ekosysteemin

– Coralink on kaikkien digitaalisten järjestelmiemme muodostama ekosysteemi, johon kuuluvat AUMA Cloud, AUMA CDT sekä AUMA Assistant. Coralink tarjoaa digitaalisia ohjelmia toimilaitteiden tiedon analysointiin sekä huollon ja operaatioanalyysien avuksi, Savola kertoo.

Coralink vastaa laitoksen käytön aikaisiin haasteisiin älykkäillä tukiratkaisuilla. Coralinkin tarjoamilla työkaluilla on mahdollista tehostaa prosesseja ja varmistaa laitoksen luotettava toiminta.

Katso lisätietoja: https://specials.auma.com/en/coralink

www.auma.com/fi/

LinkedIn

YouTube

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä