Pyydä tarjous

TKM-konserni keskittänyt pyörösahaterien tuotannon Akaaseen

Toimitusjohtaja Mikko Uusitalo hakun- ja sorvinterien teroituskoneella.
Toimitusjohtaja Mikko Uusitalo hakun- ja sorvinterien teroituskoneella.
02.03.2023 | Teollisuus, Yrityselämässä tapahtuu

TKM TTT Finland Oy on yksi maailman johtavista teollisuusterien valmistajista. Jo vuodesta 1961 lähtien yritys on valmistanut korkeat laatuvaatimukset täyttäviä teriä ja koneenosia teollisuuden eri käyttökohteisiin niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

- Tärkein toimialamme on mekaaninen puunjalostusteollisuus. Valmistamme tuotteita myös metalli-, muovi-, kierrätys- ja kemianteollisuuden tarpeisiin, TKM TTT Finland Oy:n toimitusjohtaja Mikko Uusitalo kertoo.

Tulevaisuuteen suuntautunut, luova ja vastuullinen yritys

- Olemme osa saksalaista TKM-konsernia ja palveluksessamme työskentelee noin 125 alan ammattilaista. Akaassa meillä on noin 10.000 neliötä tuotanto- ja varastotilaa. Maailman markkinajohtajana tavoitteenamme on kehittää tehokkaita ja teknologisesti edistyneitä tuotteita ja ratkaisuja. TKM-tuotteidenvalmistukseen Suomessa vaikuttavat erityisesti joustavuus, laatu, toimitusaika sekä teknologinen osaaminen ja tuotekehitys. Omat myynti-, palvelu- ja tuotanto-organisaatiomme sekä työntekijöidemme korkea ammattitaito takaavat optimaalisen asiakaslähtöisyyden sekä asiantuntevan tuen, Mikko Uusitalo luonnehtii.

Huolto ja asiakaspalvelupäällikkö Anni Asunmaa huollon terien teroituskoneella.

Vahvuutena suomalaisen teollisuuden erityispiirteiden tunteminen

Uusitalon mukaan yrityksen toimintaan tuo vakautta asiakaskunnan monipuolisuus.

- Osaamisen ja laadukkaiden tuotteiden lisäksi vahvuutenamme on eri alojen teollisuuden erityispiirteiden tunteminen sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Kotimaassa pääasiakkaitamme ovat saha-, vaneri-, sellu- ja paperi-ja kartonkiteollisuus. Lisäksi merkittäviä asiakkaita ovat koneenrakentajat, joille toimitamme mm. ensiasennusteriä. Yrityksen tuotteista vientiin menee yli 60 %. Tuotteita viedään yli 30 maahan, mikä osoittaa tuotteidemme korkean laadun ja arvostuksen ympäri maailmaa. Keski-Eurooppa ja Latinalainen Amerikka ovat merkittävimpiä vientialueitamme, Uusitalo kertoo.

Uusitalon mukaan yrityksen tulevaisuuden näkymät on tällä hetkellä vakaat, vaikka materiaalien saatavuudessa ja hinnoittelussa on ollut haasteita.

- Siitä huolimatta, että maailmalla on tällä hetkellä epävakautta ja epävarmuutta, alan tulevaisuuden näkymät ovat positiiviset. Meillä on sekä Suomessa että ulkomailla laaja asiakaskunta, joka mahdollistaa toimintamme kehittämisen myös jatkossa, joten katsomme luottavaisin mielin tulevaisuuteen, Uusitalo määrittelee.

Laaja ja kattava portfolio

- Valmistamme leikkaavia teriä mekaaniseen ja kemialliseen puuteollisuuteen: sahateollisuuteen pyörö-/hakettavia teriä, vaneriteollisuuteen sorvin- ja leikkurinteriä, paperiteollisuuteen pituus-/poikkileikkausteriä sekä selluteollisuuteen hakunteriä ja hakun kulutusosia. Lisäksi olemme Suomessa uranuurtajia termisessä pinnoitustekniikassa, ja meillä on pitkä kokemus yhteistyöstä monien eri teollisuusalojen kanssa. Teemme erilaisia pinnoitteita lähinnä prosessiteollisuuden tarpeisiin. Lisäksi pinnoitamme koneiden ja laitteiden kulutusosia, Uusitalo kertoo.

Huoltoon saapuvien terien vastaanottotarkastus.

Leikkausprosessin tekninen tuki ja konsultaatio tärkeää

Uusitalon mukaan TKM TTT Finland on poikkeuksellinen terävalmistaja, koska yritys on mukana tuotteen elinkaaren suunnittelusta valmistukseen sekä käyttöönottoon.

- Tuomme tietotaitomme mukaan myös asiakasprojekteihin ja autamme tehokkaampien ratkaisujen löytämisessä niin uusissa projekteissa kuin jo olemassa olevissa ratkaisuissa. Loppukäyttäjien kanssa suunnittelemme ja optimoimme terien toimintaa siten, että asiakas saa niistä parhaan hyödyn. Autamme ja konsultoimme asiakkaitamme leikkausprosesseissa ja niiden kehittämisessä.

Asiakasräätälöityjä huoltopalveluita

- Tarjoamme asiakkaille myös kokonaisvaltaista terähuoltopalvelua. Olemme kasvattaneet huoltotoimintaamme investoimalla uusiin koneisiin ja lisäämällä henkilöstöä. Huolto on eriytetty omaksi liiketoiminnakseen, mikä liittyy yrityksen strategiaan. Työrytmi on erilainen kuin uusien terien tuotannossa. Huollossa mennään nopealla syklillä, ja se vaatii hieman erilaista toimintamallia kuin uusterätuotanto, Mikko Uusitalo selvittää.