Vesihuoltolaitokselta vesihuoltolaitokselle – Alva paketoi kokemuksen ja modernit toimintatavat kokonaispalveluksi

Kuva: Alva-yhtiöt Oy
Kuva: Alva-yhtiöt Oy
04.05.2023 | Teollisuus

Kokemus vesihuoltolaitoksena toimimisesta, omaisuuden hallinnan asiantuntijuus ja teknologiaosaaminen tuottavat yhdessä modernin ja arvoa tuottavan kokonaisuuden veden etäluentaan. Alva paketoi nämä yhteen ja tarjoaa nyt veden etäluennan kokonaispalvelua suomalaisille kunnille ja vesihuoltolaitoksille ratkaisemaan veden etäluennan haasteet ja nostamaan toiminnan ja asiakastyytyväisyyden seuraavalle tasolle.

Jyväskyläläinen Alva-yhtiöt on energiayhtiö, joka tuottaa veden, lämmön ja sähkön palveluita ollen samalla Suomen viidenneksi suurin vesihuoltolaitos. Yhtiön kokemus ja asiantuntijuus vesihuoltolaitostoiminnasta, vesiympäristöjen tuntemuksesta sekä veden etäluennasta ja -mittauksesta ovat korkealla ja tunnustetulla tasolla. Alva sai vuonna 2022 ensimmäisenä suomalaisena vesihuoltolaitoksena ISO 55001 -sertifikaatin.

Veden etäluennan kokonaispalvelu

Alva yhdistää ja soveltaa alan viimeisintä tutkimustietoa, nykyaikaista teknologiaa sekä sen tuottamaa dataa omassa mittausyksikössään. Kun tähän yhdistetään vuosikymmenten pituinen kokemus etäluennoista, on tuloksena veden etäluennan kokonaispalvelu, joka hyödyttää kaiken kokoisia vesihuoltolaitoksia. Alvalla on vahva näkemys toimialan kehityksestä ja tulevaisuudesta, jonka lisäksi se kykenee ymmärtämään vesihuoltolaitosten erityistarpeita.

– Meillä on aito halu auttaa muita menestymään. Toimiminen ekologisemman ja resurssiviisaan tulevaisuuden puolesta on yhteinen asia, muistuttaa Alvan kuntien ja vesihuoltolaitosten asiakkuuspäällikkö Nina Aittokangas.

Useimmiten yhteistyö kuntien ja vesihuoltolaitosten kanssa alkaa etäluettavien mittarien hankkimisella, johon on mahdollista liittää myös veden etäluennan kokonaispalvelu.

– Veden etäluennan palvelumme on erittäin hyvin skaalautuva. Jo ennen varsinaista hankintaprosessia ja -päätöstä kannattaa konsultoida meitä kilpailutuksen sekä projektoinnin osalta, koska se voi tuoda tilaajalle merkittäviä kustannussäästöjä. Emme siis toimi asiakkaan puolesta vaan tarjoamme hyötynäkökulmia kokemuksesta, joka meillä jo on, Aittokangas kuvailee

Kuva: Alva-yhtiöt Oy

Kattava kokonaisuus

Mikäli kunta tai vesihuoltolaitos hankkii mittareiden lisäksi veden etäluennan kokonaispalvelun Alvalta, prosessi hoidetaan tehokkaasti. Hankintapäätöstä seuraa oikeanlaisten mittareiden valinta ja etäluennan mahdollistavan langattoman tiedonsiirron ja laitteiston varmistaminen. Näissä

Alva tarkistaa, selvittää ja konsultoi kuntakohtaisen tilanteen ollen yhteydessä myös tiedonsiirron tarjoajaan.

Suunnitelma asennusten ja käyttöönoton toteutumiselle piirtyy edellisen pohjalta, sisältäen myös muut veden etäluennan kokonaispalvelun osat:

  • teknisen tuen mahdollisuus käyttöönoton jälkeen,
  • palveluportaali, jossa lukemat aina reaaliaikaisesti saatavilla,
  • vesimittarikohtaiset vuotohälytykset,
  • reaaliaikaisesti saatavilla olevat lukemat laskutusta varten,
  • vesimittarien kulutus- ja hälytystietojen hallinta, seuranta ja raportointi.

Kokonaispalveluun on mahdollista sisällyttää myös mittareiden asennus ja koko asennusurakan koordinointi. Tyypillisesti veden etäluennan hankinnassa mittarit ja asennus tulevat eri toimittajilta, jolloin niiden yhteensovittamiseen liittyy useampi osapuoli.

– Kokemustemme kautta meillä on jo valmiiksi useampi ratkaisumalli tyypillisimpiin haasteisiin asennusten ja käyttöönottojen edetessä. Tämän vuoksi olemme asiantunteva, luotettava ja turvallinen kumppani, mikä osaltaan tuo helpotusta tilaajan rooliin prosessissa, Aittokangas alleviivaa.

Kumppanuus ei katkea projektin valmistumiseen, vaan Alvan asiakastuki palvelee tilaajaa jatkossakin.

– Tarjoamme asiakkaillemme aktiivisesti alan uusimpia kehitysmalleja. Asiakkaan kumppanina tunnemme tämän erityispiirteet hyvin, joten tulevat päivitysaskeleetkin ovat jo valmiiksi mietittyjä. Tämä säästää aikaa ja tuo toimintaan välitöntä tehokkuutta, Aittokangas kertoo.

Alvan etäluentapalvelu on teknologiariippumaton, joten tiedonsiirtomenetelmä on mahdollista päivittää ilman kaikkien järjestelmien vaihtoa.

Alvan asiantuntijat mukana koko projektin ajan

– Veden etäluennan asennusprojekteissa yksi merkittävimmistä onnistumisen avaimista on hyvä asiakasviestintä. Projektitiedottamiseen sisältyy eri vaiheita. Mediatiedottamisesta aina nettisivujen usein kysyttyjen kysymysten palstaan. Tiedottamista voidaan räätälöidä asiakaskohtaisesti ja kokemuksen avulla viestintää saadaan oikea-aikaistettua. Olemme huomanneet tämän kasvattavan luottamusta ja lisäävän tietoisuutta asennettavien mittareiden positiivisista vaikutuksista sekä asennuksen tarpeellisuudesta asukkaiden keskuudessa, toteaa projektitoimituksien vetäjä, vanhempi mittausasiantuntija Ilkka Mustonen.

Kuva: Alva-yhtiöt Oy

Lisäarvoa monella eri tasolla

Kun asiakas näkee helposti oman vedenkulutuksensa ja siitä koituvat kulut, tietoisuus kulutuksesta kannustaa huomaamatta tarkkailemaan veden käyttöä. Vaikutukset laskun loppusummassa yllättävät vedenkäyttäjät positiivisesti. Nämä ovat konkreettisimmat vaikutukset asiakkaalle päin. Kun arviolaskutus päättyy, myös raha on oikeassa paikassa oikeaan aikaan.

– Vesihuoltolaitoksen asiakastyytyväisyyden lisäksi tämä vaikuttaa suoraan molempien osapuolten ennustettavuuden paranemiseen sekä työmäärään asiakaspalvelussa, Mustonen valottaa.

Alvalla on nähty Mustosen mukaan, miten kokonaispalvelu kasvattaa vesihuoltolaitoksen liiketoiminta-arvoa ja miten myydyllä vedellä on mahdollista aikaan saada parempaa tulosta.

– Kokonaisuus kasvaa perusasioista, joten jo pelkästään se, että laskutus on automatisoitu todelliseen kulutukseen pohjautuvaksi ja vuotovesihälytykset on kytketty päälle, vaikuttaa merkittävästi.

Etäluettavat vesimittarit ja veden etäluennan kokonaispalvelu vähentävät manuaalista työtä ja poistaa manuaaliseen toimintatapaan liittyvät inhimilliset virheet. Yhtiön resurssit saadaan kanavoitua ydintoimintoihin ja konkreettiset hyödyt kaikille osapuolille ovat havaittavissa jo muutaman kuukauden kuluessa asennuksesta.

Miten päästä alkuun?

Alva kannustaa ottamaan yhteyttä puoleensa hyvin matalalla kynnyksellä. Hyvään keskusteluun päästään nopeasti tarkistamalla kunnan tai vesihuoltoyhtiön tarpeeseen suhteutetut teknistaloudelliset reunaehdot ja mahdollisuudet. Starttivaiheessa tilaajatahoja usein mietityttävät kokonaiskustannukset ja saatavuus. Tähän Nina Aittokankaalla on valmis vinkki jaettavaksi.

– Suosituksemme on, että mittareiden hankinta ja asennus suunnitellaan mahdollisimman tiiviiksi paketiksi hankintapäätöksestä toteutukseen. Se mahdollistaa kokonaiskustannusten tarkemman arvioinnin jo alkupäässä. Hyvällä suunnittelulla varmistetaan koko mittarikannan vaihto yhtenäisenä projektina, joka voidaan jakaa osiin. Mitä nopeammin mittarikanta on uusittu sitä nopeammin vesihuoltolaitos tai kunta saa etäluennan kaikki hyödyt käyttöönsä ja purettua vanhat kustannuksia aiheuttavat toimintamallit ja järjestelmät.

www.alva.fi

Facebook

LinkedIn

Instagram

Twitter

YouTube

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä

Muita uutisia