EduTecin Rekry-, Täsmä- ja täydennyskoulutukset ovat tehokkaita

Hitsauskoulutusta Kainuun ammattiopiston Heavy Staff -palveluille.
Hitsauskoulutusta Kainuun ammattiopiston Heavy Staff -palveluille.
01.03.2024 | Teollisuus, Koulutus ja opiskelu

– Viime aikoina on hallituksen säästötoimiin liittyen ollut puhetta koulutusten leikkauksista ja aikuiskoulutustuen lakkauttamisesta. Se ei kuitenkaan liity ELY-keskusten rahoittamien Rekry- ja TäsmäKoulutusten toteuttamiseen – päinvastoin, niihin löytyy edelleen rahoitusta ja tukea, korostaa EduTec Oy:n toimitusjohtaja Harri Kilpeläinen.

EduTec Oy on koulutusyritys, joka keskittyy teknologia-alan Rekry- ja TäsmäKoulutuksiin, täydennyskoulutuksiin sekä yritysten toiminnan kehittämiseen ja kilpailukyvyn parantamiseen.

– Alanvaihtoon ja uusiin työtehtäviin tähtäävä RekryKoulutus sekä yrityksessä jo työskentelevien osaamista kehittävä TäsmäKoulutus ovat aidosti toimivia polkuja, niin yrityksille kuin koulutettaville. Tällaiset tiiviit ja tehokkaat, ei-tutkintoon johtavat koulutukset tulevat olemaan jatkossakin ratkaisu nopeasti muuttuviin kohtaanto-ongelmiin.

Nyt on hyvä aika satsata henkilöstön kouluttamiseen

EduTecin koulutukset toteutetaan pienryhmissä ja pääsääntöisesti asiakasyrityksen tiloissa ja laitteilla. EduTec kouluttaa asiakkaitaan kautta maan. Yrityksellä on myös tekniikan alojen koulutus- ja laatupalveluihin suunnitellut uudet tilat kotipaikkakunnallaan Varkaudessa.

– Meidän roolimme on räätälöidä koulutus aina yrityksen tarpeiden mukaisesti. Koulutus on tiivis ja tehokas, Harri Kilpeläinen kiteyttää.

Kilpeläinen muistuttaa, että ELY-keskuksen tuki Rekry- ja TäsmäKoulutuksiin (ks. info tämän artikkelin lopussa) on varsin merkittävä, jopa 70 % koulutuksen kokonaishinnasta.

– Etu kannattaa ehdottomasti hyödyntää.

Erittäin tärkeää EduTecin koulutusten onnistumisen kannalta on toimiva yhteistyö henkilöstöpalvelualan kumppaneiden kanssa. Merkittävin yhteistyökumppani on Osuma Henkilöstöpalvelut Oy, jonka yhteyshenkilö koulutuksissa on Jani Karhunen (yhteystiedot jäljempänä).

– Työnjako perustuu osapuolten ydinosaamiseen ja sitoutumiseen. Henkilöstöpalveluyritykset osaavat löytää ja rekrytoida koulutuksiin huipputyypit, ja me hoidamme kouluttamisen, Kilpeläinen kuvailee.

Parhaillaan EduTecillä on käynnissä kaksi RekryKoulutusta ja kaksi TäsmäKoulutusta, uusimpana viikolla 9 käynnistynyt telineasennuksen RekryKoulutus Telinekataja Oy:lle. Lähiaikoina on alkamassa vielä kaksi TäsmäKoulutusta lisää.

– Kalenteriimme mahtuu kyllä uusia koulutuksia hyvin, viime vuonna toteutimme yhteensä 16 yhteishankintakoulutusta. Rohkeasti vaan yhteyttä meihin, olipa asia iso tai pieni. Kyllä ratkaisut aina löytyvät, Kilpeläinen kannustaa.

Toimiva koulutuskonsepti

EduTecin koulutuskonsepti on nousemassa merkittävään rooliin teollisuuden kehittämisessä ja työllisyyden lisäämisessä.

– Äskettäin olin esittelemässä toimintatapaamme Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle heidän pyynnöstään. He olivat kuulleet toisilta ELY-keskuksilta tehokkaasta toimintatavastamme, jossa RekryKoulutuksissa työllistyvyys on ollut 90 % ja palautekyselyjen tulokset ovat olleet poikkeuksetta kiitettäviä.

– ELY-keskusten linjaukset esimerkiksi TäsmäKoulutukseen osallistuvien minimimäärästä vaihtelevat hieman alueittain. Meillä on hyvät yhteydet ELY-keskuksiin ja TE-palveluihin kautta maan. Julkishallinnon puolelta löytyy hyvin ketteryyttä ja ennakkoluulottomuutta lähteä mukaan kehittämään osaamista uudella tavalla, mistä heille suuret kiitokset.

EduTecin koulutusmalli hyödyttää kaikkia osapuolia: yritykset saavat osaavia tekijöitä, koulutettavat töitä ja valtio työssäkäyviä veronmaksajia.

Ei-tutkintoon johtavat koulutukset ovat tutkintoon johtavien koulutusten rinnalla koulutuksen koko kenttää täydentävä elementti. Koulutusten toteuttajat tekevät myös yhteistyötä: EduTec toteutti Kainuun ammattiopisto KAO:lle hitsaamisen ja koneistuksen neljän päivän täydennyskoulutuksen, jossa KAO:n puolelta koordinaattorina toimi opettaja Anssi Heikkinen.

– Koulutus onnistui hienosti ja siitä tuli todella hyvää palautetta, suuret kiitokset Anssille. Tämän tyyppinen yhteistyö saa varmasti jatkoa. Yhteistyöllä saadaan aikaan hyviä tuloksia, kun tavoite on yhteinen.

Kumppaniverkostolta uusinta tietoa

EduTec, Kiwa Inspecta, Savon Automaatio ja Navitas Kehityksen TechSavo-hanke järjestivät 29.2.2024 hitsauksen teemapäivän, joka tarjosi ainutlaatuisen ja kokonaisvaltaisen kokemuksen tämän päivän hitsausteknologiasta.

– Mukana oli runsaasti alan ammattilaisia sekä yhteistyökumppaneinamme toimivien laitevalmistajien ja maahantuojien edustajia, Harri Kilpeläinen kertoo.

– Kumppaneidemme kanssa voimme jatkossakin tarjota teollisuusyrityksille viimeisintä tietoa ja katsauksia uusimpaan teknologiaan.

EduTecin omat, nykyaikaiset koulutustilat sijaitsevat Varkaudessa.

EduTec, EduTest ja Kiwa Inspecta tarjoavat ainutlaatuisen palvelumallin

Kiwa Inspecta, EduTec ja EduTest tarjoavat nyt yhdessä hitsauksen koulutuksen, henkilösertifioinnin ja testauspalveluiden palvelukokonaisuuden, joka toimii ns. yhden luukun periaatteella.

– Yhteistyömme vastaa hitsaavan teollisuuden tarpeisiin alkaen tulevan ammattilaisen ensimmäisestä puikon raapaisusta jatkuen tehokkaan koulutuksen ja pätevyyksien hankkimisen kautta materiaalien koetuksiin ja menetelmätestauksiin. Yhteistyömalli palvelee yrityksiä kaikkialla Suomessa,

Kiwa on yksi maailman suurimmista testaus-, tarkastus-, sertifiointiyrityksistä. EduTec Oy on työelämän koulutuksiin erikoistunut koulutusyritys. EduTest Oy puolestaan tarjoaa nykyaikaisen ratkaisun teollisuuden henkilösertifiointeihin.

EduTecin, EduTestin ja Kiwan tilat sijaitsevat Varkaudessa saman katon alla. Uudessa hallissa hitsauskokeet, esimerkiksi menetelmäkokeet, voidaan hitsata EduTecin puolella. Kiwa Inspectan hitsausvalvoja valvoo kokeen, jonka jälkeen NDT-testaus, koekappaleiden koneistus, rikkova testaus ja mikroskopia hoidetaan sujuvasti samoissa tiloissa. NDT-tarkastukset, rikkova testaus sekä mikroskopia hoituvat Kiwa Inspectan toimesta. EduTest koneistaa testauksissa tarvittavat koekappaleet.

– Pätevöinteihin on ollut paljon kysyntää nyt alkuvuoden aikana, asiakkaat ovat aktivoituneet hyvin. Yleensähän tammikuu on hiljainen. Alkuvuoden aikana olemme ajaneet lähes 300 hitsauspätevyyskoetta. Näyttäisi tulevan niiden osalta ennätysvuosi. Menetelmäkokeita on tehty lähes 20. Olemme siis saaneet mukavasti tavoitettua asiakkaita ja palveltua heitä, Kilpeläinen iloitsee.

Koska kaikki toiminnot tapahtuvat samassa rakennuksessa, pystytään asiakasyritystä palvelemaan tarvittaessa erittäin nopealla aikataululla sekä samalla minimoimaan kuljetus- ja lähetyskustannukset.

– EduTec esittäytyy yhteisellä osastolla Kiwan kanssa Nordic Welding Expossa Tampereella 19.–21.3.2024. Samalta osastolta löytyvät kaikki koulutus- ja laatupalvelut teollisuuden tarpeisiin, tervetuloa siis osastolle A 851!

edutec.fi | edutest.fi

Facebook | Instagram | LinkedIn

Harri Kilpeläinen, EduTec Oy, 040 539 6885, [email protected]
Jani Karhunen, Osuma Henkilöstöpalvelut Oy, 050 371 5981, [email protected]
Tommi Kirjavainen, Kiwa Inspecta, 050 432 4009, [email protected]


Täsmä- ja RekryKoulutukset ovat yritykselle edullisia ratkaisuja

RekryKoulutuksella yritys saa uusia, ammattitaitoisia työntekijöitä. RekryKoulutus on ns. yhteishankintakoulutus, jonka kokonaiskustannuksista ELY-keskus rahoittaa 70 %, työnantajan osuus on 30 %.

RekryKoulutuksissa osallistujat ovat alanvaihtajia, työttömiä työnhakijoita tai työttömyysuhan alaisia. Koulutuksen ajalta he eivät saa palkkaa yritykseltä, vaan koulutusajalta maksetaan työttömyysetuutta kulukorvauksella korotettuna.

Koulutus räätälöidään yrityksen tarpeisiin ja sillä luodaan opiskelijoille ammatillinen osaaminen työtehtäviin. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet työllistyvät yritykseen tai vuokratyövoimaa tarjoavaan yritykseen.

TäsmäKoulutus puolestaan on yrityksessä jo työskentelevien työntekijöiden osaamisen päivittämistä yrityksen muutostilanteissa (myös määräaikaisesti lomautetuille). TäsmäKoulutuksen kokonaishinnasta työnantajan maksuosuus on 30–50 %.

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä