VTT:n tutkimusinvestoinnit antavat teollisuudelle kasvun edellytyksiä

Facebook
01.03.2024 | Teollisuus, Yrityselämässä tapahtuu

Tutkimukseen ja kehitykseen investoiminen on ensiarvoisen tärkeää Suomen kilpailukyvyn ja kasvun varmistamiselle. VTT uutisoi vuosi sitten viidestä energiaan, kestäviin materiaaleihin ja terveydenhuoltoon liittyvästä tutkimusinvestoinnista, jotka auttavat aloja uudistumaan ja mahdollistavat innovaatioiden skaalaamisen teolliseksi toiminnaksi. Lisäksi VTT julkaisi aloitteen kansallisen kvantti- ja mikroelektroniikkaosaamisen keskittymän luomiseksi.

Ensimmäisen vuoden aikana nämä innovaatiohankkeet Espoossa, Jyväskylässä ja Oulussa ovat koonneet yhteen yli 140 yrityskumppania. Hankkeet ovat sysänneet alkuun uusia väitöskirjatutkimuksia ja muita tutkimusaloitteita. Tutkimusinvestoinnit ovat alusta yliopistojen, tutkimuslaitosten ja yritysten yhteistyölle. Ne kirittävät uusien teknologioiden, innovaatioiden ja tuotteiden syntyä.

Tutkimus- ja kehitystyö tapahtuu yhteistyössä yritysten kanssa, ja yritykset myös osallistuvat hankkeiden rahoittamiseen.

– Nämä tutkimusinvestoinnit mahdollistavat suomalaisten yritysten uudistumista ja kansainvälisen liiketoiminnan kasvattamista. Meillä Suomessa hallitus on päättänyt panostaa kestävän kasvun luomiseen ja sitoutunut lisäämään TKI-panostuksia pitkäjänteisesti. Lisärahoitusta kannattaa suunnata erityisesti tutkimus–yritysyhteistyön vahvistamiseen ja jakamaan yritysten riskiä, jotta yritykset pystyvät investoimaan rohkeammin, kehittämään uusia ratkaisuita ja kasvattamaan osaamistaan. Erinomainen esimerkki on mikroelektroniikan ja kvanttiteknologian pilotointiympäristö Kvanttinova, jonka tavoitteena on kasvattaa yksi Euroopan johtavista puolijohdekeskittymistä Suomeen, VTT:n strategiajohtaja Laura Juvonen kertoo.

Näin tutkimusinvestoinnit ovat edenneet ensimmäisen vuoden aikana:

1. Kaukolämpöreaktori

VTT:n kunnianhimoisena tavoitteena on käynnistää kotimaisten toimijoiden kanssa ensimmäisen kaukolämpöreaktorin rakentaminen Suomeen hyödyntäen VTT:n kehittämää ydinenergiakonseptia (LDR-50). Hanke on lähtenyt erinomaisesti käyntiin, ja osana sen kaupallistamiseen syntyi start-up Steady Energy Oy, jonka pyrkimyksenä on saada ensimmäinen kaupallinen kaukolämpöreaktori toimintaan vuoteen 2030 mennessä.

2. Uudella pilotointialustalla ratkaisuja muovien ja tekstiilien kierrätyshaasteeseen

Uusi pilotointialusta, jolla tuotetaan ratkaisuja monimateriaalimuovien ja -tekstiilien kierrätykseen, on herättänyt laajaa kiinnostusta teollisuusyrityksissä. Monia eri materiaaleja sisältävien tuotteiden, pakkausten, tekstiilien ja komposiittien kierrätys on haaste, jota mikään taho ei voi ratkaista yksin. Tähän tarvitaan laajaa teollisuuden aloja ylittävää yhteistyötä ja toimivia arvoketjuja.

3. Vastuullisten kuitutuotteiden pilotointiympäristö vähentämään merkittävästi metsäteollisuuden energian- ja vedenkulutusta ja mahdollistamaan uudet tuoteinnovaatiot

Energiaintensiivinen metsäteollisuus etsii jatkuvasti keinoja pienentääkseen tuotantonsa energian ja vedenkulutusta. VTT:n uusi vedettömään tuotantoprosessiin perustuva tutkimusavaus on herättänyt sektorin toimijoissa suurta kiinnostusta. Tutkimusinvestoinnin toteuttamiseksi on kartoitettu merkittävimmät laitevalmistajat. Toimittajavalinta tehdään alkuvuodesta 2024. Uuden Jyväskylään rakennettavan pilotointilinjan arvioitu toimitusaika on noin 12–18 kuukautta.

4. Biosynteettisten materiaalien digitaalinen kehitysalusta: uusia materiaaleja luonnon keinoin 10 kertaa nopeammin

Synteettinen biologia mahdollistaa fossiilisten raaka-aineiden korvaamisen uusiutuvilla raaka-aineilla sekä täysin uusien, ominaisuuksiltaan ylivoimaisten materiaalien tuottamisen. Biosynteettisten materiaalien kehittämien ja tuottaminen on kuitenkin ollut haastavaa ja hidasta. VTT:n tutkimusinvestoinnissa luodaan työkalupakki ja kehitysalusta, joka hyödyntää mallinnusta, tekoälyä ja automaatiota biosynteettisten materiaalien suunnittelun ja tuottamisen nopeuttamiseksi.

5. Lääkinnällisten laitteiden pilotointiympäristö

Pilotointiympäristö mahdollistaa uusien innovatiivisten fotoniikkaan pohjautuvien lääkinnällisten laitteiden tuotekehityksen ja prototyyppivalmistuksen säännellyssä valmistusympäristössä. Investoinnin avulla kehitetään VTT:n Oulun toimipisteen tutkimusympäristöä ja valmistuskyvykkyyksiä. Fotoniikka perustuu optiikan ja elektroniikan yhdistämiseen.

Aiheen ympärille on perustettu VTT:n koordinoima MedPhab ry viiden muun kansainvälisen yrityksen kanssa. Se on Euroopan ensimmäinen pilottilinja, joka on omistettu lääketieteellisten laitteiden valmistukseen, testaamiseen, validointiin ja skaalaukseen, mikä mahdollistaa tuotteiden nopeutetun lanseerauksen pienemmillä T&K-kustannuksilla.

6. Kvanttinova: Suomesta mikroelektroniikan ja kvanttiteknologian johtava TKI-keskittymä

Kvanttinova on VTT:n, Espoon kaupungin, Aalto-yliopiston, Teknologiateollisuuden puolijohdetoimialaryhmän ja muiden yritysten yhteinen aloite, jossa rakennetaan uusi yritysten ja tutkimustoimijoiden yhteinen mikroelektroniikan ja kvanttiteknologian puhdastilaympäristö.

Se tulee kytkeytymään saumattomasti Otaniemessä sijaitsevaan Micronova-puhdastilaan. Kvanttinovan ympärille Suomeen tavoitellaan yhtä Euroopan puolijohdekeskittymistä.

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä