Pyydä tarjous

Uudistumiskykyinen Kotkan-Haminan seutu on optimaalinen sijoittumispaikka teollisuudelle

Haukkavuoren näkötorni, kuva: Kotkan kaupunki
Haukkavuoren näkötorni, kuva: Kotkan kaupunki
05.09.2022 | Teollisuus

– Kotkan-Haminan seudulla tapahtuu paljon monella sektorilla, toteaa kehittämisyhtiö Cursor Oy:n Invest in -palveluiden Senior Advisor Jarkko Harjula.

– Akkuteollisuuden lupaavat näkymät ovat olleet paljon tiedotusvälineissä esillä. Uusien datakeskusten saamisesta on meneillään merkittäviä keskusteluita eri toimijoiden kanssa. Energia- ja biotalouden toimialoilla on mielenkiintoisia hankkeita meneillään, Harjula mainitsee esimerkkejä.

Perinteisille vahvuuksille on hyvä rakentaa uutta

Jarkko Harjulan mukaan Kotkan-Haminan seutu on osoittanut vahvaa uudistumiskykyä teollisten toimialojen rakennemuutoksessa.

– Tämä alue on ollut tunnettu metsä-, metalli- ja kemianteollisuudestaan, mutta viimeisimpien 15 vuoden aikana olemme käyneet läpi muodonmuutosta, kun mm. vanhoja paperitehtaita on suljettu. Olemme kuitenkin pystyneet luomaan uudenlaista teollisuutta vanhan tilalle.

– Historian perintönä meillä on prosessiteollisuuden osaamista ja teollisuutta tukevia rakenteita. Haminan ja Kotkan satamat muodostavat nykyisin yhdistyneenä HaminaKotkan satamana maamme suurimman yleissataman ja seudun tukijalan, jonka ansiosta vientituotteita valmistavien yritysten on helppoa asettua tänne. HaminaKotkan satama kehittää jatkuvasti satama-aluetta rakentamalla infraa kymmenillä miljoonilla euroilla. Lisäksi rautatie- ja sähköverkot ovat jämäkässä kunnossa, ja alueella kulkeva E18-moottoritie mahdollistaa nopeat maantiekuljetukset länsi-itä suunnassa.

Kuva: Jukka Koskinen

Akkuteollisuus nousee

Näinä epävarmoina aikoina Eurooppa on herännyt kehittämään maanosan omaa akkumateriaalien tuotantoa, sillä merkittävä osuus akkutuotannosta tapahtuu edelleen Aasiassa. Suomella on poikkeuksellisen hyvät lähtökohdat toimia akkuteollisuuden arvoketjun alkupäässä.

– Kennoprojekteja Euroopassa on käynnissä runsaasti, mutta akkumateriaalien tuotantoon tähtääviä hankkeita ei niinkään. Suomessa saisimme materiaalit omasta maaperästä ja pystyisimme jalostamaan niitä pitkälle. Sitä paitsi kennotehtaankin olisi helpompaa sijoittua seudulle, jolla toimii jo akkumateriaalitehtaita, Jarkko Harjula huomauttaa.

Kotkan ja Haminan kaupungit, Cursor Oy sekä seudun yritykset ja yhteisöt ovat yhdessä sitoutuneet akkuteollisuuden ja sen ympärille kehittyvän klusterin luomiseen ja menestykseen. Klusteri kulkee nimellä Power Coast.

– Kehittyvä ala parantaa mahdollisuuksia saada tänne lisää akkuteollisuuden arvoketjun toimijoita. Esimerkiksi Stora Enso panostaa parhaillaan Sunilan sellutehtaalla fossiilisia materiaaleja akuissa korvaaviin puupohjaisiin tuotteisiin. Akkuklusterissa on tietenkin hyvät mahdollisuudet myös kierrätysliiketoiminnalle, tämän alan toimijoita pyritään houkuttelemaan seudulle tukemaan toimialan kehitystä.

Kuva: Juha Metso

Datakeskuksia Googlen vanavedessä

Datakeskuksissa seudun ykkösreferenssinä toimii Haminassa vuonna 2011 aloittanut Google, joka on rakentanut jatkuvasti lisää konesalikapasiteettia Summan entisen paperitehtaan alueelle. Google lisäsi hiljattain maanomistustaan alueella ostamalla 50 ha lisämaata Haminan kaupungilta.

– Datan siirto- ja varastointitarve kasvaa koko ajan. Googlen datakeskus on tehnyt seudusta houkuttelevan myös alan muiden toimijoiden silmissä. Tarjoamme datakeskuksille erinomaisia tontteja.

Uusiutuvaa energiaa

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on sysännyt liikkeelle kehittämishankkeita uusiutuviin energiaratkaisuihin, joilla voitaisiin korvata Venäjältä tuotavaa maakaasua ja öljyä. Esimerkiksi synteettisen metaanin ja muiden uusien liikennepolttoaineiden tuotantoa kehitetään kovalla vauhdilla.

– Tälläkin saralla meillä on kiintoisa hanke: Kotkan Energia Oy ja Nordic Ren-Gas Oy tutkivat mahdollisuutta rakentaa uusiutuvaa metaania ja vihreää vetyä tuottava Power-to-Gas-laitos Kotkaan, kertoo Jarkko Harjula.

– Haminan satamassa aloittaa pian toimintansa Fintoilin biopolttoainelaitos, joka jalostaa havuselluteollisuuden sivutuotteena syntyvästä raakamäntyöljystä uusiutuvan dieselin raaka-ainetta sekä muita sivutuotteita.

– Myös aurinkovoima-alan toimijat ovat aktiivisesti liikkeellä, ja käymme heidän kanssaan keskusteluita aurinkovoimaloiden sijoittumisesta seutukunnalle. Muutamia konkreettisia varauksia on jo tehty maa-alueista.

Ilmailun tulevaisuus hahmottuu Pyhtäällä

Suomen uusin lentokenttä, Helsinki-East Aerodrome Pyhtäällä on tulevaisuuden ilmailuteknologian kehitysympäristö. Kysyntää uusille ratkaisuille riittää, sillä kattavien lentoyhteyksien ylläpitämiseen tarvitaan nykyistä pienempää ja edullisempaa konekalustoa.

– Ilmailun kehityksessä puhutaan sähköisestä ja autonomisesta lentämisestä sekä etälennonjohdosta. Näitä asioita Pyhtäällä tutkitaan Redstone AERO Oy:n koordinoimana. Pyhtään kunta on Cursorin avustamana mukana Helsinki-East Aerodromen viemisessä eteenpäin tulevaisuuden ilmailun ja sitä tukevan teollisuuden toimipaikka-alueena, Harjula sanoo.

Osaavia tekijöitä

Jarkko Harjula korostaa, että merkittävä etu Kotkan-Haminan seutukunnalle on myös alueen monipuolinen ja työelämälähtöinen koulutustarjonta.

– Täällä toimii XAMK, eli Kaakkois-Suomen AMK, joka on yksi Suomen arvostetuimmista ammattikorkeakouluista. XAMK on rakentamassa Kotkan Kantasatamaan uutta kampusta, johon sijoittuu 2 700 opiskelijaa.

– Iso oppilaitos on myös Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Ekami, jossa on yli 7 000 opiskelijaa. Ekami kouluttaa mm. prosessiosaajia teollisuuteen, Harjula kertoo.

– Lisäksi mainittakoon läheinen yhteistyömme LUT-yliopiston kanssa. Akkuteollisuuden alaan läheisesti liittyvä LUTin energiavarastoinnin professuuri sijaitsee Kotkassa.

Cursor Oy:n Invest in -palveluiden Senior Advisor Jarkko Harjula.

Cursor Oy yritysten apuna

Cursor Oy on seudun kuntien, eli Kotkan, Haminan, Pyhtään, Virolahden ja Miehikkälän, omistama kehitysyhtiö. Omistajakuntiensa lisäksi Cursor tuottaa elinkeinoelämän kehityspalveluita myös Loviisan kaupungille.

Seutukunnan kokoon (n. 100 000 asukasta) nähden kehitysyhtiö on varsin vahva. Henkilöstömäärä on tällä hetkellä 45. Cursorin yrityspalvelut hoitavat seudulla jo toimivien yritysten kehittämistä. Matkailun edistämispalvelut vahvistavat matkailualaa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Cursorin Invest in -palvelukokonaisuus edistää uusien investointien ja toimijoiden sijoittumista seudulle.

– Toimimme proaktiivisesti, eli pyrimme itse tavoittamaan yrityksiä. Pääsiassa kyseessä ovat teolliset ja teollisuuteen liittyvät toimialat, luonnehtii Jarkko Harjula.

Invest in -palveluihin kuuluvat sijoittumiskohteiksi soveltuvien tonttien ja toimitilojen tuotteistaminen huomioiden seudun vahvuudet ja klusterit. Invest in -palvelut auttavat paikallisen yhteistyöverkoston avulla toteuttamaan turvallisesti suuretkin investoinnit. Lisäksi Cursorin Invest in- ja yrityspalvelutiimit huolehtivat seudulle sijoittuneiden yritysten jälkihoidosta, varmistavat toimintojen käynnistymisen ja asioiden sujuvuuden sekä tukevat lisäinvestointien suunnittelussa ja toteuttamisessa.

– Kohtaamme yrityksiä myös erilaisissa tapahtumissa. Esimerkiksi 14.9.2022 järjestämme Business Pooki -tapahtuman Kotkan Höyrypanimolla. Tapahtuman ideana on saada seudusta kiinnostuneet yritykset verkostoitumaan ja esittäytymään seudun suuryrityksille. Mukaan on tulossa kymmenittäin yrityksiä eri toimialoilta.

Hyvä paikka yritykselle, hyvä paikka ihmiselle

Jarkko Harjula kertoo, että Kotkan-Haminan seutua ei välttämättä tunnisteta edes muualla Suomessa vahvan kasvun alueeksi, tai seutu mielletään edelleen perinteisen teollisuuden tyyssijaksi.

– Monelle on yllätys, miten suuresti elinkeinorakenne on uudistunut ja miten paljon seudulla tapahtuu.

– Jos eri alojen kehityskulut menevät maaliin siten kuin uskomme, niin tulevina vuosina ja vuosikymmeninä Kotkan-Haminan seutu säilyttää elinvoimaisuutensa. Seudulle tarvitaan useita satoja, jopa tuhansia uusia työntekijöitä.

Jarkko Harjula korostaa, että Kotkan-Haminan seutu on paitsi teollisuuden ja liike-elämän järkevä sijoittumispaikka, myös suotuisa paikka asua ja elää.

– Olemme etelässä meren rannalla. Asumisen kustannukset ovat täällä vähintään puolta pienemmät kuin pääkaupunkiseudulla. Työpaikkoja on paljon tarjolla, ja etätyön tekeminen onnistuu vaivatta.

businesskotkahamina.fi
facebook.com/Cursor
linkedin.com/showcase/cursor-oy-invest-in/

Cursor Oy vaihde +358 40 190 2500
[email protected]