Pyydä tarjous

Kokkola LCC Oy:n laserpinnoituksella lisää kestävyyttä komponentteihin

Digipalvelut
12.11.2021 | Teollisuus

Kokkola LCC Oy on laserpinnoituksen asiantuntija, jolla on asiakkaita konepaja-, metalli-, kaivos-, energia-, meri- ja prosessiteollisuudessa sekä maansiirtoalalla. Laserpinnoitus on edistyksellinen ja kustannustehokas menetelmä, jolla voidaan merkittävästi pidentää teollisuuden metallikomponenttien elinkaarta. Se on seikka, jota Kokkola LCC Oy:n asiakkaat erityisesti arvostavat.

Kokkola LCC Oy:llä on kaksi laserlaitteistoa, koneistuskeskus ja erilaisia sorveja. Yritys on viime vuosina investoinut merkittävästi laitekantaan.

– Uusin investointi on syyskuussa käyttöön otettu sisäpuolinen pinnoituspää, jolla voidaan pinnoittaa aiempaa kustannustehokkaammin reikiä 100 mm:stä alkaen, mainitsee Kokkola LCC Oy:n toimitusjohtaja Seppo Heiskanen.

Paitsi kestävä ja kustannustehokas ratkaisu, laserpinnoitus on myös ympäristöteko. Pidempi kestoikä vähentää uusien osien valmistamiseen liittyvää uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä ja hiilidioksidipäästöjä. Laserpinnoituksen myönteisten ympäristövaikutusten ansiosta Kokkola LCC Oy valittiin vuonna 2019 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran kokoamalle Kiertotalouden kiinnostavimmat -yrityslistalle.

Pinnoitus kestää korroosiota, kulutusta ja lämpöä

Laserpinnoituksessa lasersäteeseen tuodaan lisäainetta, jonka laser hitsaa käsiteltävän tuotteen pintaan. Menetelmää käytetään komponenteissa, joissa tarvitaan korroosion, kulutuksen ja lämmön kovaa kestoa tai hyviä liukuominaisuuksia.

Laserpinnoituksessa pinnoitteen ja perusaineen välinen seostumisvyöhyke jää matalaksi verrattuna perinteiseen hitsaukseen. Myös muodon muutokset perusmateriaalin rakenteessa on vähäistä ja osat kestävät usein kauemmin kuin hitsatut.

– Kappaleet voivat olla joko uusia tai kunnostettavia. Tällä hetkellä liikevaihdostamme noin 60 % tulee kunnostettavista kappaleista, Heiskanen sanoo.

– Menetelmä on sinänsä sama erilaisille komponenteille, mutta pinnoitteen lisäaine riippuu kohteesta. Oikean lisäaineen valinnassa tulee kuvaan mukaan henkilöstömme ammattitaito ja kokemus. Laserpinnoittaminen kehittyy jatkuvasti. Seuraamme aktiivisesti alan kehitystä ja kehitämme osaamistamme. Aina löytyy asiakkaan tarpeisiin sopiva ratkaisu.

Suomen ainoa teollinen laserpinnoittaja

Laserpinnoituksella voidaan käsitellä sellaisiakin osia, joita perinteisin menetelmin ei pysty kunnostamaan. Pinnoitetun osan elinkaari on usein moninkertainen verrattuna pinnoittamattomaan osaan.

Kun komponenttien vaihtovälit pitenevät, asiakkaat saavuttavat kustannussäästöjä. Samalla myös huoltologistiikan tarve pienenee. Kunnossapidon kustannukset vähenevät poikkeuksetta, kun arvokkaita koneita ei tarvitse seisottaa usein.

– Olemme edelleen Suomessa ainoa varteenotettava alan yritys, Seppo Heiskanen toteaa.

Asiakkaita Kokkola LCC Oy:llä on ympäri Suomea, ja lisäksi vientiä on Euroopan maihin, kuten Ruotsiin, Saksaan ja Venäjälle. Uutena vientimaana on Sveitsi.

Teollisuuden kumppani

Yrityksen asiakaskuntaan kuuluu esimerkiksi prosessi-, kaivos-, energia- ja terästeollisuusyrityksiä sekä marine-sektorilla toimivia yrityksiä. Erilaiset akselit ovat yleisimpiä pinnoitettavia osia asiakkaan toimialasta riippumatta.

Laitteiden, kuten moottoreiden, pumppujen ja venttiilien, valmistajat käyttävät mielellään Kokkola LCC:n palveluita. Monikäyttöinen menetelmä sopii hyvin myös sähkömoottorin roottoreiden käsittelyyn tai laivojen ja öljynporauslauttojen komponenttien pintoihin.

Kaivosteollisuudessakin yritys on toiminut hyvällä menestyksellä.

– Eräs asiakkaamme kertoi, että ennen osien pinnoitusta järeän lastauskoneen tappi kesti kaksi viikkoa. Laserpinnoituksen jälkeen se kesti viisi kuukautta, Heiskanen mainitsee.

Kehittyvä yritys

Kokkola LCC vahvistaa ja kehittää toimintaansa jatkuvasti.

– Olemme luotettava yhteistyökumppani, jolla on asiantunteva organisaatio. Pienenä yrityksenä pystymme palvelemaan asiakkaita joustavasti ja nopeasti. Läpimenoaika on yleensä 1–2 vuorokautta työn aloittamisesta, Seppo Heiskanen kertoo.

– Laserpinnoituslaitteet kehittyvät, niiden nopeus kasvaa ja pinnoitusten kestoikä pitenee. Se tuo asiakkaille entistä suurempia kustannussäästöjä.

Kokkola LCC Oy
lcc.fi
+358 46 922 4770
+358 10 2922 489
Sähköposti: [email protected]

Laserpinnoituksen hyödyt

Laserpinnoitus on moderni teollinen pinnoitusmenetelmä, jolla voidaan parantaa erilaisten koneenosien ja laitteiden ominaisuuksia, kuten kulumis- ja korroosionkestoa sekä korkealämpötilan kestävyyttä – ympäristöystävällisyyttä unohtamatta.

Laserpinnoitteen laadulliset ominaisuudet ovat usein ylivoimaisia muihin pinnoitusmenetelmiin verrattuna. Optimaalisilla materiaalivalinnoilla voidaan merkittävästi alentaa komponenttien raaka-aine- ja valmistuskustannuksia.

Esimerkkejä saavutettavista kustannussäästöistä:

  • mahdollisuus käyttää edullisempaa perusainetta
  • jalon pinnoitusmateriaalin määrän optimointi
  • käyttövarmuuden parantuminen
  • komponentin pidempi elinikä
  • varaosiin sitoutuneen pääoman pieneneminen