Blominmäen jätevedenpuhdistamossa energiaviisaita ratkaisuja yhdistettynä varmatoimiseen tekniikkaan 

Facebook
03.05.2023 | Teollisuus

Uusi HSY:n jätevedenpuhdistamo Blominmäessä otettiin käyttöön viime vuoden lopussa. Jätevesipuhdistamo käsittelee aluksi Läntisen pääkaupunkiseudun 400 000 asukkaan jätevedet Espoosta ja Kauniaisista, Kirkkonummelta, Siuntiosta sekä Länsi-Vantaalta. Puhdistamoa on mahdollista laajentaa jopa miljoonan asukkaan tarpeisiin.

Jätevedenpuhdistamo puhdistaa jätevedet huipputehokkaasti, käyttää omaa energiaansa ja pääosin kallion sisään sijoitettuna sulautuu ympäristöönsä.

Euroopan ja maailmankin mittakaavassa huipputehokas jätevedenpuhdistus suojelee rannikkovesiä ja Itämerta

Puhdistamo poistaa jätevedestä yli 96 prosenttia sen sisältämästä fosforista ja orgaanisesta aineesta sekä yli 90 prosenttia typestä. Vaikka asukasmäärä ja puhdistettavan jäteveden määrä tulevaisuudessa kasvaa, sekä asukaskohtainen kuormitus että kokonaiskuormitus Itämereen vähenevät nykyisestä erityisesti typen osalta.

Puhdistamo on Viikinmäen tapaan rakennettu pääosin kallion sisään, jolloin haitat yläpuoliselle ja ympäröivälle maankäytölle jäävät vähäisiksi ja toimintaolosuhteet ovat vakaat. Puhdistamon prosessiratkaisut edustavat varmatoimista, useissa muissa käyttökohteissa testattua tekniikkaa. Puhdistamon jälkikäsittely, johon kuuluu biologinen typpisuodatus, kiekkosuodatus ja uv-käsittely, on Suomen monimuotoisin ja tehokkain.  

Jäteveden puhdistus kuluttaa paljon energiaa, mutta jätevettä voidaan käyttää myös tehokkaasti hiilineutraaliin energiantuotantoon. Puhdistamon mädättämöissä syntyy jätevesilietteestä biokaasua, jota poltetaan kaasumoottoreissa. Ne tuottavat merkittävän osan puhdistamon sähkön ja lämmön tarpeesta.

- Puhdistamolla on muitakin energiaviisaita ratkaisuja, joiden ansiosta se on lämmön suhteen omavarainen ja pystyy tuottamaan noin 70 prosenttia tarvitsemastaan sähköstä. Lisäksi Fortum käyttää puhdistetun jäteveden sisältämää lämpöä kaukolämmön tuotantoon, kuten on jo tehty Suomenojan aikana, kertoo vesihuollon toimialajohtaja Mari Heinonen. 

HSY tekee jatkuvaa tutkimus- ja kehitystyötä, jonka päämääränä on varmistaa korkeatasoinen jätevedenpuhdistus myös tulevaisuudessa. Painopisteinä ovat HSY:n uuden strategian mukaisesti resurssitehokkuuden parantaminen, ravinteiden talteenotto sekä jätevedenpuhdistuksen ilmastovaikutusten minimointi mahdollisimman kustannustehokkaasti.

Vuoden 2022 RIL-Palkinto

Blominmäen jätevedenpuhdistamo voitti vuoden 2022 RIL-Palkinnon. Palkinto julkistettiin rakennetun ympäristön alan akateemisia edustavan RIL ry:n tilaisuudessa marraskuussa 2022. RIL ry jakaa vuosittain RIL-Palkinnon rakennustyölle, -kohteelle tai -konseptille, joka edustaa parhaiten korkealuokkaista, laadukasta ja innovatiivista suomalaista rakennusinsinööritaitoa ja osaamista. Lisäksi palkittava työ tai hanke on edistänyt kilpailuaikana parhaiten myönteistä rakennusteknistä ja yhteiskunnallista kehitystä maassamme.

RIL-Palkinnon 2022 saajan valinneen kansanedustaja Elina Valtosen mukaan Blominmäen jätevedenpuhdistamo on yhteiskunnallisesti merkittävä hanke, jolla on erittäin tärkeä perustehtävä.

- Blominmäen jätevedenpuhdistamo tuottaa lisäarvoa yhteiskunnalle vähintään vuosikymmeniksi. Jäteveden puhdistus on konkreettista Itämeren suojelua ja kaupunkikehitystä parhaimmillaan - yhdistettynä energiaviisaisiin ratkaisuihin. Kyseessä on lämmöntuotannon osalta 100-prosenttisesti ja sähkön suhteen 70-prosenttisesti omavarainen hanke, Valtonen perustelee.

- Palkinto myönnettiin yhteiskuntamme infrarakentamisen perustyölle. Samalla palkitaan laaja kokonaisuus: uniikin maanalaisen jätevedenpuhdistamon suunnittelu ja rakentaminen sekä jätevesien viemäröinnin muutokset Espoon alueella. Sitä on toteuttanut suuri joukko ammattilaisia vuosien ajan, kehui HSY:n toimitusjohtaja Tommi Fred.

www.hsy.fi

  • Blominmäen jätevedenpuhdistamo käsittelee 400 000 asukkaan jätevedet Espoosta ja Kauniaisista, Kirkkonummelta, Siuntiosta sekä Länsi-Vantaalta. Puhdistamoa on mahdollista laajentaa jopa miljoonan asukkaan tarpeisiin.
  • Rakennuskustannukset ovat noin 510 miljoonaa euroa.
  • Pinta-ala on noin 10 hehtaaria kallion sisällä. Uusien viemäritunneleiden (tulo- ja purkutunnelit) yhteispituus on noin 20 km.
  • Käyttää 100 % omaa lämpöään ja 70 % omaa sähköä. Fortum tuottaa kaukolämpöä puhdistetusta jätevedestä. 
  • Suomenojan jätevedenpuhdistamon purkua valmistellaan yhdessä Espoon kaupungin kanssa ja se on suunniteltu alkavaksi tämän hetken tiedon mukaan syksyllä 2023.

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä