LinkedinFacebook
Pyydä tarjous

Gradia Jämsästä valmistuu yrityksiin yksilöllisesti koulutettuja ammattilaisia

Digipalvelut
08.04.2022 | Yrityselämässä tapahtuu, Koulutus ja opiskelu

Jämsän seutukunta on kokenut suuren rakennemuutoksen UPM:n Kaipolan paperitehtaan alasajon vuoksi. Ammatillista koulutusta tarjoava Gradia Jämsä on omalta osaltaan tukenut seudun ja sen ihmisten sopeutumista uusiin oloihin.

– Reagoimme nopeasti ja pystyimme tarjoamaan apua tilanteeseen koulutustarjonnallamme, sanoo Gradia Jämsän rehtori Petteri Järvinen.

– Tällä hetkellä meillä on kouluttautumassa uuteen ammattiin yli 40 UPM-taustaista henkilöä, ja tilanne heidän työllistymisensä suhteen näyttää hyvältä. Kaiken kaikkiaan selviydyimme paremmin, kuin mitä aluksi uskalsimme toivoa.

Vahva metsäala ja harvinaisia tutkintoja

Keskeinen ala Gradia Jämsän koulutustarjonnassa on metsäala, jonka ydintä on koneellinen puunkorjuu.

– Alalle on tullut koulutettavaksi mm. sellaisia aikuisia, jotka aiemmin ovat ajaneet jotakin muuta konetta kuin metsäkonetta.

Sosiaali- ja terveysala on varsin suosittu. Ensimmäisenä askeleena alasta kiinnostuneille on tarjolla hoiva-avustajan koulutus.

– Koulutus muodostuu kahdesta sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon osasta. Hoiva-avustaja voi jatkaa lähihoitajaksi suorittamalla muutkin tutkinnon osat. Hoiva-avustajan koulutus on kiinnostanut aikuisopiskelijoita hyvin, Järvinen kertoo ja lisää:

– Alan erikoisuutena meiltä löytyy perustason ensihoitajan tutkinto.

Harvinainen on myös aikuisille tarkoitettu laboratorioalan perustutkinto (laborantti).

– Olemme laajentamassa laboratorioalan koulutusta perustutkinnosta ammattitutkintoon saakka, Järvinen mainitsee.

Vastauksia tulevaisuuden haasteisiin

Myös autoalan opiskelupaikat ovat perinteisesti kysyttyjä. Rehtori Järvinen mainitsee, että autotekniikan koulutuksessa Gradia Jämsä on huomioinut uudet energiamuodot.

– Olemme sisällyttäneet koulutukseen projekteja, joissa bensiini- tai dieselkäyttöinen auto sähköistetään tai muutetaan kaasukäyttöiseksi.

– Tulevaisuutta silmällä pitäen olemme koulutussisällöissä joustavasti yhdistelleet eri ammatteja, kuten automekaanikon ja varaosamyyjän.

Yhteistyöllä yrityksiin täsmäosaamista

Gradia Jämsä on saanut Jyväskylän koulutuskuntayhtymän työelämävaltuuskunnan palkinnon koulutuksessa tehtävästä yhteistyöstä yritysten kanssa.

– Esimerkiksi autoalalla yritysyhteistyön merkitys on suuri, kumppaneitamme ovat mm. autokorjaamot ja maahantuojat.

Yksi Gradia Jämsän vahvuuksista onkin opiskelijoiden yksilöllinen koulutus yritysten tarpeisiin perustuen. Petteri Järvisen mukaan yhteistyö paikallisten yritysten kanssa toimii hienosti.

– Meillä yli 60 % oppimisesta tapahtuu yrityksissä. Olemme minimoineet koulussa tapahtuvaa pänttäämistä ja vieneet oppimista aitoihin työympäristöihin.

– Yli 70 % opiskelijoistamme työllistyy suoraan yrityksiin, joissa he ovat olleet työssäoppimassa. Pystymme selvittämään suhteellisen hyvin, millaisia tarpeita kullakin työnantajalla ja yrityksellä on. Tutkinnot ovat joustavia, joten opintoja voidaan räätälöidä yritysten tarpeiden mukaan, olipa kyseessä sitten logistiikka, kaupan alan palvelut, liiketoiminta tai mikä tahansa yrityksessä tarvittava.

Tarpeellisia työelämätaitoja

Gradia Jämsä toimii tiimiorganisaationa, ja myös koulutuksessa tiimityö ja projektioppiminen tulevat vahvasti esille.

– Opiskelijat integroituvat pienryhmiin, jotka toteuttavat erilaisia projekteja ja oppivat sitä kautta sekä alakohtaisia taitoja että projektityöskentelyä, Petteri Järvinen kuvailee.

– Opiskelijoistamme kehittyy haluttuja työntekijöitä, koska työpaikoilla toimitaan nykyisin paljolti samalla tavalla. Tiimiperusteinen toimintamalli on opiskelijoillamme jo valmiiksi hallussa.

Ryhmätyötaitojen ohella Gradia Jämsä pyrkii kehittämään opiskelijoiden itseohjautuvuutta, jotta he pystyisivät tekemään työtehtäviään koskevia päätöksiä itsenäisesti ja tarttumaan työhön erikseen käskemättä.

– Haluamme kouluttaa ammattilaisia, jotka eivät ole jatkuvasti esimieheltä tiedustelemassa, että "Mitä teen seuraavaksi?". Sopiva itseohjautuvuus on tarpeellinen taito työelämässä.

Pätevä henkilöstö ja nykyaikaiset tilat

Gradia Jämsän kahdella kampuksella Myllymäessä on yhteensä 125 työntekijää, joista oppilaitoksen palveluksessa 91. Opettajia heistä on reilut 70, lisäksi opiskelijoiden kanssa työskentelee ammattiohjaajia ja opiskeluavustajia. Hallinnossa työskentelee neljä henkilöä.

– Hallinto pidetään mahdollisimman kevyenä, jotta saadaan opiskelijarajapintaan riittävästi opetusta ja ohjausta, rehtori Järvinen korostaa.

Tilat ja työvälineet ovat modernit ja hyvässä kunnossa. Autotekniikka, logistiikka ja metsäkonetekniikka toimivat yhdessä uusissa tiloissa. Ratkaisu on toiminut hyvin.

– Seuraavaksi olemme uusimassa opiskelijoiden sosiaalitiloja. Ne valmistuvat elokuuhun mennessä. Tänä vuonna uusimme myös laboratoriotiloja. Teollisuuslaboratoriokoulutusta varten tulee uutta tilaa n. 200 m².

Osaajia omalle seutukunnalle ja koko maahan

Nuoria, alle 19-vuotiaita opiskelijoita Gradia Jämsässä on tällä hetkellä kirjoilla n. 400 ja aikuisopiskelijoita lähes 1 000. Vuositasolla Gradia Jämsässä opiskelee n. 1 600 tutkinto-opiskelijaa.

– Otamme jatkuvasti uusia opiskelijoita, ja meiltä valmistuu jatkuvasti tutkinnon suorittaneita, Petteri Järvinen toteaa.

Kaupungin keskeinen sijainti ja hyvät liikenneyhteydet tekevät Gradia Jämsästä vaivattomasti saavutettavan. Vuosittain opiskelijoita tulee Jämsän seutukunnalta yli 500 ja Jyväskylän alueelta n. 100. Jonkin verran tulijoita on Pirkanmaan puolelta, ja yksittäisiä opiskelijoita kaikkialta maasta.

– Kauempaa opiskelijoita vetävät meillä tarjolla olevat harvinaisemmat koulutusalat ja tutkinnot. Myös vahva metsäalan koulutus kiinnostaa oman seutukunnan ja maakunnan ulkopuolellakin.

Urheilijoiden ammatillisen koulutuksen erityistehtävä

Nuoria opiskelijoita laajalta säteeltä Jämsään tuo myös mahdollisuus opiskelun ja urheilun yhdistämiseen. Gradia Jämsällä on erityistehtävä järjestää urheilijoille ammatillista koulutusta. Urheiluvalmennettavan on mahdollista opiskella myös Jämsän lukioissa.

– Urheilijoiden ammatillisen koulutuksen ja lukio-opiskelun piirissä on parhaillaan n. 40 opiskelijaa, joista suunnilleen puolet Gradia Jämsän puolella. Urheiluvalmennettavien ammatillista koulutusta olemme antaneet jo 1950-luvulta lähtien, ja asia on meille hyvin tärkeä.

Rehtori kiittää vastuullisuudesta korona-aikana

Opiskelijat pitävät erityisen tärkeänä sitä, että Gradia Jämsässä yksilö saa olla yhteisön arvokas jäsen omana itsenään.

– Eräs opiskelija muotoili asian niin, että "täällä mä voin olla mä, ja yhdessä me olemme me", Petteri Järvinen kertoo.

– Viime vuonna opiskelijapalautteen keskiarvoksi saimme yli nelosen, kun maksimi on viisi. Valitettavasti koronan aiheuttamat hankaluudet ovat syöneet arvosanasta muutamia kymmenyksiä verrattuna siihen, mitä se oli ennen pandemiaa.

– Koronan torjunnassa sinänsä olemme oppilaitoksena onnistuneet erinomaisesti. Viime vuonna meillä oli koko yhteisössä tartuntatapauksia vain 14. Sekä työssäoppimispaikkoja tarjoavat yritykset ja yhteisöt että opiskelijat ovat toimineet erittäin vastuullisesti. Esitänkin kaikille kiitokseni, asiat on hoidettu todella hienosti.

gradia.fi
040 341 5111

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram