Pyydä tarjous

Ikatalta valmistuu 3D-tulostuksen ja mallintamisen artesaaneja

Digipalvelut
13.03.2020 | Teollisuus
Pirkanmaalla ja Satakunnassa toimivan koulutuskuntayhtymä Saskyn Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos (Ikata) on valtakunnallinen kulttuurialan oppilaitos. Ikata tarjoaa koulutusta usealla sellaisella alalla, joita ei maassamme muualla kouluteta. Yksi näistä aloista on 3D-tulostus ja mallintaminen. – Meiltä valmistuu 3D-tulostuksen ja mallintamisen artesaaneja. Tiettävästi missään muussa oppilaitoksessa ei Suomessa ole vastaavanlaista erikoistunutta tutkintokoulutusta tälle alalle, mainitsee Ikatan tuntiopettaja Tero Taskila.Uudenlaista suunnittelua tarvitaan3D-tulostuksen ja mallintamisen artesaani tekee tuotesuunnittelua ja tuotteita hyödyntäen eri tulostustekniikoita. Lisäksi hän valmistaa malleja ja tuotteiden prototyyppejä. Koulutuksen lähtökohtana on se tosiasia, että 3D-tulostus vaatii kappaleen suunnittelulta ja mallintamiselta täysin erilaisen lähestymistavan verrattuna kappaleiden valmistamiseen perinteisesti työstämällä. 3D-tulostaminen avaa ennennäkemättömiä mahdollisuuksia muodon ja materiaalin suhteen. – Oikealla suunnittelulla pystytään hyödyntämään 3D-tulostusteknologian parhaat ominaispiirteet. Perinteiset tuotantotavat ovat materiaalia poistavia, mutta 3D-tulostus on materiaalia lisäävä menetelmä, joka mahdollistaa uudenlaisten tuotteiden tekemisen – sellaisten, jotka aikaisemmin eivät ole olleet teknisesti mahdollisia, Tero Taskila kertoo.– 3D-tulostuksella voidaan tehdä monimutkaisia muotoja haastaviin materiaaleihin, kuten haponkestävään teräkseen, titaaniin tai muihin huoneenlämmössä hitsautuviin metalleihin. Menetelmällä voidaan valmistaa kustomoituja ja täsmälleen halutun kaltaisia kappaleita. 3D-tulostetuissa kappaleissa ei ole turhaa materiaalia, mikä on ympäristönkin kannalta hyvä asia. 3D-tulostusta käytetään yleisesti esimerkiksi lääketieteellisten titaani-implanttien valmistuksessa sekä mm. lentokone- ja autoteollisuudessa.Koulutus kiinnostaa aikuisopiskelijoitaIkatalla on laitteistot kaikkien yleisimpien muovitekniikoiden käyttöön, joten materiaalit ja niiden käyttötavat tulevat opiskelijoille tutuiksi. – Lisäksi meillä on Tampereen ammattikorkeakoulun ja Tampereen yliopiston kanssa yhteistyössä hankittu metallitulostin, joka on ainoa lajiaan toisen asteen oppilaitoksen käytössä oleva Suomessa. Laitekantaa on hankittu osin EU:n hankerahoituksella, Tero Taskila sanoo.3D-artesaaniopiskelijat ovat pääosin aikuisopiskelijoita. Joukossa on koulutettuja ammattilaisia, esimerkiksi insinöörejä, jotka haluavat täydentää osaamistaan opiskelemalla uusinta teknologiaa.– Opintopolut ja opintojen kesto räätälöidään opiskelijan taustan ja aikaisempien opintojen mukaisesti. Tavanomainen aikuisopiskelijan opintojen kesto on puolestatoista vuodesta kahteen, toistaiseksi nopein valmistuminen kesti vuoden.Opiskelijoilta näkemystä yrityksiin3D-tulostusta käytetään laajalti teollisuuden eri aloilla, joten työllistymismahdollisuuksien skaala on laaja. Alalle on syntynyt yritystoimintaa ja Ikatalta valmistuneita artesaaneja on työllistynyt 3D-tulostuspalveluita tarjoaviin firmoihin. Tero Taskilan mukaan on kuitenkin nähtävissä, että Suomessa ei vielä 3D-tulostusteknologian mahdollisuuksista laajalti tiedetä eikä näin ollen osata teknologiaa kunnolla hyödyntää.– Vähitellen 3D-tulostaminen yleistyy, yrityksiä ja applikaatioita tulee koko ajan lisää, mutta olemme esimerkiksi muuta Eurooppaa jäljessä.– Me yritämme omalta osaltamme kertoa 3D-tekniikan mahdollisuuksista. Yksi käytännön ratkaisu, jolla yritykset pystyisivät kokeilemaan ja hyödyntämään 3D-tulostusta, on artesaaniopintoihin kuuluva koulutussopimusjakso, joka suoritetaan työssäoppimalla. Alan opiskelijoilta yritykset saavat näkemyksiä siihen, miten 3D-teknologiaa voitaisiin heillä hyödyntää. Tämäntyyppistä ideointia ja konsultointia tarvittaisiin yrityksissä lisää, Taskila toteaa.Asiakastyöt ovat tervetulleitaKoulutussopimusten ohella Ikata on yhteistyössä yritysten kanssa tekemällä asiakastöitä ja demonstraatioita. – Teemme mielellämme töitä, joiden tulokset tulevat oikeaan käyttöön ja joilla on jokin tarkoitus. Se on opiskelijoillekin motivoivaa.– Esimerkiksi valumallien ja -muottien valmistamisessa 3D-tulostuksesta on ollut selkeää hyötyä. Valumallit ja -muotit on perinteisesti valmistettu puusta veistämällä, mutta 3D-tulostimella ne pystytään tekemään huomattavasti nopeammin, tarkemmin ja vähemmällä manuaalisella työllä, kuvailee Tero Taskila.– Yritysten edustajien ensimmäinen kysymys on yleensä se, mitä kaikkea tällä teknologialla voidaan tehdä. Seuraavaksi kiinnostavat materiaalit sekä eri tekniikoiden ominaisuudet. Usein kuulee positiivisesti yllättyneen kommentin, että ahaa, noinkin voi tehdä.Moderni taideteollinen menetelmäIkatassa on edustettuina paljon eri taideteollisuuden aloja – kaikkiaan 17 – joten 3D-tulostuksen osaamiselle on käyttöä myös oppilaitoksen sisällä. 3D-tulostus sopii mainiosti myös taideteolliseen valmistukseen, sillä tekniikka antaa uusia ulottuvuuksia muotoilun toteuttamiseen.– Esimerkiksi Vuoden Artesaaniksi valittiin 2017 meillä opiskellut Antti Korpi. Hänen tuotteensa ovat vaativaan käyttöön tarkoitettuja puukkoja, joiden yksilöllisesti käyttäjän mukaan suunnitellut kahvat valmistetaan 3D-tulostuksella, Tero Taskila kertoo.Artikkeli on julkaistu Teollisuusuutiset-lehdessä 1/2020 sivulla 34.