Teollisen mittakaavan kehitys- ja testauslaitteistot sekä pilotointiympäristö Savonlinnaan

Projektityöntekijä Niko Kinnunen tutkii säätestauskammion sadetussuuttimia.
Projektityöntekijä Niko Kinnunen tutkii säätestauskammion sadetussuuttimia.
10.05.2024 | Teollisuus

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun (Xamk) Teollisen puurakentamisen laboratorio on valmistunut Savonlinnaan. Laboratorio keskittyy teollisen puurakentamisen tutkimus- ja kehitystoimintaan sekä testauspalveluihin. Laboratoriosta löytyy mm. säätestauslaite, kuormituskehät, ABES-laitteisto, joiden lisäksi palveluvalikoimaan on tulossa kemianlaboratorio.

Teollisen puurakentamisen laboratoriossa on monipuolinen säätestauslaite, jolla voidaan testata maksimissaan 4,2 x 3,85 metrisiä seinärakenteita. Laitteeseen kuuluu sekä sisä- että ulkoyksikkö, joilla voidaan testata tuotteen ominaisuuksia erilaisissa olosuhteissa. Kahden erillisen kammion välille saadaan tarvittaessa 0,1 barin paine-ero, joka mahdollistaa myös kappaleiden tiiveyden mittaamisen. Ulkoyksikön lämpötilaa voidaan säätää -40 asteesta aina +80 asteen lämpötiloihin, jonka lisäksi testattaville kappaleille voidaan tehdä keinotekoisesti sadekuormaa sekä ultraviolettisäteilyaltistusta. Myös tilan suhteellista kosteutta voidaan säätää. Laitteen toinen kammio simuloi sisäilmaa, missä suhteellisen kosteuden lisäksi voidaan säätää lämpötilaa 5–50 asteen välillä.

– Laitteistolla voidaan testata materiaalien kestävyyttä esim. tuotekehitysvaiheessa, liittyen vaikkapa rakenteen lämpöarvoihin tai niiden säänkestävyyteen. Seinärakenteiden lisäksi laitteistolla pystytään testaamaan myös esimerkiksi ovi- ja ikkunarakenteita. Käytettävät testiohjelmat voidaan räätälöidä asiakkaan tarpeiden mukaisiksi, tutkimusinsinööri Ari Mielo toteaa.

Testisyklit voidaan räätälöidä asiakaan toiveiden mukaisesti tai käyttää standardien mukaisia testejä. Esimerkiksi korkeapainelaminaatin kiihdytetyn ilmastorasitustestin tekemiseen SFS EN 438-2 mukaisesti olisi varattava 672 tuntia.
– Testausraportista selviää mm. testattavan kappaleen pintaan tulleet vauriot ja muut standardissa ilmoitetut mitattavat muutokset. Myös muita asiakkaan toivomia mittauksia voidaan tehdä, esimerkiksi rakenteeseen upotetuilla antureilla, Mielo mainitsee.

Kuormituskehä ja ABES-laite

Toinen teollisen puurakentamisen laboratorion käyttämistä testauksen päälaitteista on servohydraulinen kuormituskehä, jossa on kaksi pystysuuntaista ja yksi vaakasuuntainen aktuaattori eli voimaa ja liikettä tuottava sylinteri, joista jokainen tuottaa 500 kN veto- ja puristusvoimaa. Laite soveltuu erilaisten rakennuselementtien testaukseen. Testikappaleen koko voi olla jopa 15 m pitkä, 3,5 m korkea ja 2,5 m leveä. Elementeille voidaan tehdä mm. kolmi- ja nelipistetaivutustestejä. Rakennusfysiikan laboratorioon on tulossa myös pienempi 100 kilonewtonin kuormituskehä.

– ABES-laitteella voidaan testata viilutuotteiden liimauksia sekä puuliimoja. Laite liimaa automaattisesti pinnat yhteen puristamalla, jossa työvaiheen puristusvoimaa, pitoaikaa ja lämmitys- ja jäähdytysprofiilia voidaan säätää. Tämän jälkeen laite vetää liimakappaleet erikseen, eli sillä voidaan mitata liimapinnan leikkausvoimaa.
Laitteella pystytään testaamaan aika nopeasti erilaisia liimareseptejä pienillä muutoksilla, mutta myös näytekappaleiden ominaisuuksia, eli miten liima toimii eri puulajeilla pinnanlaaduilla.

Mielo kertoo, että teollisen puurakentamisen laboratorioon on tulossa myös kemianlaboratorio, missä tullaan testaamaan jatkossa mm. liimoja sekä kappaleiden palonkestävyyttä.

Yhteydenotosta toimeksiannon suunnitteluun

– Yritykset voivat tehdä meille suoran toimeksiannon. Toisaalta jos yrityksellä on sopiva tuotekehitysprojekti, joka on mahdollista tehdä EU-rahoitteisten hankkeiden piirissä, siihen on mahdollista saada EU-rahaa kriteereiden täyttyessä. Voimme auttaa tällaisten tuotekehitysprojektien kanssa, jolloin XAMK on vahvasti mukana hankkeessa. Tuotekehitysprojekteista ja niiden rahoitusmahdollisuuksista saa parhaan tiedon meidän tutkimusjohtaja Lasse Pulkkiselta.

Mielo kertoo, että asiakkaan kannattaa ottaa yhteyttä ja kertoa testaustarpeestaan, jonka pohjalta tälle annetaan alustava kustannusarvio.
– Liikkeelle pääsee helpoiten soittamalla meille tai tulemalla käymään. Voimme mennä käymään asiakkaankin luona. Testauksen aloittamiseen on hyvä varata noin kaksi kuukautta, toki se riippuu hyvin paljon testattavasta tuotteesta ja tilauskannasta.


www.xamk.fi/teollisen-puurakentamisen-laboratorio

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä