EduTecin palveluilla teollisuusyrityksille parempaa kilpailukykyä

Toiminta EduTecin uusissa tiloissa pyörii jo, mutta varsinaiset avajaiset järjestetään 27.10.2023. Kuva: EduTec Oy
Toiminta EduTecin uusissa tiloissa pyörii jo, mutta varsinaiset avajaiset järjestetään 27.10.2023. Kuva: EduTec Oy
19.09.2023 | Teollisuus, Koulutus ja opiskelu

EduTec Oy on koulutusyritys, joka keskittyy teknologia-alan Rekry- ja TäsmäKoulutuksiin, täydennyskoulutuksiin sekä yritysten toiminnan kehittämiseen ja kilpailukyvyn parantamiseen.

– Meidän roolimme on räätälöidä koulutus aina yrityksen tarvitsemien työtehtävien mukaisesti, kertoo EduTec Oy:n toimitusjohtaja Harri Kilpeläinen.

– Toimimme koko Suomen alueella. Yritysten menestymisen vuoksi me työtämme teemme. Kouluttaminen on väline, ei itseisarvo. EduTec ei toteuta tutkintoon johtavia ammatillisia koulutuksia, vaan vastaa yritysten ja työelämän koulutustarpeisiin.

Hitsaajien koulutusta Gebwellillä. Kuva: Gebwell Oy

Hyvä sauma kehittämistyöhön

Harri Kilpeläisen mukaan tilauskannan suhteen hiljaisempi aika on yritykselle erinomainen mahdollisuus henkilöstön kouluttamiseen ja uusien rekrytointien valmisteluun vilkastuvaa kysyntää varten.

– Jos jossakin vaiheessa tulee vähän rauhallisempi jakso, se kannattaa hyödyntää kehittämistyöhön ja resurssien luomiseen.

– Joskus on hyvä pysähtyä miettimään, olisiko jossakin parantamisen varaa, ja voisiko jokin prosessi hoitua sujuvammin. Meillä on usean yrityksen kanssa alkamassa kehittämishankkeita ja TäsmäKoulutuksia tänä ja ensi vuonna. Uusia asiakkaitakin mahtuu mainiosti.

Kumppanuudet kunnossa, uuden hallin avajaiset lokakuussa

EduTecilla on käytettävissään laaja-alainen asiantuntijoiden verkosto. EduTec toimii hyvässä yhteistyössä mm. teollisuuden laitevalmistajien ja maahantuojien kanssa.

– Esimerkiksi johtavat hitsauslaitevalmistajat Kemppi, ESAB, EWM ja CEA ovat kumppaneitamme, maahantuojista Retco. Myös koneistuksen puolella meillä on lukuisia yhteistyötahoja, Kilpeläinen toteaa.

– Kumppaneidemme kanssa voimme tarjota yrityksille viimeisintä tietoa ja katsauksia uusimpaan teknologiaan vaikkapa järjestämällä tapahtumia ja teemapäiviä uusissa tiloissamme Varkaudessa.


EduTec on mukana Alihankinta 2023 -tapahtumassa osastolla A1118.


EduTecin uuden hallin varustaminen on loppusuoralla ja toiminta Hasinmäen teollisuusalueella sijaitsevassa rakennuksessa on jo käynnissä. Samaan rakennukseen tulee myös Kiwa Inspecta. Uusien tilojen avajaiset järjestetään 27.10.2023.

– Silloin julkaisemme Suomessa ennennäkemättömiä yhteistyökuvioita. Kannattaa seurata viestintäämme esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, vinkkaa Harri Kilpeläinen.

– Meillä voi pistäytyä privaatistikin tutustumassa tiloihin ja laitteisiin, kun vaan soittaa etukäteen.

Kuva: EduTec Oy

Koulutus- ja kehittämistyölle on kysyntää

Syyskuun 2023 alkupuolella EduTecille tuli kaksi vuotta täyteen koulutusten järjestämisiä yritysten tarpeisiin.

– Tässä ajassa olemme toteuttaneet 24 Rekry- ja TäsmäKoulutusta, ja lisäksi kymmenkunta täydennyskoulutusta. Yhteensä siis yli 30 koulutusta ympäri Suomen. Olemme pystyneet tarjoamaan yrityksille niiden tarvitsemia palveluita uuden työvoiman hankinnassa ja osaamisen kehittämisessä. Iso kiitos yrityksille, jotka ovat lähteneet ennakkoluulottomasti yhteistyöhön, Harri Kilpeläinen sanoo.

Kilpeläisen mukaan yritykset haluavat ensimmäisen koulutuksen jälkeen usein lisää koulutuksia samalla kaavalla tai pienillä muutoksilla.

– Parhaillaan meillä on käynnissä RekryKoulutukset mm. konepajateollisuuteen ja ajoneuvojen sähköistykseen, ja TäsmäKoulutus nosturiajoneuvojen valmistajalle. Tämän vuoden puolella meillä alkaa vielä hitsaajien, koneistajien ja ajoneuvovarustelijoiden koulutuksia. Olemme hyvin monipuolisesti päässeet auttamaan teknologia-alan yrityksiä.

– Ei muuta kuin rohkeasti vaan yhteyttä meihin, olipa asia iso tai pieni. Kyllä ratkaisut aina löytyvät, Harri Kilpeläinen kannustaa.

edutec.fi | edutest.fi

Facebook | Instagram | LinkedIn

Harri Kilpeläinen, EduTec Oy, 040 539 6885, [email protected]
Jani Karhunen, Osuma Henkilöstöpalvelut Oy, 050 371 5981, [email protected]
Tommi Kirjavainen, Kiwa Inspecta, 050 432 4009, [email protected]


RekryKoulutus uudelle alalle onnistuu, kun koulutettavalla on motivaatio kunnossa. Kuva: Gebwell Oy

Gebwell Oy on saanut EduTecin koulutuksilla uusia ammattilaisia ja parempaa osaamista

Ympäristöystävällisiin ja energiatehokkaisiin kiinteistöjen lämmitys- ja jäähdytysratkaisuihin erikoistunut Gebwell Oy on tehnyt EduTecin kanssa toistaiseksi kolme koulutusta.

– Kaksi niistä on ollut RekryKoulutuksia, joiden kautta olemme saaneet taloon toistakymmentä uutta hitsaria, kertoo kehityspäällikkö Tarmo Paldanius.

– Kolmas koulutus oli hitsauksen alan TäsmäKoulutus, joka sisälsi visuaalisen tarkastuksen koulutusta ja teoriatietoa kaikille yrityksessä hitsaustyötä tekeville henkilöille, sekä henkilökohtaista ohjausta osalle henkilöstöstä tarpeen mukaan.

– Konseptit toimivat hienosti EduTecin toteuttamina. Ehdottomasti voin suositella EduTecia henkilöstön kouluttajaksi ja toiminnan kehittäjäksi, Paldanius kiteyttää.

Yritykselle vaivaton vaihtoehto

Gebwellin ydintuotteita ovat kaukolämmönjakokeskukset, energiavaraajat ja lämpöpumput. Yhtiön pääkonttori ja tuotantotilat sijaitsevat Suomessa Leppävirralla. Tytäryhtiö Puolassa valmistaa ja myy tuotteita pääasiassa paikallisille markkinoille, jonkin verran myös vientiin lähimaihin. Ruotsissa toimii myyntikonttori, joka palvelee sikäläisiä markkinoita.

Hitsareista on ollut kova pula. Koulun penkiltä ja työvoimamarkkinoilta ei Gebwellkään ole saanut rekrytoitua riittävästi hitsareita riveihinsä Suomessa.

– Lopulta huomasimme EduTecin ja heidän tarjoamansa palvelut, ja aika nopeasti lähdimme heidän kanssaan ratkaisuja hakemaan, Tarmo Paldanius kertoo.

RekryKoulutus oli tuttu koulutusmuoto Gebwellille ennestään, mutta EduTecin tapa koulutuksen tuottamisessa osoittautui ylivoimaisen helpoksi. Mitään selvitettävää ei ohjautunut HR:n pöydälle koulutuksen osalta, ei koulutuksen järjestämisen eikä itse koulutuksen aikana, mikä oli positiivinen yllätys.

– EduTec on kaikki toimijat yhteen vetävä taho. Yhden puhelinnumeron kautta hoituu käytännössä kaikki yhteydenpito henkilöstöpalveluyrityksen, TE-palveluiden ja ELY-keskuksen suuntaan.

Tarmo Paldanius kuvailee, kuinka koulutusta suunniteltaessa selvitetään ensin, täyttääkö kaavailtu koulutus TE-palveluiden ja ELY-keskuksen kriteerit, ja onko tukea mahdollista saada.

– Oikein hyvin viranomaiset ovat vihreää valoa näyttäneet.

Seuraavaksi aikataulutetaan henkilöstövuokrausfirman kanssa ehdokkaiden haku, haastattelujen järjestäminen ja koulutuksen käynnistäminen. Henkilöstöpalveluyritykset osaavat löytää koulutuksiin huipputyypit, ja EduTec hoitaa kouluttamisen.

– EduTecin kanssa katsomme yhdessä koulutuspaketin sisällön, eli mitä on tarkoitus kouluttaa. Kun yhteistyö on jatkuvaa, talo ja tavat tulevat tutuiksi molemmin puolin. Tällöin myös uusien koulutuksien järjestäminen sujuu lyhyelläkin varoitusajalla, mikä on todella suuri etu toimiessamme alati nopeampaa tahtia muuttuvassa toimintaympäristössä.

Kuva: Gebwell Oy

Koulutusta aidossa työympäristössä

Paldanius korostaa, kuinka arvokasta on se, että EduTecin koulutus tapahtuu käytännön tekemisen osalta työpaikalla.

– Kovin paljoa ei teoriaopetusta ole, vaan melko nopeasti siirrytään käytäntöön ja ryhdytään hitsaamaan. Koulutukseen ei kuulu mitään tarpeetonta, ajankäyttö on tehokasta ja ydinasioihin keskittyvää. Sitä mukaa kun oppilaat oppivat, voidaan siirtyä harjoittelemaan oikeiden tuotteiden valmistusta.

– Meillä hitsausta tehdään useassa tehtaassa Leppävirralla. EduTecin koulutus on niin pitkälle vietyä työnmukaisuudessaan, että koulutettavat perehtyvät työtehtäviinsä juuri sillä työpisteellä, jossa heidän on ajateltu työskentelevän. Tutuiksi tulevat sekä työympäristö että -yhteisö.

Yhteistyö jatkuu kehittämisprojektissa

Kehittämistyön saralla Gebwellillä on alkamassa EduTecin kanssa vuoden mittainen hitsauksen laadun ja menetelmien kehittämiseen tähtäävä projekti.

– Käymme läpi kaikki käytössämme olevat hitsaus- ja kovajuotosmenetelmät ja tarvittaessa uusimme niitä. Pätevöitämme henkilöstöä ja parannamme hitsauksen laadunhallintaa standardivaateiden mukaisesti.

EduTecilla on laaja yhteistyöverkosto, jonka kautta huippuammattilaisten palvelut tulevat luontevasti teollisuusyritysten saataville.

– Esimerkiksi Kiwa Inspecta on ollut mukana koulutuksissa ottamassa vastaan pätevyyskokeita ja antamassa pätevyystodistuksia, ja Kiwa Inspecta on mukana myös nyt alkavassa kehittämishankkeessa, mainitsee Tarmo Paldanius.


Täsmä- ja RekryKoulutukset ovat yritykselle edullisia ratkaisuja

RekryKoulutuksella yritys saa uusia, ammattitaitoisia työntekijöitä. RekryKoulutuksen kokonaiskustannuksista ELY-keskus rahoittaa 70 % ja työnantajan osuudeksi jää 30 %.

RekryKoulutuksissa osallistujat ovat alanvaihtajia, työttömiä työnhakijoita tai työttömyysuhan alaisia. Koulutuksen ajalta he eivät saa palkkaa yritykseltä, vaan koulutusajalta maksetaan työttömyysetuutta kulukorvauksella.

TäsmäKoulutus puolestaan on yrityksessä jo työskentelevien työntekijöiden osaamisen päivittämistä yrityksen muutostilanteissa (myös määräaikaisesti lomautetuille). TäsmäKoulutuksen kokonaishinnasta työnantajan maksuosuus on 30–50 %.

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä