Pyydä tarjous

EduTec kouluttaa osaajia teollisuusyrityksiin nopeasti ja tehokkaasti

Koulutus tapahtuu asiakasyrityksen omissa tiloissa ja yrityksen omilla laitteilla. Kuvassa hitsaajien koulutusta Ratesteel Oy:lle.
Koulutus tapahtuu asiakasyrityksen omissa tiloissa ja yrityksen omilla laitteilla. Kuvassa hitsaajien koulutusta Ratesteel Oy:lle.
15.09.2022 | Yrityselämässä tapahtuu, Koulutus ja opiskelu, Teollisuus

EduTec Oy on työelämän koulutuksiin erikoistunut uudentyyppinen koulutusyritys, jonka toiminnan lähtökohtana on yritysten tarve saada ammattitaitoista työvoimaa nopeallakin aikataululla. EduTec ei toteuta tutkintoon johtavia koulutuksia, vaan tarkoituksena on vastata yritysten osaamistarpeisiin tarkasti ja ripeästi.

– Keskitymme teknologia-alan rekry-, täsmä- ja täydennyskoulutuksiin. Koulutuksemme ovat valmiita avaimet käteen -paketteja. Toimitamme sen, mitä yritys tarvitsee, kertoo Harri Kilpeläinen, toinen EduTecin yrittäjistä.

Uusia työntekijöitä muutamassa kuukaudessa

RekryKoulutus on kustannustehokas ja mutkaton tapa saada uusia, osaavia työntekijöitä. Yrityksen rahaa ja aikaa ei kulu rekrytointiprosessiin kaikkine ilmoitteluineen, vaan kaikki hoituu EduTecin ja sen kumppaneiden kautta.

EduTec tekee yhteistyötä Osuma Henkilöstöpalvelut Oy:n ja RTK-Henkilöstöpalvelu Oy:n kanssa.

– Monelle yritykselle on yllätys, että henkilöstöpalveluyritysten avulla voi saada uusia työntekijöitä koulutettavaksi, jos osaavaa työvoimaa ei muuten ole tarjolla, Kilpeläinen mainitsee.

Koulutuksia tarvitaan

EduTecin yrittäjinä toimivat Harri Kilpeläinen ja Kari Heiskanen. Molemmilla on vahva opettajatausta ammatillisesta koulutuksesta nuoriso- ja aikuispuolelta.

EduTec aloitti toimintansa noin vuosi sitten, ja alkutaival on sujunut mainiosti. Harri Kilpeläisen mukaan tarvetta yrityslähtöiselle ja räätälöidylle ammatillisen osaamisen kouluttamiselle on teknologia-alalla paljon.

– Pelkästään tämän syksyn aikana olemme aloittaneet ja aloitamme kuusi koulutusta. Juuri nyt meneillään on mm. koneistajien TäsmäKoulutus Pro-Tot Oy:lle, uusien tuotannon työntekijöiden RekryKoulutus Andritz Warkaus Works Oy:lle sekä hitsaajien RekryKoulutus Ratesteel Oy:lle.

Koneistajien TäsmäKoulutusta Pro-Tot Oy:lle. EduTecin koulutuksissa ryhmäkoot ovat sopivan pieniä. Valtaosa koulutuksesta on lähiopetusta, jossa kouluttaja on läsnä paikan päällä.

Yrityksen tiloissa, yrityksen koneilla

Varkaudessa päämajaansa pitävän EduTecin koko maan kattavaan sopimuskouluttajien verkostoon kuuluu teknologia-alan ammattilaisia, joilla on vankka kokemus ja todennettu pätevyys juuri niihin töihin, joihin he uusia osaajia kouluttavat.

– Koulutuksen järjestäminen esimerkiksi Tampereen seudulla tai Pirkanmaalla onnistuu EduTeciltä vaivattomasti, Kilpeläinen ja Heiskanen toteavat.

Yksi EduTecin koulutusmallin valttikorteista on, että koulutus tapahtuu asiakasyrityksen omissa tiloissa ja yrityksen omilla laitteilla. Koulutettavat oppivat tuntemaan työympäristönsä ja hallitsemaan juuri ne välineet, jotka heidän täytyykin hallita. Koulutus on siten tehokasta ja vaikuttavaa.

Lähiopetusta pienissä ryhmissä

EduTec kouluttaa eri tavalla kuin ammattioppilaitoksissa nykyisin tehdään. EduTecillä vähintään 60 % koulutuksesta on lähiopetusta, jossa kouluttaja on läsnä paikan päällä. Esimerkiksi 3 kuukauden koulutuksen ensimmäisenä kuukautena kouluttaja on sataprosenttisesti paikalla joka päivä, toisena kuukautena 80-prosenttisesti.

– Koulutuksissamme ryhmäkoot ovat pieniä, 3–5 henkilöä per kouluttaja, jolloin opetus on tiivistä ja tehokasta. Kouluttajat huomaavat saman tien, missä asioissa koulutettavilla on haasteita ja pystyvät auttamaan välittömästi, kuvailee Kari Heiskanen.

– Lisäksi pidämme koulutusten kestot lyhyinä, 2–4 kuukaudessa. Tässä ajassa koulutettavat oppivat työskentelemään itsenäisesti. Yrityksen näkökulmasta aikaa ei kulu epäolennaisuuksiin.

Yhdessä TE-palveluiden ja ELY-keskuksen kanssa

RekryKoulutus ja TäsmäKoulutus ovat TE-palveluiden konsepteja, ja koulutukset toteutetaan aina yhteistyössä paikallisten työ- ja elinkeinoviranomaisten kanssa. RekryKoulutuksen kokonaiskustannuksista ELY-keskus rahoittaa 70 %, TäsmäKoulutuksen 50–70 %.

Harri Kilpeläisen mukaan EduTecin yhteistyö TE-palveluiden ja ELY-keskusten kanssa sujuu jouhevasti.

– Käymme rekrytoivan yrityksen kanssa yhdessä läpi, millaisia pätevyyksiä ja taitoja siellä tarvitaan. Seuraavaksi laadimme koulutusrungon ja kustannussuunnitelman. Henkilöstöpalveluiden kanssa teemme sitten yhdessä ELY-keskukselle hakemuksen koulutuksen järjestämisestä. Käsittelyajat ovat nykyisin kohtuullisen lyhyitä.

EduTec kouluttaa parhaillaan tuotannon työntekijöitä Andritz Warkaus Works Oy:lle. Koulutukseen osallistuvilla on kova motivaatio ja halu työllistyä.

Työntekijäpula on kansallinen haaste

Seuraavan kymmenen vuoden aikana maassamme tarvitaan 130 000 uutta työntekijää. Kari Heiskasen ja Harri Kilpeläisen mukaan Suomessa on herätty huomaamaan, että tutkintotavoitteisen koulutuksen rinnalla osaamista voidaan luoda ja työllistymistä edistää myös joustavammilla koulutuksilla.

– Koemme olevamme tärkeällä asialla, he kertovat.

– EduTecillä on laajat yhteistyöverkostot ja syvällinen työelämän tuntemus. Olemme onnistuneet saamaan hyviä kumppanuuksia johtavien laitevalmistajien, maahantuojien ja jälleenmyyjien kanssa, joten kauttamme on tarjolla uusinta tietämystä yrityksiin.

Motivoituneita koulutettavia

RekryKoulutuksissa osallistujat ovat alanvaihtajia, työttömiä työnhakijoita tai työttömyysuhan alaisia. Koulutuksen aikana osallistujat eivät saa palkkaa yritykseltä, vaan koulutusajalta maksetaan työttömyysetuutta kulukorvauksella.

Yritysten avoimiin työpaikkoihin ei nykyisin tahdo olla päteviä ja aidosti kiinnostuneita hakijoita, mutta sen sijaan RekryKoulutuksiin on ilahduttavan paljon motivoituneita hakijoita. Hakijoita kiinnostavat luvassa oleva työsuhde, sekä intensiivinen, lyhyt koulutus.

– Hakijat ovat todella kiinnostuneita työpaikan saamisesta koulutuksen kautta. Toukokuun alusta voimaan tullut työnhakuvelvoite ei liity RekryKoulutuksiin millään tavalla, Harri Kilpeläinen korostaa.

– Yritysten kannattaisi ajoissa varmistaa henkilöstön koulutus, ettei ammattitaitoisen työvoiman puute muodostu kasvun esteeksi. Meihin kannattaa ilman muuta ottaa yhteyttä, jos näköpiirissä on koulutustarpeita. Katsotaan yhdessä, millainen koulutusratkaisu olisi yrityksellenne toimivin.

edutec.fi
facebook.com/edutec.fi
instagram.com/edutecoy

040 539 6885
[email protected]

RekryKoulutuksessa yrityksen osuus kustannuksista on vain 30 %

RekryKoulutuksella yritys saa uusia, ammattitaitoisia työntekijöitä. RekryKoulutus on ns. yhteishankintakoulutus, jonka kokonaiskustannuksista ELY-keskus rahoittaa 70 % ja työnantajan osuus on 30 %. Koulutus räätälöidään yrityksen tarpeisiin ja sillä luodaan opiskelijoille ammatillinen osaaminen työtehtäviin. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet työllistyvät yritykseen tai vuokratyövoimaa tarjoavaan yritykseen.

TäsmäKoulutus puolestaan on yrityksessä jo työskentelevien työntekijöiden osaamisen päivittämistä yrityksen muutostilanteissa (myös määräaikaisesti lomautetuille). TäsmäKoulutuksen kokonaishinnasta työnantajan maksuosuus on 30–50 %.

EduTecin sopimuskouluttajien osaamisaloja:

  • Koneistus
  • Hitsaus
  • Teollinen pintakäsittely
  • Hydrauliikka
  • Raskas kalusto, ajoneuvot ja ajoneuvosähkö
  • Autojen korityöt, maalaus, autovarustelu, ajoneuvotekniikka, sähköinen vianhaku ja korjaus
  • LVI-ala
  • Sähköala
  • NC-puutyöstökoneet