Pyydä tarjous

Suomalaisella kumiteollisuudella on edessään valoisa tulevaisuus

Kuva: Kumiteollisuus ry
Kuva: Kumiteollisuus ry
18.09.2023 | Teollisuus

Kumiteollisuutta ovat koskettaneet ja koskettavat samat haasteet, kuin muitakin teollisuuden aloja Suomessa. Elpymistäkin on jo tapahtunut. Tällä hetkellä Suomen energiajärjestelmä toimii hyvin ja sähkönhinta on tullut alas. Toisaalta taas raaka-aineiden hinnat ovat nousseet, johon vaikuttaa yleinen maailmantilanne. Suomessa on kuitenkin kyetty ylläpitämään laadukasta kumituotantoa ja jopa investoimaan laatuun ja kapasiteettiin.

– Jos mietitään meidän kumiteollisuuden energia- ja materiaalitehokkuutta, se on sisäistetty jo aikoja sitten. Suomessa tuotantoa pyritään tekemään mahdollisimman energia- ja materiaalitehokkaasti. Yleinen kestävyys- ja vastuullisuusajattelu on siis läpileikannut kumiteollisuudenkin toimijat, Kumiteollisuus ry:n Sami Nikander kuvailee.

Nikander kertoo, että globaalit megatrendit vaikuttavat vahvasti kumiteollisuudessakin. Haasteiden lisäksi, ne myös avaavat uusia mahdollisuuksia.

– Yleiset talouspoliittiset jännitteet, protektionismi, kilpailu luonnonvaroista ovat huomioitavia seikkoja – kuten myös ilmastonmuutos. Yhtä lailla bio- ja kiertotalouden kautta tulevat raaka-ainepohjat, kierrätys ja muut asiat korostuvat meidänkin alalla.

Kumiteollisuus on Nikanderin mukaan vahvasti mukana lähes kaikilla teollisilla toimialoilla ja kaikki eivät ehkä tiedäkään, että niin myös mm. terveysteknologian tuotteissa. Terveyden ja hyvinvoinnin merkitys korostuu entisestään, erityisesti länsimaissa, ja kumiteollisuus on tässä vahvasti mukana.

– Markkinoille tulee mm. älyvaatteita ja erilaisia oman hyvinvoinnin mittaukseen käytettäviä laitteita. Nämä uudet megatrendit luovat myös kumiteollisuudelle uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Vastaavasti myös muilla asiakastoimialaloilla erilaiset tuotteiden toiminnallisuutta lisäävät tuotteet ovat lisääntymässä.

Euroopan mahdollisuuksiin Nikander lukee mm. vihreän siirtymän, mutta myös digitalisaatio, robotiikka ja uudenlaiset valmistusmenetelmät tuovat oman lisänsä kokonaisuuteen.

– Polttomoottoriautoista sähköautoihin henkilöliikenteessä siirryttäessä, se tulee varmastikin vaikuttamaan kumituotteiden kysyntään, mutta esim. renkaiden kysynnässä ei ole näköpiirissä mitään pudotusta käynnissä olevan liikenteen sähköistymisen seurauksena.

Nikander uskoo kumiin liittyvän teollisuuden vain laajenevan tulevaisuudessa. Jo aiemmin mainitut toiminnallisuuksia ja älyä sisältävät tuotteet ovat yksi esimerkki laajentuvasta kumiteollisuudesta. Lisäksi kun huomioidaan vaikkapa uudet tavat liikuttaa ihmisiä ja tavaroita, lisäävät ne osaltaan kumituotteiden kysyntää.

Esimerkkeinä Nikander heittää droneilla tehtävät pakettitoimitukset sekä ilmataksit.

Suomalaiset toimijat ovat mukana kansainvälisillä pelikentillä

– Suomalaisissa kumiteollisuuden yrityksissä asiat pyritään tekemään mahdollisimman hyvin, joka on selkeä vahvuus globaaleilla markkinoilla.

Nikander toteaa, että suomalaisten kumialan yritysten kansainvälistyminen on hyvässä vauhdissa ja sillä on keskeinen rooli Suomen vientiteollisuudessa.

– Olemme voimakkaasti mukana globaaleissa alihankintaketjuissa ja Euroopan lisäksi muutkin markkina-alueet kasvattavat osuuttaan jatkuvasti. Tämä johtaa siihen, että innovatiivisuus- ja joustavuusvaatimukset kasvavat. Pitää olla ketterä ja toimittaa uusia ratkaisuita, joka luo uusia vaatimuksia yritysten toimintaan. Tuotteita konseptoidaan hyvin usein ratkaisukeskeisiksi tuotteiksi.

Materiaalikehityksen rooli korostuu yhä enemmän

Materiaalivaihtoehtojen kirjo laajenee ja kun mukaan tulee erilaisia toiminnallisuuksia, raaka-ainepohjat tulevat muuttumaan. Samalla haetaan mahdollisimman hiilineutraalia toimintatapaa.

– Kilpailu raaka-aineista tulee kiristymään, jonka seurauksena joudutaan hakemaan uusia raaka-aineratkaisuita. On jo nyt nähtävissä, kuinka mietitään kierrätetyn kumimateriaalin tuomista takaisin tuotantoon, sekä mekaanisen että kemiallisen kierrätyksen kautta. Vaikka se on osittain vielä kokeiluvaiheessa, se on tulossa koko ajan suurempaan rooliin tässä lähivuosina, Nikander mainitsee.

Biopohjaisia raaka-aineita on käytetty jo pitkään suomalaisessa kumiteollisuudessa, johon ovat tulossa nyt lisäksi kiertotalouspohjaiset tuotteet. Myös tuotantomenetelmät kehittyvät. Esimerkiksi 3D-tulostaminen tekee tuloaan tietynlaisten kumituotteiden valmistuksessa. Nikanderin mukaan korkeaa osaamista vaativat niche-tuotesegmenetitkin tulevat korostumaan Suomessa tuotettavissa kumituotteissa.

– Yleisesti ottaen meidän alan vastuullisuus, osaavat tekijät sekä kyky ratkaista asiakkaan ongelmia, ovat isoja teemoja. Alan osaamistason ylläpitäminen, nostaminen ja sen monipuolistaminen on yksi ihan keskeinen asia. Yrityksessä pitää olla osaavia henkilöitä tekemässä asioita yrityksen ihan jokaisella organisaation tasolla.

Suomalaisen kumiteollisuuden vahvuuksiin Nikander lukee vastuullisuuden sekä kyvyn kilpailla osaamisella, tuotteiden laadulla ja tuoteräätälöinnillä. Suomessa pystytään tarjoamaan kokonaisia kumituotteiden arvoketjuja asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin.

www.kumiteollisuus.fi