Pyydä tarjous

Arkkitehtitoimisto Aaro Söderlund tarjoaa asiantuntevat ratkaisut kaikkeen rakentamiseen ja suunnitteluun

Digipalvelut
12.05.2022 | Yrityselämässä tapahtuu, Rakentaminen

Arkkitehtitoimisto Aaro Söderlund Oy on jo yli 30 vuoden ajan tarjonnut olosuhteet huomioon ottavia, ekologisesti kestäviä, ainutkertaisia suunnittelupalveluita vakinaisille ja vapaa-ajan asukkaille, taloyhtiöille, sekä yrityksille että julkisen sektorin asiakkaille. Myös ”Saariston arkkitehtitoimistoksi” kutsutun yrityksen erikoisosaamiseen kuuluu monipuolinen vesirakentaminen. Päätoimipaikka sijaitsee Nauvossa, asiakkaita palvellaan jopa valtamerien toisella puolen.

- Arkkitehtuuripalvelumme kattavat monivaiheiset suunnittelu-, lisensointi- ja toteutusprosessit asiakkaan tarpeiden mukaan. Olemme erikoistuneet räätälöityjen loma-asuntojen, matkailualan rakennusten ja venesatamien suunnitteluun, mutta piirrämme myös omakotitaloja ja toimitilarakennuksia sekä erilaisia saariston talousrakennuksia, kasvihuoneita, ‘båthus’-venetaloja, katettuja laitureita ja terassiratkaisuja. Laadimme ranta-asemakaavoja, joihin voidaan maanomistajan tarpeen mukaisesti saada RM ja RA-rakennuspaikkoja. Nämä tarkoittavat majoitusliiketoimintaan tai loma-asumiseen tarkoitettuja kiinteistöjä. Lisäksi käyttötarkoituksen muutokset onnistuvat meidän kauttamme; poikkeamisluvalla voidaan tietyissä olosuhteissa esimerkiksi loma-asunto muuttaa ympärivuotiseksi asunnoksi. Lisäksi erilaiset korjaussuunnittelut ja laajennukset ovat osa meidän asiantuntevaa työtämme, kertoo yrittäjä, arkkitehti Aaro Söderlund.

Käyttäjä- ja tilaajalähtöistä suunnittelua

- Tavoitteenamme ovat käytännölliset mutta viihtyisät, aikaa ja olosuhteita kestävät ratkaisut. Palvelumme kattaa muun muassa projektin esisuunnittelun, rakennusmittaukset, luonnokset, toimenpide- ja rakennuslupiin ja säännöksistä poikkeamiseen tarvittavat asiakirjat, urakkasuunnitelmat – samoin kuin päivitetyt rakennuslupasuunnitelmat, joissa kuvataan rakennustöiden aikana tehdyt muutokset.

- Esimerkiksi suunnitteluprosessi toteutetaan aina tiiviissä vuorovaikutuksessa asiakkaamme kanssa, havainnollista 3D-tekniikkaa hyödyntäen. Vuorovaikutteinen suunnittelutapamme perustuu laserkeilattuihin erittäin tarkkoihin maastomalleihin, joiden avulla rakennukset saadaan tarkoin istumaan paikoilleen, ja huipentuu valokuvamaisiin havainnekuviin ja virtuaalimalleihin, joissa katsoja pääsee liikkumaan itsenäisesti.

- Haluamme ennakoida viranomaistilanteet ja valvoa asiakkaamme etua, toteaa Söderlund.

Suunnittelemme ja toteutamme vakinaisten ja vapaa-ajan asuntojen lisäksi myös saariston talousrakennuksia, veteen rakennettuja ‘Båthus’- venevajoja, laitureita veneille, autotalleja, harrastetiloja omalla saunalla, lasitettuja terasseja, conservatory-tyyppisiä lasiseinäisiä monitoimitiloja, kasvihuoneita, kotisatamia omilla majakoilla, vierassatamia palvelurakennuksineen sekä huolto- ja yhteisalussatamia. Olemme olleet mukana myös Nauvon itäväylän väylämuutostyössä; saimme sen syvennettyä 2,4 m veneväylästä 4,3 m laivaväyläksi.

Huippu asiantuntemusta

Arkkitehti Aaro Söderlund omaa pitkän teknis-taiteellisen yliopistokoulutuksen sekä opetustaustan. Hänen palveluitaan ja asiantuntemusta on käytetty vaativammissa kohteissa, kuten kulttuurihistoriallisilla alueilla ja -rakennuksissa, mutta usein myös ranta-alueilla.

Vuosikymmenien aikana mukaan on mahtunut lukuisia kansainvälisiä kohteita, joista esimerkkinä kelluvien kaupunkien suunnittelutyö Kiinassa ja Singaporessa sekä kaivausarkkitehdin työt Lähi-Idässä.

- Viime vuosina saaristoalueiden monimuotoisuuden hyödyntäminen ja kehittäminen ovat olleet vahvasti toiminnan keskiössä. Työkohteita ja projekteja on toteutettu ranta-asemakaavoista uusiin loma-asuntoihin, satamiin sekä saariston majoitusliiketoimintaan.

- Teemme tiivistä yhteistyötä niin yksityisen kuin julkisen puolen toimijoiden kanssa. Tästä esimerkkinä Rapasaaren ja Pikisaaren kaavarungot ja osayleiskaavat Lappeenrannassa (kv suunnittelukilpailuvoitto 80 000 k-m²) sekä erinäisiä ranta-asemakaavoja Nauvossa ja Paraisilla. Tällä hetkellä olemme suunnittelemassa muun muassa Nauvon saaristoon hotellin laajennusta ja Paraisilla on menossa saaristolaistorin luonnostelu. Inkooseen on valmistumassa meidän piirtämä omakotitalo talousrakennuksineen. Kaikkiaan projekteja on yhtaikaa yli 20 eri vaiheissaan, toteaa Söderlund.

www.soderlund.fi