Toimintatavat, tekniikka, laitteet ja turvallisuusvaatimukset lisääntyvät - samoin niiden merkintätarpeet

Facebook
12.05.2024 | Teollisuus

Teollisuuden ja työskentelymenetelmien jatkuva kehitys asettaa muuttuvia vaatimuksia myös tarvittaville merkinnöille. Erityisesti työturvallisuuteen ja työ-/tuotantovälineiden käyttämiseen liittyen. Merkintöjen on vastattava sisällöltään tarkasti yksilöityjä tarpeita viestin perille menemiseksi ja selviydyttävä käyttökuntoisina erittäin vaativissakin toimintaympäristöissä. Samalla tämä tarkoittaa monissa tapauksissa kohtalaisen pieniä lukumääriä ja monia eri variaatioita.

Halutun toiminnan tai vaikutuksen aikaansaamiseksi merkinnän viestin on oltava selkeästi havaittava ja tunnistettava.
Myös kestävyys on tärkeä vaatimus - merkinnän on pysyttävä paikallaan ja kestettävä mekaanista rasitusta, lämpötiloja ja kemikaaleja.

”On-demand” tai "Just In Time": todettu tarve merkinnälle edellyttää erittäin usein välittömiä toimenpiteitä, ei ole aikaa odottaa vuorokausia tai jopa viikkoja. Puhumattakaan, että asia jostain syystä jäisi unohduksiin.
Omilla ”talon” sisäisillä välineillä ja osaamisella on mahdollista saavuttaa toiminnan vaatima joustavuus ja nopeus. Vieläpä kustannustehokkaasti. Rebon SMS R1 ja Rebo SMS 430 tarra-tulostimet on suunniteltu ja valmistettu tähän tarkoitukseen. Nopeat ja yksilöidyt merkinnät jopa minuuteissa aina kun tarve ilmenee – tämä ei onnistu massatuotannolla. Lisäksi massoina varastoon hankituissa merkintätarroissa olevia tietoja on erittäin vaikeaa ja aikaa vievää hallita viestin informaatiosisällön tai muun vaatimuksen muuttuessa.

Huonoilla tai puuttuvilla merkinnöillä voi olla vakavia seurauksia. Työvälineet ja laitteet voivat rikkoutua väärän käytön vuoksi. Huoltotarve voi jäädä huomiotta tai huolto voi kestää kauemmin, jos huoltohistoriaa ei tiedetä tarkasti. Pahim-massa tapauksessa henkilöstön tapaturmariskien taso voi kasvaa ja johtaa ikäviin vammautumisiin, jopa kuolemaan.

Teknologinen kehitys mahdollistaa nyt merkintöjen luomisen ”operatiivisella tasolla” ulkopuolisen toimijan sijaan. Nyt tärkeät viestit voidaan tuottaa aina heti tarpeen ilmetessä, tarvittavana määränä, tarkasti halutun sisältöisinä ja ilman virheitä. Ja ne saadaan heti käyttöön.

Osaaminen ja ohjelmistojen käyttökyky ei ole enää kynnyskysymys vaan tekijä tai tekijät löytyvät yleensä helposti omasta joukosta. Käyttövaatimukset eivät juuri poikkea Microsoft Wordin käyttöperiaatteista. Toki joissakin erittäin vaativissa ympäristöissä kokenut suunnittelija voi olla hyödyksi. Lisäksi SMS R1 tulostimen yhteydessä toimitettava ainutlaatuinen Rebo -tulostuksen hallintaohjelma (print manager) tarkoittaa, että mitä tahansa jo tuttua ohjelmistoa voi käyttää SMS R1:n kanssa.

Tarramateriaalit voidaan valita tarkasti käyttövaatimuksia vastaaviksi laajasta materiaalityyppi- ja värivalikoimasta. Lisäksi valikoimasta löytyy erillinen suojalaminointikalvo, jonka avulla tarramerkintöjen mekaanista kestävyyttä voidaan entisestään parantaa erityisen vaativissa kohteissa.

Rebo Systems Finland
www.rebo.fi

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä