LinkedinFacebook
Pyydä tarjous

Mittaamalla kohti laadukkaampia tuotteita

Digipalvelut
14.09.2021 | Teollisuus
Täältä alkaa yrityksesi tie menestykseen

Mitaten Finland on erikoistunut valo-, väri- ja pintamittauslaitteiden maahantuontiin, myyntiin ja vuokraukseen. Mitattava pinta voi olla käytännössä mitä tahansa, periaatteessa kaikkialla missä voidaan nähdä valoa tai väriä, voidaan pintaa mitata. Tuotteistoon kuuluvat lisäksi 3D-skannerit sekä materiaalintestauslaitteet.

Oy Mitaten Ab:n kautta löytyvät laadukkaat väri- ja valomittarit sekä -järjestelmät, joita käytetään teollisuudessa ja oppilaitoksissa, yliopistoissa sekä tutkimustyössä.

– Värimittausta käytetään kohteissa, joissa oikealla värisävyllä on merkitystä ja siitä tarvitaan täsmällinen mitattu tieto. Teollisuudessa on tavoitteena valmistaa tasalaatuista tuotetta, valmistetaanpa se mistä tahansa materiaalista. Värimittarilla voidaan mitata mm. lämpökäsiteltyä puuta, maalattuja kappaletavaratuotteita sekä elintarvikkeita, joissa kaikissa väri on yksi tekijä, joka ilmaisee tuotteen laadun, valo- ja värimittauslaitteistoista vastaava tuotepäällikkö Marko Urama toteaa.

Oy Mitaten Ab:lla on edustuksessa mm. Konica Minoltan värimittarit, joiden lisäksi tarjolla on muutamia muitakin toimittajia, joiden tuoteskaala on laajempi, aina komponenttitasolle asti.

– Tarjolla on myös sensoreita, joita käytetään komponentteina laajemmissa järjestelmissä, kun asiakas räätälöi mittalaitetta omiin tarpeisiinsa, Urama mainitsee.

Valon mittaus on Uraman mukaan ihan oma juttunsa, eikä valoa mitattaessa mitata pelkästään näkyvää valoa. Uraman mukaan kysyntä on ollut kasvussa erityisesti UV-alueen valomittareille, kun puhutaan esim. UV-desinfiointilampuista.

– UV-alueen valaisimissa on omat säädöksensä sallittavien säteilymäärien suhteen, siksi näitä on välttämätöntä mitata. Hitsausliekistäkin tulee paljon UV-säteilyä, jolloin mittareita voidaan käyttää turvallisen työskentelyajan määrittelyssä, työntekijän ollessa tietyllä etäisyydellä kohteesta.

Urama kertoo, että valoa voidaan mitata myös kamerapohjaisesti.

– Perusmittarilla voidaan mitata pintakirkkautta vain yhdestä tietystä pisteestä. Meillä on päämies, jonka tuotteet käyttävät mittauksessa kameraa. Näillä mittareilla voidaan mitata kirkkautta koko kuva-alalta pikselikohtaisesti. Jos mitataan vaikkapa näytön toiston tasaisuutta, kameralla saadaan kuva näytöstä, jonka jälkeen tulosta voidaan analysoida pikselitasolla. Valomittareilla voidaan mitata myös vaikkapa tievalaistuksen tasaisuutta.

Urama mainitsee, että koko ajan yleistyville ledipohjaisille tienvarsimainoksille on olemassa omat säädöksensä, joten niidenkin kirkkautta täytyy mitata.

– Myös tiemerkinnöissä tulee olla tietty heijastus, jota voidaan mitata taas yhden toisen päämiehen tuotteilla, toimitusjohtaja Peter Korhonen lisää.

Mittareita alihankintaketjun laadunvalvontaan

– Yleensä meidän asiakkaalla on joku ongelma, johon yritetään löytää ratkaisu. Alihankkijatkin tarvitsevat mittalaitteita laadun varmistamiseen, että ne olisivat sillä tasolla kuin päämies vaatii.

Korhonen kertoo, että Oy Mitaten Ab teki aikoinaan yhteistyötä erään monitorivalmistajan kanssa,. Heidän asiakkaanaan oli iso tietokoneita valmistava yritys, joka vaati että kun kaksi muovikuorta laitetaan yhteen, saisi muovikuorien välinen väriero olla korkeintaan 0,4.

– Kun monitorivalmistaja ilmoitti tästä vaatimuksesta omalle alihankkijalleen, oli alihankkija ihmeissään, että mistä numeerisesta arvosta tässä puhutaan ja mistä se tulee. Olimme siinä vaiheessa jo mittalaiteyhteistyökumppanina monitorivalmistajalle, mutta sitä kautta pääsimme eteenpäin mukaan myös alihankintaketjun alempaan päähän.

Urama lisää, että kun lähdetään liikkeelle, asiakkaita on ensin koulutettava ja kerrottava heille, mistä on kysymys värieron tai valaistuksen suhteen, mitä nämä termit ovat, joita tuotannossa vaaditaan.

– Hyvin usein meidän täytyy ensin pitää luento värimittauksesta, koska se ei ole ihan kaikille päivänselvää. Nyt kun oppilaitoksissakin on jo meidän mittareita, opiskelijoilla on tätä kautta osaamista mittareiden käyttöön ja tätä kautta he osaavat soveltaa tätä omassa toimessaan, Korhonen kertoo.

Oy Mitaten Ab:n toimitukseen kuuluu mittalaitteiden asennus sekä käyttökoulutus. Käyttökoulutukseen sisältyy myös teoriaosuus. Palveluun kuuluu lisäksi mittareiden ylläpito sekä vuosittainen kalibrointi. Mittalaitevalikoimasta löytyy standardimittalaitteita sekä asiakaskohtaisesti räätälöityjä mittausratkaisuita.

Kyvykkäät 3D-skannerit käänteiseen mallinnukseen ja laaduntarkkailuun

3D-skannereita käytetään käänteisessä mallinnuksessa, jos jokin kappale halutaan muuttaa tai kopioida ja tulostaa sen jälkeen 3D-tulostimella. Mikäli tuotteesta on vain kaksiulotteinen piirros, mutta itse kappale on kuitenkin olemassa, voidaan kappaleesta skannata CAD-kuva.

– 3D-skanneria voidaan käyttää myös suunnittelun apuna. Meille tuli kyselyä asiakkaalta, joka halusi muuntaa autonsa täysin sähkökäyttöiseksi ja hän tarvitsi mitoitusta varten CAD-kuvat auton pohjasta ja moottoritilasta. 3D-skannaamalla saadaan tehtyä 3D-malli, josta on helpompi tehdä tarvittavia mittauksia ja sovittaa siihen suunniteltuja komponentteja, Urama perustelee.

3D-skannereita on sekä käsikäyttöisiä että robottikäteen liitettäviä laitteita. Teollisuudessa käytetään 3D-skannausta mm. tuotannon laadunvalvonnassa, jolloin kappaleesta skannataan tyypillisesti kriittisimmät osat ja verrataan niitä CAD-kuviin. Skannerissa on kaksi kameraa ja lasersäde, itse mittaus tapahtuu kolmiomittauksena.

– Meidän huippumallissa on yksitoista lasersädettä, joten se skannaa kappaleen hyvin nopeasti, tosin kappaleen monimutkaisuus voi hidastaa prosessia hieman. Näillä skannereilla saadaan hyvin tarkasti skannattavan kappaleen pienetkin yksityiskohdat esille. 3D-skannereihinkin liittyen meiltä saa koulutukset, asennukset ja huollot, Korhonen mainitsee.

Materiaalin testauslaitteet

Oy Mitaten Ab:n edustama Testometric on englantilainen perheyhtiö, joka on valmistanut materiaalin testauslaitteita aina 70-luvulta lähtien. Laiteita on saatavilla teholuokissa 100 newtonista aina 1000 kilonewtoniin saakka.

– Puhutaan universal testing machinesta, eli samalla laitteella voidaan tehdä monia erilaisia testejä, kuten puristus, puhkaisu-, veto- ja repäisytestejä, jotka onnistuvat vain toimilaitetta vaihtamalla.

Peruslähtökohta on mitata voima sekä vetonopeus. Laitteet ovat tietokoneohjattua, joten niihin löytyy erilaisia ohjelmia, joissa on valmiita laskelmia erilaisille testeille. Siellä on mm. standardoituja testejä.

Korhonen toteaa, että Testometricin laitteet toimivat hyvin pitkään, eivätkä ne juurikaan kulu, ainoastaan laitteiden elektroniikka voi tulla vanhemmiten esteeksi, jolloin niitä voidaan myös modernisoida.

– Viime vuonna markkinoille tulleet uudet mallit ovat paljon tarkempia. Niillä pystytään siirtämään vetopituutta tuhannesosamillin tarkkuudella.

Korhonen mainitsee myös englantilaisesta Wallacesta, jonka mittalaitteilla voidaan testata kumeja ja elastomeereja.

www.mitaten.fi

Artikkeli on julkaistu Teollisuusuutiset-lehdessä 3/2021.

Verkkosivusto käyttää evästeitä paremman selauskokemuksen tarjoamiseksi.

Tämä sivusto käyttää evästeitä palveluiden toimittamisessa, mainosten personoinnissa ja liikenteen analysoinnissa. Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön.

Verkkosivusto käyttää evästeitä paremman selauskokemuksen tarjoamiseksi.

Tämä sivusto käyttää evästeitä palveluiden toimittamisessa, mainosten personoinnissa ja liikenteen analysoinnissa. Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön.

Evästeasetukset on tallennettu.