ESG-asiansa hyvin hoitavilla pk-yrityksillä selkeä kilpailuetu erityisesti teollisuudessa

Kuvalähde: Pexels
Kuvalähde: Pexels
04.03.2024 | Teollisuus

Yli puolet suomalaisista suuryrityksistä kertoo joutuneensa vaihtamaan alihankkijoitaan kiristyvien vastuullisuusvelvoitteiden vuoksi, ja saman verran suunnittelee muutosten tekemistä lähitulevaisuudessa. Yritykset kertovat vaihtaneensa erityisesti teollisia alihankkijoita ja raaka-ainetoimittajia. Suuryritysten kiristyvät velvoitteet tuovat nyt mahdollisuuksia sellaisille pk-yrityksille, joilla ESG-asiat ovat mallillaan.

Yritysvastuuseen liittyvät kysymykset ovat olleet viime päivinä esillä, kun valmisteilla oleva EU:n yritysvastuudirektiivi on ollut vastatuulessa. Yritysten näkökulmasta säädettyjen velvoitteiden täyttäminen ei ole kuitenkaan tärkein syy huomioida vastuullisuutta liiketoiminnassa, selviää OP:n Suuryritystutkimuksesta. Tärkein syy vastuullisen toimintaan on asiakkaiden toiveiden täyttäminen, kun taas sääntelyn noudattaminen sijoittuu prioriteettilistalla kolmanneksi.

Samalla sitoutuminen kestävään liiketoimintaan vaatii suuryrityksiltä perusteellista arviointia siitä, voiko yritys jatkaa yhteistyötä nykyisten alihankkijoiden ja toimittajien kanssa. Suuryritystutkimuksen mukaan yli 80 prosenttia suuryrityksistä kokee, että heillä on vastuullisuussitoumusten takia painetta tiukentaa tai uudistaa koko alihankintaketjuun liittyviä vaatimuksia.

Uudistukset koskettavat yhä useampaa toimijaa suuryritysten arvoketjuissa, ja näistä toimijoista iso osa on pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Lähes 56 prosenttia vastaajista on jo joutunut vaihtamaan alihankkijoitaan tai toimittajiaan vastuullisuusvaatimusten takia.

– Suuryritysten päästötavoitteiden näkökulmasta pudotuspeli on ymmärrettävä: arvoketjujen päästöt (Scope 3) muodostavat merkittävimmän osan kokonaispäästöistä useimmilla toimialoilla. Pk-yritysten merkitys Suomen BKT:lle on valtava, ja pk-sektorin elinvoimaisuuden vuoksi olisikin elintärkeää kumppaneiden vaihtamisen sijaan tukea ja kouluttaa alihankkijoita ja toimittajia kestävässä siirtymässä. Yrityspankkina tuemme tätä matkaa myös rahoituksen keinoin, sanoo OP Yrityspankin toimitusjohtaja Katja Keitaanniemi.

– Etulyöntiasemassa ovat sellaiset pk-yritykset, jotka kehittävät liiketoimintaansa vastuullisuusvaatimusten ja sääntelyn mukaisesti ja joiden liiketoiminta kestää läpivalaisun. ESG-asioiden hoitaminen hyvin tuo nyt pk-yrityksille selkää kilpailuetua, Keitaanniemi sanoo.

Vaihdoksia tehty erityisesti teollisiin alihankkijoihin ja raaka-ainetoimittajiin

Tutkimukseen vastanneiden mukaan arvoketjun toimijavaihdoksia on tapahtunut useimmin alkutuotannossa. Suuryritykset ovat joutuneet vastuullisuusvelvoitteiden takia vaihtamaan erityisesti teollisia alihankkijoita, raaka-ainetoimittajia sekä muihin palveluostoihin liittyviä toimittajia. Toimittajia vaihtaneista suuryrityksistä kolmannes on joutunut vaihtamaan lisäksi logistiikan toimijoita, ja hieman alle kolmannes myös jakelijoita ja jälleenmyyjiä.

Muutoksia tullaan tekemään myös jatkossa. Yli 53 prosenttia vastanneista suuryrityksistä uskoo, että alihankkijoita tai toimittajia tullaan vaihtamaan vastuullisuusvelvoitteiden takia lähitulevaisuudessa. Vastaajat ennakoivat, että vaihtoja tehdään edelleen erityisesti teollisen alihankinnan, raaka-aineiden sekä muiden palveluostojen osalta.

Tekstilähde: OP Ryhmä

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä