Pyydä tarjous

KSAO ja Aikuiskoulutus Taitaja ovat nyt yhdessä Eduko

Koneistuksen koulutus käynnissä. Sorvin äärellä perehdytään perinpohjaisesti lastuavan työstämisen saloihin.
Koneistuksen koulutus käynnissä. Sorvin äärellä perehdytään perinpohjaisesti lastuavan työstämisen saloihin.
11.04.2022 | Teollisuus, Koulutus ja opiskelu, Yrityselämässä tapahtuu

Kouvolan seudun Ammattiopisto KSAO ja Aikuiskoulutus Taitaja yhdistyivät vuoden 2022 alussa Kouvolan Ammattiopisto Oy Edukoksi.

– Kouvolan kaupungin hallinnoima KSAO ja Kouvolan Aikuiskoulutussäätiön ylläpitämä Taitaja ovat olleet perinteikkäitä koulutusalan toimijoita. Niiden yhdistäminen osakeyhtiöksi on iso ja historiallinen askel, kuvailee metallialan jatkuvan oppimisen tiimiesimies Ossi Heikkilä.

Yritysten kehittämisen tukena

Eduko on monialainen oppilaitos, joka tarjoaa ammatillista tutkintoperusteista koulutusta sekä täydennyskoulutusta. Edukossa voi suorittaa perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja, tutkinnon osia ja erilaisia lupa- ja pätevyyskortteja. Lisäksi tarjolla on valmentavaa koulutusta.

Eduko järjestää myös oppisopimuskoulutusta ja erilaisia yrityksien tarpeiden mukaisesti suunniteltuja koulutuksia.

– Haluamme olla mukana yritysten kehittämisessä tarjoamalla koulutusta, joka vastaa yritysten tarpeisiin. Samalla opimme tuntemaan yritysmaailmaa ja edistämme oman toimintamme työelämälähtöisyyttä, Heikkilä mainitsee.

Eduko on alueen suurin toimija koulutusalalla.

– Yritysyhteistyössä on pohjimmiltaan kyse ratkaisujen tarjoamisesta yrityksen ongelmiin. Hyvien verkostojemme ja yritystuntemuksemme ansiosta pystymme tarvittaessa ohjaamaan asiakkaan oikean tahon luokse, jos meiltä itseltämme ei esimerkiksi jotakin konetta löydy.

– Mielestäni Edukon syntyminen on hyvä asia alueen yritysten, elinkeinoelämän ja opiskelijoiden kannalta, Heikkilä kiteyttää.

Koulutusta joustavasti ja asiakaslähtöisesti

– Yrityksille räätälöidyt koulutuspaketit ovat meille arkipäivää. Toteutamme ELY-rahoitteisia yhteishankintakoulutuksia eli Rekry-, Täsmä- ja MuutosKoulutuksia. Tarjoamme yrityksille lisä- ja täydennyskoulutuksia sekä erilaisia pätevyys- ja korttikoulutuksia, kertoo Heikkilä.

– Meihin voi ottaa yhteyttä matalalla kynnyksellä. Ryhdymme yhdessä asiakkaan kanssa suunnittelemaan sopivaa koulutusratkaisua, olipa kyseessä sitten isompi RekryKoulutus tai päivän kestävä perehdytys. Koulutus voidaan toteuttaa oppilaitoksella tai yrityksen omissa tiloissa.

Eduko toteuttaa yritysten henkilöstökoulutukset ketterästi ja asiakaslähtöisesti. Ossi Heikkilä kertoo toimittajalle kuvaavan esimerkin haastattelupäivän aamulta:

– Kello 9 eräs metallialan yrittäjä soitti, että yrityksen hitsaajan pitäisi saada suorittaa pätevyyskoe. Asia järjestyi kolmessa vartissa, ja hitsaaja saapui suorittamaan koetta klo 9.45.

Koulutusaloja laidasta laitaan

Edukon koulutusalojen ja tutkintojen skaala on lähestulkoon kaikenkattava sosiaali-, terveys- ja kasvatusalasta kone- ja metallialan kautta lentokonealaan.

– Yritys voi saada meiltä koulutusta myös liiketalouden, esimiestyön, asiakaspalvelun ja muiden yritystoiminnan osa-alueiden kehittämiseen, Heikkilä lisää.

– Yhteistyökanavat viranomaisten, kuten ELY-keskuksen ja TE-palveluiden, ja muiden sidosryhmien suuntaan ovat kunnossa.

Ammattitaidolla ja kokemuksella

Edukon kouluttavalla henkilöstöllä substanssiosaaminen yhdistyy pedagogiseen pätevyyteen. Ossi Heikkilä mainitsee, että esimerkiksi metallialalla opettajat ja kouluttajat ovat erittäin ammattitaitoisia, ja kokemustakin löytyy runsaasti.

– Uusi Eduko on yli 300 henkilöä työllistävä yhtiö. Yhdistymisen jälkeen prosesseja hiotaan yhtenäisiksi ja käytänteitä vakiinnutetaan, mikä teettää henkilöstöllä paljon työtä, mutta suhtaudun tulevaisuuteen luottavaisesti. Yhtiöittämisen punainen lanka on tuoda Edukoon molempien aiempien oppilaitosten parhaat käytännöt.

Peräkärryn päällirakenne tekeillä asiakkaalle. Metallialalla opiskelu on paljolti asiakastyölähtöistä varsinkin jatkuvan oppimisen opiskelijoilla.

Metallialan koulutus vastaa tulevaisuuden haasteisiin

Ossi Heikkilä toimii Edukon metallialan koulutuksen tiimiesimiehenä jatkuvan oppimisen eli aikuiskoulutuksen puolella. Oppivelvollisten metallikoulutuksen tiimiesimies on Jari Niinimäki.

– Annamme kone- ja metallialan koulutusta kahdessa toimipisteessä. Päivitämme konekantaa mahdollisuuksien mukaan, ja kehitämme koulutuksia vastaamaan yritysten nykypäivän ja tulevaisuuden tarpeita. Olemme mm. suunnittelemassa automaation ja robotiikan lisäämistä koneistuskoulutukseen.

– Tehtävämme on tuottaa työelämäkykyisiä uusia työntekijöitä yritysten tarpeisiin sekä vahvistaa yritysten henkilöstön osaamista.

– Koronapandemia on hankaloittanut käytännön työtä ja yhteydenpitoa yrityksiin, se on selvä, mutta toivottavasti tilanne helpottuu, Heikkilä odottaa.

Metallialalla on haasteena saada oppivelvollisuusikäiset ja nuoret aikuiset kiinnostumaan alasta nykyistä enemmän. Ossi Heikkilän mukaan vanhentuneet mielikuvat siitä, että pimeässä ja likaisessa hallissa värkätään metallirakenteita, istuvat tiukassa.

– Olemme puineet kumppaneidemme kanssa sitä, miten saisimme nuoret kiinnostumaan metallialasta. Yksi tapa olisi levittää tietoa siitä, että modernit metallipajat ovat siistejä ja valoisia, työturvallisuus on kunnossa. Sosiaalinen media on hyvä kanava tiedonvälitykseen.

– Valttikortti nuorten suuntaan voisi olla alalla tarvittava looginen ajattelu sekä tietotekniikan ja ohjelmoinnin ymmärrys, Heikkilä pohtii.

www.eduko.fi
Taitajantie 2, Kouvola
020 787 9200
[email protected]

Facebook
Instagram
Twitter
LinkedIn
YouTube

Edukon toiminta käynnistyi 1.1.2022

 • Kouvolan Ammattiopisto Oy (Eduko) järjestää toisen asteen koulutusta oppivelvollisille ja jatkuvan oppimisen opiskelijoille sekä tarjoaa muuta koulutusta ja työelämän kehitystä palvelevaa toimintaa.
 • Kouvolan kaupunki omistaa yhtiöstä 60 % ja Kouvolan Aikuiskoulutussäätiö 40 %.
 • Eduko toimii Kouvolassa Utinkadun ja Taitajantien kampuksilla sekä Alakyläntiellä ja lentokonealan toimipisteessä Utissa.
 • Vuosittainen opiskelijamäärä yht. 6 500.
 • Suomenkielisiä perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja on 63.
 • Henkilökuntaa on yli 300.
 • Liikevaihto 30 milj. €.

Edukon koulutusalat

 • Ajoneuvoala
 • Hius- ja kauneudenhoitoala
 • ICT-ala
 • Kone- ja metalliala
 • Lentokoneala
 • Liiketoiminta, muoti ja yrittäjyys
 • Logistiikka- ja varastoala
 • Maa-, metsä-, luonto- ja matkailuala
 • Prosessi- ja laboratorioala
 • Puhtaus-, kiinteistö- ja turvallisuusala
 • Ravintola-, catering- ja elintarvikeala
 • Rakennus-, pintakäsittely- ja puuteollisuusala
 • Sosiaali-, terveys- ja kasvatusala
 • Sähkö-, automaatio- ja talotekniikka-ala
 • Taide- ja taideteollisuusala
 • Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA)
 • Kortti- ja pätevyyskoulutukset
 • Muut koulutukset