Uudistumiskykyinen Kotkan-Haminan seutu on optimaalinen sijoittumispaikka teollisuudelle

Cursor Oy:n Senior Advisor Harri Eela. Kuva: Jukka Koskinen
Cursor Oy:n Senior Advisor Harri Eela. Kuva: Jukka Koskinen
02.05.2023 | Teollisuus, Yrityselämässä tapahtuu

Kotkan-Haminan seutu on osoittanut vahvaa uudistumiskykyä teollisten toimialojen rakennemuutoksessa. Alue on ollut tunnettu perinteisestä metsä-, metalli- ja kemianteollisuudestaan, mutta viimeisimpien 15 vuoden aikana perinteisille vahvuuksille on pystytty kehittämään ja kehitetään jatkossa uutta ja innovatiivista liiketoimintaosaamista.

– Alueellamme on vankkaa, pitkäaikaista prosessiteollisuuden osaamista ja teollisuutta tukevia rakenteita. HaminaKotkan satama on maamme suurin yleissatama ja seudun tukijalka, jonka ansiosta vientituotteita valmistavien yritysten on helppoa asettua tänne. HaminaKotkan satama kehittää jatkuvasti satama-aluetta rakentamalla infraa, logistiikkapalveluja sekä muuta teollista toimintaa. Esimerkkinä voimme nostaa Fintoilin biopolttoainelaitoksen, joka aloitti viime kesänä toimintansa, kertoo Cursor Oy:n Senior Advisor Harri Eela ja jatkaa:

– Rakennemuutoksista huolimatta perusteollisuutemme, metsä-, metalli ja kemianteollisuus ovat edelleen täällä ja voivat hyvin. Näiden rinnalle on hyvää vauhtia kehittymässä uutta elinvoimaa akku-, data-, ilmailu- ja energiateollisuudesta. Akkuteollisuuden lupaavat näkymät ovat olleet paljon tiedotusvälineissä esillä. Uusien datakeskusten saamisesta on meneillään merkittäviä keskusteluita eri toimijoiden kanssa. Energia- ja biotalouden toimialoilla on mielenkiintoisia hankkeita meneillään.

Uutta vetovoimaa akkuteollisuudesta

Suomella on poikkeuksellisen hyvät lähtökohdat toimia akkuteollisuuden arvoketjun alkupäässä.

Kennoprojekteja Euroopassa on käynnissä runsaasti, mutta akkumateriaalien tuotantoon tähtääviä hankkeita ei niinkään. Suomessa olisi mahdollisuus saada materiaalit omasta maaperästä ja pystyä jalostamaan niitä pitkälle. Kennotehtaan olisi helpompaa sijoittua seudulle, jolla toimii jo akkumateriaalitehtaita.

Kotkan ja Haminan kaupungit, Cursor Oy sekä seudun yritykset ja yhteisöt ovat yhdessä sitoutuneet akkuteollisuuden ja sen ympärille kehittyvän klusterin luomiseen ja menestykseen. Klusteri kulkee nimellä Power Coast.

– Kehittyvä ala parantaa mahdollisuuksia saada tänne lisää akkuteollisuuden arvoketjun toimijoita. Esimerkiksi Stora Enso panostaa parhaillaan Sunilan sellutehtaalla fossiilisia materiaaleja akuissa korvaaviin puupohjaisiin tuotteisiin. Akkuklusterissa on hyvät mahdollisuudet myös kierrätysliiketoiminnalle, tämän alan toimijoita pyritään houkuttelemaan seudulle tukemaan toimialan kehitystä.

Kuva: Jukka Koskinen

Datakeskuksia Googlen vanavedessä

Datakeskuksissa seudun ykkösreferenssinä toimii Haminassa vuonna 2011 aloittanut Google, joka on rakentanut jatkuvasti lisää konesalikapasiteettia Summan entisen paperitehtaan alueelle.

– Google lisäsi hiljattain maanomistustaan alueella ostamalla Haminan kaupungilta 50 ha lisämaata oman toimintansa mahdolliseen laajentamiseen. He ovat myös rakentaneet uusia sähkönsyöttölinjoja kantaverkosta tonteilleen. Tämä kuvastaa heidän vahvaa tarvettansa kehittää omaa toimintaansa Haminassa.

– Meillä on kontakteja muihinkin datacentertoimijoihin, jotka hakevat paikkaa tällä hetkellä. Googlen datakeskus on tehnyt seudusta houkuttelevan myös alan muiden toimijoiden silmissä, korostaa Eela.

Uusiutuvaa energiaa

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on sysännyt liikkeelle kehittämishankkeita uusiutuviin energiaratkaisuihin, joilla voitaisiin korvata Venäjältä tuotavaa maakaasua ja öljyä. Esimerkiksi synteettisen metaanin ja muiden uusien liikennepolttoaineiden tuotantoa kehitetään kovalla vauhdilla.

– Vuosi sitten kesällä Haminan satamassa aloitti toimintansa Fintoilin biopolttoainelaitos, joka jalostaa havuselluteollisuuden sivutuotteena syntyvästä raakamäntyöljystä uusiutuvan dieselin raaka-ainetta sekä muita sivutuotteita. Lisäksi meillä on mielenkiintoisia hankkeita vireillä; Kotkan Energia Oy ja Nordic Ren-Gas Oy tutkivat mahdollisuutta rakentaa uusiutuvaa metaania ja vihreää vetyä tuottava Power-to-Gas-laitos Kotkaan.

Ilmailun tulevaisuus hahmottuu Pyhtäällä

Suomen uusin lentokenttä, Helsinki-East Aerodrome Pyhtäällä, on tulevaisuuden ilmailuteknologian kehitysympäristö. Kysyntää uusille ratkaisuille riittää, sillä kattavien lentoyhteyksien ylläpitämiseen tarvitaan nykyistä pienempää ja edullisempaa konekalustoa.

Ilmailun kehityksessä puhutaan sähköisestä ja autonomisesta lentämisestä sekä etälennonjohdosta. Näitä asioita Pyhtäällä tutkitaan Redstone AERO Oy:n koordinoimana. Pyhtään kunta on Cursorin avustamana mukana Helsinki-East Aerodromen viemisessä eteenpäin tulevaisuuden ilmailun ja sitä tukevan teollisuuden toimipaikka-alueena.

Osaavia tekijöitä yrityselämän tarpeisiin

Merkittävä etu Kotkan-Haminan seutukunnalle on myös alueen monipuolinen ja työelämälähtöinen koulutustarjonta.

– Yhteistyötä tehdään muun muassa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (XAMK), Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Ekamin sekä LUT-yliopiston kanssa. Paikalliset yritykset tuntevat paikallisten oppilaitosten tarjonnan ja ovatkin suoraan yhteydessä heihin.

– Ammattiopisto ja ammattikorkeakoulu tekevät myös jatkuvaa kartoitusta siitä, mitkä nimenomaiset toimialat ja opintosuunnat ovat täällä meidän alueellamme tarpeen ja mitä toimintaa on syytä kehittää. Opetussuunnitelmia tehdään tämän mukaisesti. Näiden lisäksi oppilaitosyhteistyö ulottuu muillekin alueille. Yritysten työvoimatarpeisiin pyritään vastaamaan mahdollisemman tehokkaasti.

Hyvä paikka yritykselle, hyvä paikka ihmiselle

Kotkan-Haminan seutu on paitsi teollisuuden ja liike-elämän järkevä sijoittumispaikka, myös suotuisa paikka asua ja elää.

– Kotkan-Haminan seutu on vahvan kasvun aluetta, jonka elinkeinorakenne on uudistunut ja seudulla tapahtuu paljon myönteistä kehitystä. Meidän vahva näkemyksemme on, että tulevina vuosina ja vuosikymmeninä Kotkan-Haminan seutu säilyttää elinvoimaisuutensa. Seudulle tarvitaan useita satoja, jopa tuhansia uusia työntekijöitä.

– Korostamme alueemme ideaalista sijaintia etelässä, pääkaupunkiseudun lähietäisyydellä ja meren rannalla. Asumisen kustannukset ovat täällä vähintään puolta pienemmät kuin pääkaupunkiseudulla. Työpaikkoja on paljon tarjolla, ja etätyön tekeminen onnistuu vaivatta.

Cursor Oy tuottaa Kotkan-Haminan seudun viiden kunnan (Hamina, Kotka, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti) sekä Loviisan elinkeino- ja matkailupalvelut. Seutukunnan kokoon (n. 100 000 asukasta) nähden kehitysyhtiö on varsin vahva. Henkilöstömäärä on tällä hetkellä 45. Cursorin yrityspalvelut hoitavat seudulla jo toimivien yritysten kehittämistä. Matkailun edistämispalvelut vahvistavat matkailualaa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Cursorin Invest in -palvelukokonaisuus edistää uusien investointien ja toimijoiden sijoittumista seudulle.

Cursor Oy vaihde +358 40 190 2500

[email protected]

cursor.fi

businesskotkahamina.fi

facebook.com/Cursor/

linkedin.com/company/cursor-oy

twitter.com/cursoroy

instagram.com/cursor_oy/

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä