Pyydä tarjous

Pienemmän hävikin ja paremman laadun puolesta

Digipalvelut
10.03.2022 | Teollisuus

Espoolainen Microtec Innovating Wood Oy kuuluu maailmanlaajuiseen Microtec-konserniin, joka on tällä hetkellä maailman suurin puuteollisuuden mittalaitteita valmistava teknologiayhtiö. Microtec kehittää asiakkailleen mittauslaitteita ja sovelluksia, jotka edistyksellisen kuvausteknologian ja tekoälyyn perustuvien ohjelmistoratkaisujen avulla parantavat raaka-aineesta saatavaa tuottoa.

Pohjois-Italiasta lähtöisin olevan Microtec-konsernin juuret ulottuvat vuoteen 1980, jolloin se aloitti tukki- ja sahatavaramittareiden sekä näihin liittyvien ohjelmistojen valmistuksen.

Nopeasti ja kannattavasti kasvanut konserni alkoi 2000-luvulla laajentaa toimintaansa myös yritysostojen kautta. Vuonna 2018 Microtec osti poikittain mittaavia sahatavaran laatumittareita valmistavan Fin Scan Oy:n eli nykyisen Microtec Innovating Wood Oy:n. Microtec-konsernissa työskentelee globaalisti noin 400 ihmistä ja sen vuotuinen liikevaihto on 80 miljoonaa euroa.

Suomi on Microtec Innovating Wood Oy:lle, lyhyemmin Microtec Espoolle, kotimarkkina ja täällä on myös paljon yrityksen valmistamia laitteistoja puunjalostusteollisuuden käytössä.

– Nykyään myymme asiakkaillemme koko Microtec-konsernin tuotevalikoimaa. Strategianamme on pystyä toimittamaan laitteita kaikkiin puunjalostuksen prosesseihin. Pystymme ensimmäisenä yhtiönä maailmassa tarjoamaan asiakkaillemme katkottoman tuotannon seurattavuuden tukkikentältä valmiiseen tuotteeseen asti, toimitusjohtaja Allan Flink esittelee.

Kattavat huoltopalvelut

Yli 90 % Microtecin asiakkaista on myös huoltopalvelusopimusten piirissä, koska ne tarjoavat sahalaitoksille käyttövarmuutta sekä huolettomuutta. Savon alueella Microtecin asiakkaita ovat mm. Pölkky Oy, Iisalmen Sahat Oy, Stora Enso Oyj sekä Versowood Oy.

– Asiakkaamme ovat olleet meihin erittäin tyytyväisiä ja olemmekin saaneet toimittaa heille myös uusia ratkaisuja. Teemme asiakkaidemme kanssa jatkuvaa kehitysyhteistyötä, Flink mainitsee.

Tekoälyyn pohjautuvat ratkaisut mahdollistavat nopean ja tarkan tunnistamisen

Microtec pystyy tarjoamaan hyvin monipuolisesti erilaisia tekoälyyn pohjautuvia laitteita ja laiteyhdistelmiä. Yhteistyötä tehdään Flinkin mukaan tiiviisti konsernin muiden yhtiöiden kanssa.

– Pystymme hyödyntämään muissa Microtecin yhtiöissä jo olemassa olevia ratkaisuja ja luoda sitä kautta nopeasti uusia sovelluksia asiakkaillemme.

Flink jatkaa kertoen, että Microtecin tarjoamien ratkaisujen vahvuus näkyy asiakkaan suuntaan kokonaisuuksina, jotka on kehitetty muun muassa suomalaista asiakaskuntaa varten. Tässä ovat olleet korostuneessa roolissa korkeatasoiset laitteet sekä niihin liittyvät huoltopalvelut. Yksi merkittävä tekijä on ollut Microtecin mittalaitteiden erittäin edistykselliset konenäkö- ja tekoälyratkaisut, jotka ovat olleet tuotannossa vuodesta 2018 lähtien. Microtec Espoon Buzzard®-tekoälyä hyödynnetään Finscan-mittareissa. Konsernissa on käynnissä myös yhteinen tekoälykehitystyö.

– Asiakkaiden kanssa tehtävissä kehitysprojekteissa luodaan erilaisia lähestymistapoja siihen, miten ja millasia vikoja voidaan mitata ja tulkita tekoälyn kautta. Tekoäly käytännössä nopeuttaa ja tarkentaa vikojen tunnistusta, jolloin asiakas voi paremmin luottaa laadutustulokseen, mikä on erittäin tärkeässä roolissa sahoilla, Flink kuvailee.

Tukkimittarit parantavat sahureiden liiketoiminnan kannattavuutta

Microtec-konsernin mittalaitteiden huippua edustavat edistykselliset CT-Log -tukkimittarit, jotka perustuvat tietokonetomografiaan.

– Tietokonetomografiaan perustuva järjestelmä luo jokaisesta tukista 3D-mallin, jonka avulla sahuri voi valita juuri ne tukit, jotka halutaan sahata lopputuotteeksi tuotevalikoima huomioon ottaen. Tämä vähentää lopputuotevarastojen tarvetta merkittävästi, Flink toteaa.

Sahuri pystyy tomografin avulla nostamaan arvosaantoaan merkittävästi.

– Optimoimalla ja simuloimalla erilaisia asetteita ja saheita tukin sisällä, sahuri pystyy optimoimaan yksittäisen tukin arvosaannon paremmaksi. Kun ennen operoitiin enemmänkin keskiarvoilla, nyt päästään arvioimaan jokaisen yksittäisen tukin sisälle arvosaantoa.

Täysin ohjelmistopohjainen lujuuslajittelu sahatavaralle

Flink mainitsee, että nyt kun puurakentaminen kasvaa, myöskin lujuuslajitellun sahatavaran kysyntä kasvaa.

– Olemme jo pitkään tarjonneet sahavataran laatumittariimme lisäominaisuutta, jolla standardin mukainen lujuuslajittelu voidaan tehdä konenäköön perustuvana ohjelmistopohjaisesti. Tämä on ollut erittäin suosittu lisäoptio asiakkaillemme Suomessa ja muuallakin maailmassa.

espoo.microtec.eu

Muita uutisia