Pyydä tarjous

UPM Jämsänkosken paperitehdas, tehtaanjohtaja Kari Isokääntä: "Erikoispakkausmateriaalit ovat yksi UPM:n keihäänkärjistä, jolla yhtiö hakee merkittävää kasvua tulevina vuosina"

Digipalvelut
11.02.2022 | Teollisuus

UPM Jämsänkosken paperitehtaan tehtaanjohtaja Kari Isokääntä toteaa, että kuluttajakäyttäytymisen muutokset, kuten verkkokaupan kasvu ja tietoisuus kestävästä kehityksestä, vaikuttavat myönteisesti erikoispaperien kysyntään, myös pandemian jälkeen.

- Graafisten papereiden markkinat ovat laskeneet tasaisesti viime vuosina digitalisaation myötä. Kapasiteettia on jouduttu sopeuttamaan kannattavan asiakaskysynnän mukaan ja toimintaa on jouduttu tehostamaan jatkuvasti. Tästä syystä UPM Kaipolan sanoma- ja aikakauslehtitehdas suljettiin lopullisesti tammikuussa 2020, Kari Isokääntä toteaa.

Uusiutuvat, vastuulliset ja kierrätettävät tuotteet kasvavaan kuluttajakysyntään

Isokääntä kertoo, että globaalit brändinomistajat ovat asettaneet kunnianhimoisia tavoitteita lisätä kierrätettävien, uusiutuvista raaka-aineista valmistettavien pakkausten osuutta.

- Näitä tavoitteita voidaan edistää joustopakkauspapereillamme. Jämsänkoskella kehitämme esimerkiksi pakkaamiseen ja käärimiseen käytettäviä, kierrätettäviä ja uusiutuvia barrier-papereita. Näillä erikoispapereilla pystytään korvaamaan mm. elintarvikekäytössä olevia kertakäyttöpakkauksia, jotka on tehty uusiutumattomista materiaaleista, Isokääntä kertoo ja jatkaa:

- Kehitämme jatkuvasti erityisesti barrier-papereidemme ominaisuuksia, jotta niitä voidaan käyttää entistä vaativimmissa loppukäytöissä, esimerkiksi pakasteruokien pakkaamiseen. Lisäksi kehitämme papereitamme myös yhdessä muiden arvoketjun toimijoiden kanssa entistä vaativampiin sovelluksiin. UPM Specialty Papers tuo arvoverkostoon erityisesti asiantuntemusta teknisesti vaativista papereista.

Isokääntä sanoo, että tuoteturvallisuus on erityisen keskeinen tarra- ja pakkauspapereissa, joita käytetään elintarviketeollisuuden pakkauksissa.

- UPM:n paperi on turvallista käyttää koko elinkaarensa ajan, ja elintarvikehyväksytyt paperit sopivat käytettäväksi suorassa kontaktissa kuivien ja rasvattomien ruoka-aineiden kanssa pakkausmateriaaleina.

Uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja

UPM:n paperit ja palvelukokonaisuudet tuottavat lisäarvoa asiakkaiden liiketoiminnalle, täyttäen samalla vaativat sosiaalisen ja ympäristövastuun kriteerit.

Isokääntä sanoo, että paperitehtaan ympäristövastuuta ohjaavat tavoitteet vuodelle 2030, jotka kattavat päästöt ilmaan, veteen sekä veden ja energian käytön.

- Vuoden 2022 tavoitteena on esimerkiksi vähentää veden käyttöä 5 % edellisvuoteen (2021) verrattuna. Lisäksi Jämsänkosken tehtaalta ei ole mennyt useaan vuoteen lainkaan jätettä kaatopaikalle. Jäte hyödynnetään materiaalina tai energiana. Sertifioidut hallintajärjestelmät auttavat meitä hallitsemaan ja jatkuvasti parantamaan ympäristösuorituskykyämme, Isokääntä määrittelee.

- Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä UPM on allekirjoittanut YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Tavoitteenamme on hillitä ilmastonmuutosta ja luoda pitkän aikavälin lisäarvoa kestävällä metsänhoidolla, innovoimalla uusia tuotteita ja vähentämällä yhtiön CO2 -päästöjä 65 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.

Sosiaalisen vastuun osalta UPM tähtää muun muassa maailmanluokan turvallisuustuloksiin

- UPM Jämsänkosken tehtaalla tiimi on tehty pitkäjänteistä työtä turvallisuuden eteen ja olemme nyt tehneet yhtäjaksoisesti yli 1 000 päivää töitä ilman poissaoloon johtanutta tapaturmaa. Tästä saavutuksesta olemme erityisen ylpeitä, Isokääntä toteaa tyytyväisenä.

- Olemalla yhtiönä mukana monissa yhteisöhankkeissa, tuemme kestävää kehitystä ja edistämme meitä ympäröivien yhteisöjen taloudellista ja henkistä hyvinvointia. Toimintamme tällä alueella liittyy kiinteästi Biofore-strategiaamme ja vastuullisuustavoitteisiimme, ja sitä koordinoidaan osana konsernilaajuista Biofore Share and Care -ohjelmaan, Isokääntä selvittää.

- Biofore Share and Care -ohjelmassa on kolme tukimuotoa: sponsorointi, lahjoitukset ja työntekijöiden vapaaehtoistyö. Tuki voi olla rahallista tukea, tuotteita, materiaaleja tai konkreettista työtä paikallisesti sovituissa hankkeissa. Jämsänkoskella tukea on kohdistettu mm. paikallisten lasten ja nuorten syrjäytymistä ehkäisevän toiminnan tukemiseen sekä edellisvuosien tapaan tukemalla nuorisotoimintaa kulttuurin ja urheiluseurojen toiminnan kautta.

Näkymät vuodelle 2022

UPM:n tulos nousi takaisin pandemiaa edeltäneelle vahvalle tasolle vuonna 2021 ja myös vuodesta 2022 odotetaan tulevan yhtiölle hyvä vuosi.

- Vuoden 2022 näkymiin liittyy kuitenkin merkittäviä epävarmuuksia, jotka liittyvät pandemiaan, maailmantalouden elpymisen jatkumiseen, poikkeukselliseen energiamarkkinatilanteeseen, tiukkoihin raaka-aineiden toimitusketjuihin ja työmarkkinaneuvotteluihin Suomessa, Kari Isokääntä toteaa.

UPM Jämsänkosken tehdas

UPM Jämsänkosken tehtaalla paperia tekevät graafisia papereita tuottava UPM Communication Papers ja erikoispapereita tuottava UPM Specialty Papers. Liiketoiminnoista UPM Communication Papers valmistaa yhdellä koneella graafisia papereita ja UPM Specialty Papers valmistaa kahdella koneella pakkauspaperia ja tarrapapereita.UPM Jämsänkosken tehtaan yhteenlaskettu kapasiteetti on 630,000 t/a. Tehtaan yhteenlaskettu henkilöstö on noin 400.

- UPM:n toimintojen tuottamilla verotuloilla on merkittävä yhteiskunnallinen vaikutus. Vuonna 2020 UPM -konserni maksoi yhteisöveroja Suomessa lähes 88 miljoonaa euroa, Isokääntä kertoo ja jatkaa:

- UPM investoi vuonna 2018 Jämsänkosken erikoispaperituotantoon, joka on mahdollistanut tehtailla erikoispaperituotteiden tuotantomäärien kasvattamisen. Tehtaalla tehdään myös pienempiä investointeja vuosittain, UPM Jämsänkosken paperitehtaan tehtaanjohtaja Kari Isokääntä kertoo.

Muita uutisia