Pyydä tarjous

NYAB on vesilaitosten osaava ja kokenut rakentaja

Viinikanlahden pumppaamon työmaa huhtikuussa 2023. Kuva: NYAB / Jouni Salminen
Viinikanlahden pumppaamon työmaa huhtikuussa 2023. Kuva: NYAB / Jouni Salminen
28.04.2023 | Teollisuus, Rakentaminen

NYAB toimii pääurakoitsijana Tampereen Seudun Keskuspuhdistamon molempien jätevedenpumppaamojen rakentamisessa.

– Pumppaamot sijaitsevat Raholassa ja Viinikanlahdessa. Saimme urakan huhtikuussa 2022, ja työt aloitettiin kesäkuun alussa molemmissa pumppaamoissa yhtä aikaa. Valmista tulee olemaan vuoden 2024 loppupuolella, kertoo NYABin työpäällikkö Jari Häkkinen.

Pumppaamojen rakennusurakat käsittävät NYABin osalta varsinaiset pumppaamot altaineen sekä niihin sisällytettävät huolto- ja valvomotilat sekä sosiaaliset tilat.

Päätoteuttajana NYAB vastaa pumppaamojen työmaiden etenemisestä. Tilaajan eli Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n hankkimat sivu-urakoitsijat työskentelevät sopimusperusteisesti NYABin johtaman pääurakan alaisuudessa. Sivu-urakoitsijat hoitavat koneistourakat sekä LVI-, sähkö ja automaatiourakat.

– Projektin eri vaiheissa painottuvat eri urakoitsijoiden roolit. NYABin väkeä on enimmillään töissä parikymmentä henkeä. Kaiken kaikkiaan työmaan vahvuus liikkuu noin 20–30 henkilössä, kuvailee vastaava työnjohtaja Tomi Hölttä.

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamon pumppaamojen erityispiirteet

Kaupungin keskustan läheisyydessä olevan Viinikanlahden pumppaamon alimmat osat ovat Pyhäjärven pinnan alapuolella, joten niitä rakennetaan jatkuvan vesipaineen alla. NYAB rakentaa aluksi yli 10 m syvän ja halkaisijaltaan n. 20-metrisen porapaaluin tuetun lieriön muotoisen kaivannon, josta varsinaista pumppaamoa lähdetään rakentamaan ylöspäin.

– Varsinkin Viinikanlahden pumppaamo, jossa rakennetaan syvälle ja toimitaan veden äärellä, edellyttää meiltä kovaa osaamista kautta linjan, Tomi Hölttä vahvistaa.

Raholan jätevedenpumppaamon kerrosneliömäärä on n. 600 m2 ja Viinikanlahden peräti 1 000 m2. Viinikanlahti on valmistuttuaan yksi Suomen suurimmista jätevedenpumppaamoista.

– Tampereelle rakennettavat pumppaamot ovat poikkeuksellisen suuria, mistä kertoo rakentamiseen käytettävä aikakin. Yleensä jätevedenpumppaamon urakka kestää vuoden, tässä tapauksessa kaksi, kertoo Jari Häkkinen

Molempia pumppaamoita rakennetaan nykyisten, koko ajan toiminnassa olevien jätevedenpuhdistamoiden vieressä. Itse Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo rakennetaan kallion sisään Sulkavuoreen. Puhdistamon käyttöönotto alkaa vuonna 2025.

Viinikanlahden pumppaamon työmaa helmikuussa 2023. Kuva: NYAB / Jouni Salminen

Viinikanlahden pumppaamon työmaa elokuussa 2022. Kuva: NYAB / Jouni Salminen

Kokemus ja osaaminen puhuvat puolestaan

– Vesilaitosurakoiden kilpailutuksissa on tiukat referenssivaatimukset, mikä sopii NYABille hyvin, sillä olemme menestyksekkäästi toteuttaneet paljon projekteja – aiempina vuosina tosin eri nimellä, Jari Häkkinen huomauttaa.

Nykyinen NYAB muodostui loppuvuodesta 2021, kun perinteikäs oululainen energiainfrarakentaja Skarta hankki omistukseensa ruotsalaisen NYAB-konsernin. Yhdistymisestä muodostui SkartaNYAB, joka joulukuusta 2022 alkaen ryhtyi käyttämään koko konsernissa yhteisesti ytimekästä NYAB-nimeä.

NYABin vahvuuksia vedenkäsittelylaitosten, jätevedenpuhdistamoiden, vesivoimalaitosten sekä kaukojäähdytyslaitosten toteuttajana ovat korkeatasoinen tekninen osaaminen ja, kuten todettua, vankka kokemus.

– Meillä on erittäin ammattitaitoista työmaahenkilöstöä tekemään vesilaitosprojekteja. Aikaisempien projektien tiimoilta meille on syntynyt laaja yhteistyökumppaneiden verkosto, Häkkinen mainitsee.

Sekä uudis- että korjausrakentamista

Kasvukeskuksissa jätevedenpuhdistamoiden rakentamiseen vaikuttaa tarve saada tonttimaata asumiselle ja yrityselämälle, mikä tarkoittaa uusien puhdistamoiden rakentamista muualle kuin keskeisille paikoille. Tällainen on tilanne esim. Tampereella.

– Sen sijaan kasvukeskusten ulkopuolella pienemmissä kunnissa korostuu puhdistamojen korjausvelka. Uusiminen alkaa olla välttämätöntä, kertovat Häkkinen ja Hölttä.

Työpäällikkö Jari Häkkinen, kuva: NYAB

Teollisuuden ja energiantuotannon luotettava kumppani

Vesilaitosrakentamisessa NYABin asiakkaita ovat usein kunnat ja kuntien omistamat yhtiöt, mutta konsernina NYAB on tiiviisti mukana myös yksityisen sektorin investointien toteuttamisessa. Yrityksille NYAB on luotettava ja laaja-alainen teollisuus-, infra- ja energiarakentamisen kumppani.

– Esimerkiksi energiasektorilla meillä on perinteisten energiamuotojen rinnalle tullut hyvin vahvasti uusiutuvan energian tuotanto, toteaa Jari Häkkinen.

– Valttikorttejamme ovat mm. projektijohdollinen osaaminen sekä kokemus erityisesti haastavista pohjaolosuhteista ja betonitöistä.

Kokonaisvaltaisesti ja avoimin kortein

NYAB on kokonaisvaltainen toimittaja, jolta tilaaja saa tarvittaessa suunnittelun, rakentamisen, laitostekniikan ja asennukset ns. avaimet käteen -pakettina.

– Tampereen Seudun Keskuspuhdistamon projekti on tilaajan suunnittelema, mutta teemme myös KVR-urakoita, Jari Häkkinen sanoo.

Häkkisen mukaan NYAB toimii tilaajien kanssa rehdisti ja läpinäkyvästi.

– Tuomme asiat esiin sellaisina kuin ne ovat. Tilaajarajapinnassa rakentamisessa on kyse pitkälti sopimustekniikasta. Kun pelisäännöt ovat selvät, ei jokaisesta asiasta tarvitse erikseen keskustella.

– Tilaajat arvostavat sitä, että pystymme kokemuksemme perusteella tarvittaessa huomaamaan, miten asioita voisi tehdä sujuvammin ja tehokkaammin, Tomi Hölttä puolestaan lisää.

Häkkisen ja Höltän mukaan yhteistyö Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n kanssa on ollut jouhevaa.

– Sielläkin henkilöstö on asiantuntevaa, joten vuoropuhelu toimii hyvin.

nyabgroup.com

LinkedIn

YouTube


NYAB on puhtaan tulevaisuuden rakentaja, jolla on vuosikymmenien kokemus vaativista rakennushankkeista.

NYAB on tiiviisti mukana mahdollistamassa Pohjoismaiden vihreää siirtymää tarjoamalla uusiutuvaa energiaa ja kestävää infrastruktuuria koskevia suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon palveluita julkisen ja yksityisen sektorin asiakkaille.

Vuonna 2022 NYAB-konsernin liikevaihto oli 247,7 milj. €, josta Suomessa 60 milj. €. NYABin tytäryhtiöitä Suomessa ovat Sitema Oy, Niskasen Maansiirto Oy ja Skarta Energy Oy (40 %).