LinkedinFacebook
Pyydä tarjous

FIN Inventors kehittää ja modernisoi paloturvallisuusalaa ja alalla käytettäviä järjestelmiä

Digipalvelut
04.10.2020 | Yrityselämässä tapahtuu
Joulukuussa 2017 perustettu FIN Inventors Oy on paloturvallisuusalan tuotekehitykseen erikoistunut yritys. Yrityksen perustajilla Juha Mikkolalla ja Jarno Rauniolla on pitkä työhistoria erilaisten sammutuslaitteistojen suunnittelusta, toteutuksesta, asennuksesta ja huollosta.– Olemme keskittyneet uusien innovatiivisten tuotteiden kehittämiseen ja valmistamiseen ja tavoitteenamme on kehittää ja modernisoida koko paloturvallisuusalaa ja alalla käytettäviä laitteita. Turvallisuus on etusijalla kaikessa toiminnassamme, ja innovatiivisilla tuotteillamme mahdollistamme täysin uudenlaisen teknisten järjestelmien toiminnan ja käytettävyyden, yrittäjä, insinööri Juha Mikkola luonnehtii FIN Inventors Oy:n toimintaa.Juha Mikkolalla on noin 30 vuoden kokemus sammutusjärjestelmien suunnittelussa. Mikkola toteaa, että FIN Inventorsilla on selkeä näkemys siitä, miten sammutusjärjestelmien käyttö, huolto ja testaus tulevaisuudessa järjestetään niin kotimaassa kuin kansainvälisillä markkinoilla.– Tarjoamme monia erilaisia kokonaisuuksia koko sammutusjärjestelmän toteuttamisesta aina ohjaus- ja valvontakeskuksen toimittamiseen. Kokonaisuuksia myydään asiakkaille sopivina projekteina, joita on mahdollista muokata kohteen edellyttämällä tavalla. Kokonaisprojektiin kuuluu koko järjestelmän suunnittelu ja asennus avaimet käteen -periaatteella. Tähän kokonaisuuteen kuuluvat ohjaus- ja valvontakeskus sekä pumppaamo ja niiden suunnittelu, asennus ja käyttöönotto. Kokonaispalveluun kuuluu myös huolto ja ylläpito, Mikkola kertoo ja jatkaa:– Sammutusjärjestelmissä tarvittavat lupa-asiat, suunnittelut ja asennustyöt tehdään yhteistyössä Probemen Oy:n ja Motive Safety Oy:n kanssa.– Laitteiden käyttökokemus on merkittävä osa tuotekehitystämme, ja haluammekin omalta osaltamme tehdä kaikkemme, jotta tekniset laitteet olisivat mahdollisimman käytännöllisiä ja tehokkaita, Mikkola toteaa.– Olemme tehneet lukuisia hankkeita muun muassa rakennusliikkeiden kanssa. Tähän mennessä yhtä meidän suurinta asiakasryhmäämme edustaa palveluasumistuottajat, jotka tuottavat asumispalveluita erityistä hoivaa vaativille henkilöille ja joiden asukkaiden turvallisuus on tärkeässä roolissa. Tämän lisäksi tarjoamme ratkaisuita teollisuuteen, jossa on erittäin tärkeää, että toiminta voi jatkua keskeytyksettä kellon ympäri Mikkola mainitsee.Ohjaus- ja valvontakeskus – älykäs sammutusjärjestelmäpumppaamo innovatiivisella valvontakeskuksellaMikkola kertoo, että yrityksessä koettiin, etteivät nykyiset sammutusjärjestelmät olleet pysyneet muun tekniikan kehityksen mukana.– Siksipä ryhdyimme kehittämään innovatiivisia ja ainutlaatuisia Finventors ohjaus- ja valvontakeskuksia, joiden avulla sammutusjärjestelmien käyttö muunnetaan helpompaan ja yksinkertaisempaan muotoon, samalla mahdollistaen täysin uudenlaisen järjestelmien toimintatavan ja käytön, Mikkola kuvaa.– Finventors keskukset on suunniteltu helpottamaan kaikkien kiinteistön ylläpitoon osallistuvien työtä ja nostamaan huomattavasti kohteiden turvallisuustasoa. Keskuksen avulla muunnetaan erilaisten teknisten järjestelmien käyttö, huolto ja testaus helposti ymmärrettävään ja käytettävään muotoon. Tuotteemme voidaan asentaa jo olemassa oleviin kohteisiin ja ne soveltuvat jo noin 90 % näistä kiinteistöistä.– Ideana on, että pystyttäisiin hallitsemaan sammutusjärjestelmää kokonaisuutena niin, että sammutusjärjestelmän kaikki tärkeät tiedot saadaan koottua yhdelle näytölle. Tämän kosketusnäytön avulla nähdään järjestelmän tila sekä pystytään hoitamaan testaus ja helpottamaan huoltoon liittyviä toimenpiteitä näytöltä käsin. Tällöin järjestelmän valvonta ja ylläpito on huomattavasti yksinkertaisempaa ja inhimilliset virheet saadaan eliminoitua, jolloin paloturvallisuustaso kasvaa ja häiriötekijät pienevät huomattavasti, Mikkola selvittää.Reaaliaikainen valvontaOhjaus- ja valvontakeskus koostuu näytöstä ja logiikkakeskuksesta. Näiden lisäksi siihen kuuluvat järjestelmään tarvittavat painelähettimet ja magneettiventtiilit. Ohjaus- ja valvontakeskus toimitetaan aina kohteen tarpeiden mukaan ohjelmoidun logiikan ja sähkötekniikan kanssa. Ohjaus- ja valvontakeskusta voidaan käyttää sekä korkea- että matalapaineisiin vesisumusammutusjärjestelmiin perinteistä sprinkleriä unohtamatta.– Finventors ohjaus- ja valvontakeskuksen etuna on, että sitä pystytään etäkäyttämään ja valvomaan sekä tarvittaessa järjestelmä pystytään testaamaan etänä, Mikkola kertoo ja jatkaa:– Tällä pystytään eliminoimaan häiriötilanteesta tulevia ylimääräisiä kustannuksia, jolloin ei tule turhia vika- tai palohälytyksiä, jotka ovat johtuneet siitä, että laitteiston valvonta tai huolto on toteutettu heikosti tai niiden käyttäminen on ollut virheellistä.– Meille on tärkeää, että saamme käyttäjiltä, tarkastajilta ja paloviranomaisilta tietoa ohjaus- ja valvontakeskusten toiminnasta ja hyödyistä. Kehitämme laitteitamme jatkuvasti saamamme palautteen ja keräämämme tiedon perusteella, jonka ansiosta pystymme tekemään laitteistamme yhä parempia, Juha Mikkola linjaa.Artikkeli on julkaistu Turun seudun Yritysmaailma -lehdessä 3/2020.