Pyydä tarjous

Vesikaivohuolto Vipe on puhtaan veden ammattilainen

Digipalvelut
02.05.2023 | Yrityselämässä tapahtuu, Teollisuus

Puhdas ja hyvältä maistuva vesi kuuluu niihin asioihin, jotka pidämme itsestään selvyytenä päivittäisessä elämässämme. Juomavesikaivon puhdistus, desinfiointi, ja korjaus pitävät kaivoveden laadun kunnossa ja siten juomakelpoisena. Vuosien mittaan juomavesikaivoon kertyy epäpuhtauksia, joten säännöllinen puhdistus on tarpeen 3-5 vuoden välein. Viranomaiset suosittelevat veden laadun tutkimista joka kolmas vuosi.

Vesikaivohuolto Vipe Oy:n työnjohtaja Martti Häkkinen sanoo, että kaivon kuntotarkastus on perusta oikeille huolto- ja korjaustoimenpiteille.

- Veden laadun heikkenemistä ei välttämättä huomaa, kun kaivovettä käytetään päivittäin. Siksi veden ja kaivon rakenteiden tutkiminen on syytä suorittaa säännöllisesti - varsinkin mahdollisten ympäristössä tapahtuvien muutosten takia. Myös esimerkiksi routiva maa voi murtaa saumoja ja johtaa veden laadun heikkenemiseen, Häkkinen kertoo.

Yli 25 000 kaivon kokemuksella

Vuonna 1993 perustettu, Sysmästä käsin toimiva Vesikaivohuolto Vipe Oy on kaivoasioissa pitkän linjan asiantuntija, joka hoitaa kaivon huollon koko ketjun - kuntotarkastuksesta sertifioituihin vesinäytteisiin ja määräaikaiseen huoltosopimukseen saakka. Yritys toimii pääasiassa Etelä- ja Keski-Suomen alueella. Vipellä on kokemusta yli 25.000 kaivon kuntotarkastuksesta ja lähes 20.000 kaivon kunnostuksesta. Yrityksen palveluksessa on tänä päivänä 16 henkilöä. Martti Häkkisen vastuualueena on kuntien, vesiosuuskuntien ja yritysten kohteet.

Selkeä toimintatapa ja oma kaivonhuoltokalusto

Vesikaivohuolto Vipe Oy on yksinomaan juoma- ja talousvesikaivojen huoltoihin erikoistunut yritys.

- Kalustollamme huolletaan vain ja ainoastaan puhdasvesikaivoja, jolla on suuri merkitys veden laadulle. Yrityksen jokaiseen huoltoyksikköön kuuluu imupaineauto ja tukiauto, missä kuljetetaan tarvittavat materiaalit.

- Yrityksen palveluihin kuuluvat kaivon kuntotarkastukset, kaivon kunnostukset, uudet kaivot ja kaivon perustaminen, vesinäytteet ja -analyysit sekä kaivotarvikkeet, kuten mm. pumput, betonirenkaat, kansipaketit, rosteriluukut, huoltotikkaat ja -tasanteet, rosteri-ilmaputket suodatusmassat ja kaivokalkit sekä erilaiset siiviläputket.

Rengaskaivojen puhdistamisen ja saneeraamisen lisäksi huollamme siiviläputkikaivoja ja porakaivoja, Häkkinen kertoo ja jatkaa:

- Lisäksi suoritamme julkisyhteisöjen, kuten kuntien ja kaupunkien vedenottamoiden ja mm. vesitornien sekä vesiosuuskuntien vesisäiliöiden pesuja ja desifiointia sekä tarkistamme ilman kierrot. Suoritamme myös paljon pumpun vaihtotöitä.

Laboratoriotutkimus varmistaa veden laadun

Perinteinen määritelmä hyvälle vedelle on, että se on hajutonta, väritöntä ja mautonta. Häkkisen mukaan hyvän veden määritelmän tulee lisäksi täyttää myös muita tärkeitä kriteereitä.

- Hyvässä vedessä ei ole myöskään bakteereita, epäpuhtauksia tai muita haitallisia aineita, kuten arseenia, radonia tai uraania. Myös sen pH:n tulee olla sopiva. Nämä kaikki ovat asioita, joita ei aistinvaraisesti pysty selvittämään. Tarvitaan siis myös laboratoriotutkimuksia, jotta voidaan varmistua veden laadusta. Vipe Oy:n kaivohuoltoon voidaan sisällyttää Eurofins-laboratorioiden tekemä sertifioitu veden laboratoriotutkimus. Sen teettämisestä sovitaan tapauskohtaisesti erikseen, Häkkinen toteaa.

Kaivon toimiva kokonaisuus edellyttää huolellista ennakkosuunnittelua ja laadukasta toteuttamista

Häkkinen kertoo, että palvelukokonaisuus alkaa aina kaivon kuntotarkastuskäynnistä.

- Kaivon kuntotarkastus sisältää kaivon näkyvien rakenteiden mittauksen ja tarkastuksen, saumausten tarkastuksen, kaivon valokuvaamisen, kaivon lietetilanteen arvioinnin, pohjasuodatusmassojen ja pintavesisuojauksen arvioinnin, veden pH-arvon mittaamisen, aistinvaraiset arvioinnit, millaiset pumppu ja kansiratkaisut ovat ja tarvitseeko kaivoon tehdä mahdollisia korotuksia. Kuntotarkastaja tekee kirjallisen raportin puutteista, kunnostussuunnitelman sekä suositukset ja tarjouksen tarvittavista toimenpiteistä, Häkkinen selvittää.

Innovatiivinen tuotteistaminen palkittiin

Martti Häkkinen kertoo, että Vesikaivohuolto Vipen tavoitteena on ollut alusta saakka alan ja laitteistojen kehittäminen sekä puhtaan juomaveden ja kaivotietouden lisääminen yhdessä maan johtavien kaivoasiantuntijoiden kanssa. Pyrkimykset huomioitiin valtakunnallisesti InnoSuomi 2003 -palkinnolla innovatiivisesta tuotteistamisesta sekä Tuottava Idea 2003, yrityssarjan ”Puhdas kaivovesi” ensimmäisellä palkinnolla. Lisäksi yritys valittiin samana vuonna Sysmän Vuoden Yrittäjäksi.

- Kokemuksemme kautta olemme saavuttaneet luotettavan ja laadukkaan palvelutason. Vakiintuneet asiakassuhteet kertovat, että he ovat tottuneet luottamaan yrityksemme toimintatapaan. Kokemuksen myötä meille on syntynyt näkemys siitä, kuinka nämä asiat kannattaa joustavasti ja nopeasti hoitaa, Martti Häkkinen luonnehtii Vesikaivohuolto Vipe Oy:n toimintaa.


Olemme mukana Vesihuoltopäivillä Jyväskylässä 10.-11.5.2023.
Tervetuloa tutustumaan palveluihimme ja tuotteisiimme osastollemme C288.


Vesikaivohuolto Vipe Oy
Yrittäjäntie 8, 19700 Sysmä

kaivo.fi

[email protected]
P. 03 7172 982