Oy Lining Ab – yhdessä vastuullista vesitekniikkaa

Suunnittelemme Lining AQUAVISIO -järjestelmät aina kokonaisuutena, jolloin lopputuloksena järjestelmät ovat sekä kustannustehokkaita että toimintavarmoja. Lining AQUAVISIO -järjestelmät sisältävät aina kaikki tarvittavat laitteet, ohjelmistot, sekä tiedonsiirto- ja etäohjausratkaisut.
Suunnittelemme Lining AQUAVISIO -järjestelmät aina kokonaisuutena, jolloin lopputuloksena järjestelmät ovat sekä kustannustehokkaita että toimintavarmoja. Lining AQUAVISIO -järjestelmät sisältävät aina kaikki tarvittavat laitteet, ohjelmistot, sekä tiedonsiirto- ja etäohjausratkaisut.
03.05.2023 | Teollisuus

Oy Lining Ab on erikoistunut puhdas- ja jätevesilinjojen sekä laitosten teknisiin ratkaisuihin. Yli 60-vuotisen toiminnan perustana ovat luotettavuus, tuloksellisuus ja innovatiivisuus. Yhtiö on alansa markkinajohtaja yli 50 %:n markkinaosuudella ja se on osa kansainvälistä teknologia- ja teollisuusliiketoimintaryhmä Indutradea, johon kuuluu yli 200 yritystä 31 maassa.

Lining on muuttunut aikaisemmasta tuote- ja komponenttitoimittajasta enemmän kokonaisuuksien ja järjestelmien toimittajaksi. Yrityksen asiakkaita ovat vesilaitokset ja heille urakointia tekevät yritykset kaikkialla Suomessa.

- Toki tuote- ja komponenttimyynti on edelleen merkittävintä liiketoimintaa, mutta suunta ja katse on AQUAVISIO järjestelmissä. Olemme myös lähteneet viemään järjestelmiämme myös ulkomaille, kertoo Oy Lining Ab:n liiketoimintapäällikkö Tapio Mäki.

AQUAVISIO järjestelmiin kuuluvat puhtaanveden Aluemittausjärjestelmä, johon voidaan integroida myös etäluettavat vesimittarit, jäteveden Jätevesijärjestelmä, sekä Venttiilinhallintajärjestelmä.

- Perinteinen suunnittelu verkoston vuotovesien hallinnan parantamiseksi on lähtenyt liikkeelle toimilaitekaivojen tai muiden verkostoon lisättävien komponenttien suunnittelusta.

- Toinen lähestymiskulmamme on aloittaa suunnittelu siitä näkökulmasta, mitä tietoa halutaan saada ja mitä ratkaisulla halutaan saada aikaan. Eli asiaa lähestytään konseptuaalisessa mielessä, jossa on päästä päähän mietitty valmiiksi kaikki toisiinsa saumattomasti istuvat komponentit. Tätä laajempaa konseptia kutsutaan termillä Aluemittausjärjestelmä, jatkaa Mäki.

Aluemittausjärjestelmä on seuranta- ja ohjausmenetelmä, jossa vesijohtoverkosto jaetaan erillisiin kulutusseuranta-alueisiin, joilla on pysyvä, määritelty raja.

- Järjestelmään kuuluvat mitta-anturit, laitekaivot, kenttäautomaatio, tiedonsiirto, tietojen käsittely ja kerätyn tiedon hyödyntäminen. Järjestelmään kuuluvat myös datan ennustemallit ja visualisointi verkoston säätöä ja optimointia varten. Aluemittausjärjestelmä tarjoaa käyttäjälle koko verkoston tosiaikaisen tilannekuvan visuaalisessa ja helposti ymmärrettävässä muodossa sekä auttaa kohdistamaan oikeita ja oikea-aikaisia toimenpiteitä poikkeamatilanteisiin. Järjestelmässä kulutusseuranta alueiden ja niillä olevien mittapisteiden avulla asiakas pääsee kiinni kyseisen alueen vesitaseeseen eli kulutetun veden ja vuotoveden erotukseen. Järjestelmä tunnistaa millä alueella ja missä alueen sisällä vuoto mahdollisesti on.

- Suomi on pitkä maa ja vesilaitokset hyvin erilaisissa lähtötilanteissa. AQUAVISIO -järjestelmät sopivat sekä pienille että isoille laitoksille, tarkastelemme aina vesilaitoskohtaisesti mikä on ko. laitokselle paras ratkaisu, ja miten järjestelmä kannattaisi rakentaa, jatkaa Mäki.

Lähtökohtana vesilaitoksen tarpeet

Jätevesijärjestelmässä tavoitteena on vähentää jätevesiverkostojen vuotovesiä sekä kiinnittää huomiota pumppaamoiden tekniseen kuntoon, pumppaustapaan ja energiatehokkuuteen.

- Kaikki nämä tuovat asiakkaalle sekä rahallista säästöä sekä myös säästävät ympäristöä. Asiakas saa meidän järjestelmillämme sekä puhdas- että jätevesiverkostonsa paremmin haltuunsa ja parempaan ohjaukseen sekä valvontaan. Järjestelmämme ovat SCADA riippumattomia, jotka voidaan integroida lähes kaikkiin kaukovalvontajärjestelmiin.

Tietoturvallisuus huomioitu kaikessa toiminnassa

- Me Liningilla olemme halunneet kiinnittää erityistä huomiota tietoturvaan. Kyberturvallisuus ja kaikkiaan tietoturva-asiat on koettu ja haluttu huomioida äärimmäisen hyvin. Kaikki AQUAVISIO järjestelmässä käsiteltävä ja kulkeva tieto pysyy Suomen rajojen sisällä.

Kaikki yhdeltä toimittajalta

Oy Lining Ab:n vahvuutena on vankka kokemus vesihuollosta, osaava henkilöstö ja oma merkkituotteiden maahantuonti. Yhtiö hallitsee laajoja kokonaisuuksia laidasta laitaan ja pystyy toimittamaan kaiken tarvittavan. Tämä on asiakkaan etu, kun kumppaneita on vain yksi sen sijaan, että olisi esim. kaivot yhdeltä, sensorit toiselta, logiikka kolmannelta, tiedonsiirto neljänneltä ja valvomojärjestelmä viidenneltä. Puhutaan kokonaisuuden hallinnasta.

– Järjestelmämme on paras keino vastata edessä oleviin läpinäkyvyyden ja energiatehokkuuden vaatimuksiin. Aluemittausjärjestelmän avulla vesilaitos pääsee tilanteen tasalle omasta verkostostaan ja voi ryhtyä tekemään tehokkaita toimenpiteitä, kiteyttää Mäki.

www.lining.fi

LinkedIn

YouTube

www.aquavisio.fi

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä