Verkkaisempi suhdanne antaa mahdollisuuden kehittää prosesseja ja osaamista

EduTec, Kiwa Inspecta, Savon Automaatio ja Navitas Kehityksen TechSavo-hanke järjestivät 29.2.2024 hitsauksen teemapäivän. Mukana oli runsaasti alan ammattilaisia sekä laitevalmistajien ja maahantuojien edustajia.
EduTec, Kiwa Inspecta, Savon Automaatio ja Navitas Kehityksen TechSavo-hanke järjestivät 29.2.2024 hitsauksen teemapäivän. Mukana oli runsaasti alan ammattilaisia sekä laitevalmistajien ja maahantuojien edustajia.
10.05.2024 | Yrityselämässä tapahtuu, Teollisuus

– Nyt kun teollisuuden yrityksissä ei mennä kaasu pohjassa eteenpäin, on hyvä hetki miettiä nykyisiä prosesseja, pystyisikö niitä kehittämään hitsauksen, koneistuksen ja muiden tekniikan alojen osalta. Taantuman helpottuessa tuotanto voisi sitten jatkua entistä tehokkaammin, rohkaisee EduTec Oy:n toimitusjohtaja Harri Kilpeläinen.

EduTec, EduTest ja Kiwa Inspecta tarjoavat yhdessä hitsauksen koulutuksen, henkilösertifioinnin ja testauspalveluiden palvelukokonaisuuden, joka vastaa hitsaavan teollisuuden tarpeisiin alkaen tulevan ammattilaisen ensimmäisestä puikon raapaisusta jatkuen tehokkaan koulutuksen ja pätevyyksien hankkimisen kautta materiaalien koetuksiin ja menetelmätestauksiin.

Kiwa on yksi maailman suurimmista testaus-, tarkastus-, sertifiointiyrityksistä. EduTest Oy tarjoaa nykyaikaisen ratkaisun teollisuuden henkilösertifiointeihin. EduTec Oy puolestaan on erikoistunut työelämän tarpeita vastaaviin koulutuksiin.

EduTecin, EduTestin ja Kiwan tilat sijaitsevat saman katon alla Varkaudessa Valimokadulla. Uudessa hallissa hitsauskokeet voidaan hitsata EduTecin hitsauspisteissä. Kiwa Inspectan hitsausvalvoja valvoo kokeen, jonka jälkeen NDT-testaus, koekappaleiden koneistus, rikkova testaus ja mikroskopia hoidetaan sujuvasti samoissa tiloissa. NDT-tarkastukset, rikkova testaus sekä mikroskopia hoituvat Kiwa Inspectan toimesta. EduTest koneistaa testauksissa tarvittavat koekappaleet.

– Meillä on alkuvuoden 2024 aikana suoritettu noin 600 hitsauksen pätevyyskoetta, ja hitsauksen menetelmäkokeita on ajettu yli 70. ”Ennätyksen” kävivät vetäisemässä menetelmäkokeissa erään yrityksen tyypit Lapista: kolmeen päivään 13 menetelmäkoetta ja pätevyydet siihen vielä päälle. Siinä on hieman haastetta muille, Kilpeläinen mainitsee pilke silmäkulmassaan.

Nordic Power Servicen ammattilainen tekemässä pätevyyskoetta EduTecin/EduTestin hitsauspisteellä.

NPS-ryhmittymälle palvelut ovat olleet suureksi hyödyksi

NPS-ryhmittymä on merkittävissä määrin hyödyntänyt EduTestin ja Kiwa Inspectan henkilösertifiointi- ja menetelmäkoepalveluita. NPS-ryhmittymä tarjoaa asennus-, kunnossapito-, konepaja- ja NDT-tarkastuspalveluita energia- ja prosessiteollisuuden tarpeisiin.

NPS-ryhmittymään kuuluvat Nordic Power Service Oy, NPS Power Oy ja NPS Inspection Oy. Nordic Power Service hoitaa vaativia energia- ja prosessiteollisuuden asennusprojekteja Suomessa ja ulkomailla, NPS Power tarjoaa konepajapalveluita ammattitaitoisine hitsaajineen ja asentajineen, ja NPS Inspection tuottaa tarkastus- ja asiantuntijapalveluita.

– Asennuspalveluissa teemme pääsääntöisesti voima-, sooda- ja prosessikattiloiden painelaitteiden asennuksia, joskus myös putkistoasennuksia. Painelaitteiden asennus on erikoisalaamme, kertoo Nordic Power Service Oy:n Quality Manager Mari Tuhkanen.

Ryhmittymän yhtiöistä EduTestin ja Kiwa Inspectan palveluita käyttää pääasiassa NPS Power Oy. Menetelmäkokeita on suoritettu myös Nordic Power Service Oy:lle. Alkuvuoden aikana NPS Power on suorittanut EduTecin, EduTestin ja Kiwa Inspectan palvelumallissa noin 200 hitsaajan pätevyyskoetta.

Mari Tuhkanen näkee joustavuuden EduTestin ja Kiwa Inspectan yhteispalvelun suurena vahvuutena.

– Meidän asennustyömme on hyvin sähäkkää, kun asentajia saattaa hyvinkin nopealla varoitusajalla olla lähdössä maailmalle sellaisiin projekteihin, joihin tarvittavia pätevyyksiä heillä ei vielä ole. Voimme joutua muutaman päivän varoajalla kysymään, voisiko henkilö tulla pätevyyskoetta ajamaan. EduTest ja Kiwa pystyvät palvelemaan ripeästi.

Yhtä lailla pikaista reagointia tarvitaan menetelmäkokeiden ajamiseen.

– Kun projektia suunnitellaan, eteen voi tulla yllättäviä materiaalikombinaatioita, joihin meillä ei ole valmiiksi menetelmäkokeita suoritettuna. EduTestin ja Kiwan kautta niiden ajaminen onnistuu nopeasti. Tämän vuoden aikana olemme tehneet jo useita menetelmäkokeita.

– Menetelmäkokeissa on erityinen etu siinä, että tulokset saadaan todella nopeasti. EduTestin ja Kiwan tiloissa pystytään tekemään hieet paikan päällä. Koska Kiwa Inspectalla on käytössään oma laboratorio, testikappaleita ei tarvitse lähettää muualle. Erinomaista palvelua, Tuhkanen toteaa.

– Lisäksi yksi plussa meidän kannaltamme on EduTecin, EduTestin ja Kiwa Inspectan yhteisen hallin läheinen sijainti. Matkaa meiltä heille on vain muutama sata metriä. Heidän tilansa nykyaikaisine hitsauspisteineen ovat oikein tarkoituksenmukaiset pätevyys- ja menetelmäkokeisiin. Kiwan puolelta Tommi Kirjavainen on toiminut kokeiden valvojana.

– Yhteistyö EduTecin, EduTestin ja Kiwa Inspectan kanssa on ollut todella vaivatonta. Yhteydenpito pelaa savolaiseen tapaan erittäin sujuvasti ja asiakkaan toiveet tulevat huomioiduiksi, kuvailee Mari Tuhkanen.

EduTecin Rekry-, Täsmä- ja täydennyskoulutukset ovat tehokkaita

– Nyt on hyvä sauma tarkastella myös sitä, pystyisikö olemassa olevaa henkilöstöä kouluttamaan vaativampiin tai toisenlaisiin työtehtäviin, jotta kilpailukyky tulevaisuudessa säilyisi, jopa parantuisi. Siinä tarkoituksessa EduTecin toteuttama TäsmäKoulutus on todistetusti tehokas, toteaa Harri Kilpeläinen.

TäsmäKoulutus on TE-palveluiden koulutuskonsepti. ELY-keskuksen tukemalla koulutuksella päivitetään yrityksen nykyisen henkilöstön osaamista.

– TäsmäKoulutusta voi käyttää määräajaksi lomautetun henkilöstön kouluttamiseen, jolloin yritykselle jää kustannuksia ainoastaan koulutuksesta. TäsmäKoulutuksen kokonaishinnasta työnantajan maksuosuus on vain 30–50 %

EduTecillä on useita TäsmäKoulutuksia käynnissä ja alkamassa.

– TäsmäKoulutuksessa voidaan mm. kehittää yrityksen hitsausprosesseja tekemällä niihin liittyviä henkilöpätevöintejä ja suorittamalla menetelmäkokeita. Lisäksi voidaan kokeilla hitsauksen automatisointia, uusia lisäaineita ja niin edelleen.

Harri Kilpeläisen mukaan yritykset ovat varsin hyvin ottautuneet niin Täsmä- kuin RekryKoulutuksiin.

– Niiden lisäksi olemme toteuttaneet asiakkaillemme muutaman päivän pituisia täydennyskoulutuksia.

RekryKoulutuksella yritys saa uusia, ammattitaitoisia työntekijöitä. RekryKoulutuksen kokonaiskustannuksista ELY-keskus rahoittaa 70 %, työnantajan osuus on 30 %.

– RekryKoulutusten onnistumisen kannalta tärkeää on yhteistyö henkilöstöpalvelualan kumppaneiden kanssa. Merkittävin kumppani on Osuma Henkilöstöpalvelut Oy, jonka yhteyshenkilö koulutuksissa on Jani Karhunen.

Hitsauksen teemapäivä oli EduTecillä 29.2.2024.

Koneistuksen teemapäivästä ideoita menetelmien kehittämiseen

Koneistavan teollisuuden yritysten kehittämistyötä EduTec halusi aktivoida järjestämällä koneistuksen teemapäivän 15.5.2024.

– Teemapäivässä oli mukana johtavia laite- ja työkaluvalmistajia sekä maahantuojia jakamassa aiheesta kiinnostuneille yrityksille parasta ja ajantasaisinta tietoa koneistuksen nykymaailmasta. Haluamme lisätä teollisuusyritysten kilpailukykyä järjestämällä tälläisia tapahtumia. Koneistuksen pääkouluttajanamme toimii Ville Karpow.

– Työkalujen ja lastuamisnesteiden kokeiluilla sekä muilla menetelmien kehittämiseen liittyvillä asioilla on koneistuksessa mahdollista tehdä aidosti isoja kilpailukykyharppauksia ja parantaa tuottavuutta, Kilpeläinen huomauttaa.

– Koulutamme toki muitakin tekniikan osa-alueita kuin koneistusta ja hitsausta, vaikka ne enemmistön koulutustemme sisällöistä muodostavatkin.

Klikkaa kuva suuremmaksi.

edutec.fi | edutest.fi

Facebook | Instagram | LinkedIn

Harri Kilpeläinen, EduTec Oy, 040 539 6885, [email protected]
Jani Karhunen, Osuma Henkilöstöpalvelut Oy, 050 371 5981, [email protected]
Tommi Kirjavainen, Kiwa Inspecta, 050 432 4009, [email protected]

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä