Pyydä tarjous

Riveria kouluttaa metsäalan ammattilaisia

Kuva: Irma Lehikoinen
Kuva: Irma Lehikoinen
05.10.2023 | Koulutus ja opiskelu, Yrityselämässä tapahtuu, Maa- ja metsätalous

Riverian metsäalan koulutus tarjoaa yritysten henkilöstölle suunnattuja täsmäkoulutuksia osaamisen kehittämiseen.

– Täsmäkoulutus alkaa osaamiskartoituksella. Sen jälkeen käydään tarpeen mukaan läpi työmenetelmällinen osio, jossa petraamista kaipaavia osa-alueita laitetaan kuntoon, kuvailee Mikko Saarimaa, Riverian metsäalan tiimipäällikkö.

– Koulutuksen fokus on työn toimintojen hoksaamisessa ja niiden tehostamisessa. Voimme katsoa työvaiheittain, mitä työntekijä voisi tehdä eri tavalla tai jopa jättää turhana työnä tekemättä tehokkuuden lisäämiseksi. Siinä helposti työhyvinvointikin paranee ja stressi vähenee, kun oppii työskentelemään sujuvammin ja vähemmällä vaivalla.

Mikko Saarimaa muistuttaa, että täsmäkoulutus parantaa toimintavarmuutta, mikä yritykselle on ratkaisevan tärkeä asia.

– Täsmäkoulutuksen vaikutukset voivat olla sellaisiakin, että yrityksen toiminta-ajatus kirkastuu ja samalla jokaisen työntekijän rooli osana kokonaisuutta hahmottuu.

Mukaan koko yrityksen väki

Täsmäkoulutuksen ajatuksena on saada mukaan koko yritys. Tällöin koulutuksesta on suurin hyöty. Osaamiskartoituksessa nousee monesti esiin pieniä asioita, jotka jäävät helposti arjen työssä huomaamatta, mutta joilla on lopulta iso merkitys työhyvinvoinnin kannalta.

– Meillä on hyviä kokemuksia tilanteista, joissa koulutukseen osallistuvat metsäalan yrityksen kaikki henkilöt kuljettajista työnjohtoon ja yrittäjiin, Saarimaa mainitsee.

Yrityksen maksuosuus on pieni

Täsmäkoulutus on TE-palveluiden konsepti, jonka puitteissa yritys voi saada nykyiselle henkilöstölleen räätälöityä koulutusta osaamisen päivittämiseen. Huomionarvoista on, että työnantajan maksuosuus täsmäkoulutuksesta on vain 30–40 % kokonaishinnasta riippuen yrityksen koosta ja liikevaihdosta.

Jos yritykselle räätälöity täsmäkoulutuspaketti kiinnostaa, yhteyttä voi ottaa suoraan Riverian metsäalan koulutukseen (yhteystiedot alla).

– Siitä se pyörä lähtee pyörimään. Meillä on hyvät yhteydet ELY-toimijoihin, joten ensi askeleeksi riittää yhteydenotto meihin.

Perustutkinto – ammattitutkinto – erikoisammattitutkinto

Ammatillisissa opinnoissa alalle tullaan yleensä perustutkinnon kautta. Sen jälkeen muutamia vuosia kokemusta kartuttanut työntekijä voi syventää osaamistaan suorittamalla ammattitutkinnon. Se onnistuu työn ohessa.

– Ammattitutkinto keskittyy oman työn suunnitteluun ja toiminnan tehostamiseen. Ammattitutkinto on suosittu ja hyvä ratkaisu henkilökohtaisen ammattitaidon kehittämiseen, Saarimaa sanoo.

Riverian ammattitutkintonimikkeet ovat kuljetusalan ammattitutkinto, metsäteollisuuden kuljetukset sekä metsäalan ammattitutkinto, metsäkoneenkuljettaja.

Lisäksi tarjolla on metsäalan erikoisammattitutkinto, puunkorjuu. Tutkinto valmistaa esimiestyöhön, työnopastukseen sekä tuotteiden/palvelujen suunnitteluun ja tuottamiseen.

Metsätalousyrittäjän ammattitutkinto on kuin metsänomistajalle tehty

Yhtenä tutkintonimikkeenä Riverialla on metsätalousyrittäjän ammattitutkinto. Se soveltuu erinomaisesti metsänomistajalle, olipa hän sitten yrittäjä, yksityinen henkilö tai metsäyhtymän edustaja.

– Taito hoitaa metsää on jokaiselle metsänomistajalle tärkeä ominaisuus. Pitäisi osata arvioida taimikon, varttuneemman harvennuskypsän metsän sekä uudistus- ja päätehakkuukelpoisen metsän tarpeita.

– Metsänhoitoa ei välttämättä tehdä itse, mutta toimenpiteet olisi joka tapauksessa hyvä osata ajoittaa oikein, vaikka työt hankkisi ostopalveluna.

– Metsätalousyrittäjän ammattitutkinto antaa tietopohjaa myös mm. puuston mittaamiseen, puukaupan tekemiseen, leimikoiden suunnitteluun, metsäverotukseen ja metsätilan arvon määrittämiseen. Tutkinto on kattava ja monipuolinen kokonaisuus, kertoo Saarimaa.

Perustutkinnot nuorille ja aikuisille

Metsäalan perustutkintonimikkeitä Riverialla ovat metsäkoneenkuljettaja, metsäkoneasentaja, puutavara-autonkuljettaja sekä metsuri-metsäpalvelujen tuottaja. Lähiopiskelu tapahtuu Valtimon ja Joensuun Jukolankadun kampuksilla.

– Opinnot aloitetaan metsäalan yleisillä perusteilla. Metsäkoneasentajaksi suuntaudutaan jo 3-vuotisen perustutkintokoulutuksen ensimmäisestä vuodesta lähtien. Vuoden 2024 alusta myös puutavara-auton kuljettajat suuntautuvat ykkösvuodesta alkaen omaan työnkuvaan, kertoo Mikko Saarimaa.

Nuorisoasteen perustutkintokoulutuksen lisäksi Riverialla on vahva kokemus jatkuvan haun kautta tulleiden metsäkoneenkuljettajien, metsäkoneasentajien, puutavara-autonkuljettajien ja metsuri-metsäpalvelujen tuottajien kouluttamisesta.

– Jatkuvan haun kautta hyväksytyt opiskelijat ovat joko yli 18-vuotiaita tai sellaisia henkilöitä, joilla on jo jokin tutkinto taustalla, alanvaihtajia usein. Pääsääntöisesti he suorittavat perustutkinnon suuntautumisosiot ja pääsevät sitten työllistymään.

– Esimerkiksi metsäkoneenkuljettajan työura alkaa usein ajokoneella, eli käytynä on lähikuljetuksen tutkinnon osa. Kun työssä ovat taidot hioutuneet, voi sitten suorittaa tutkinnon osat harvesterinkuljettajaksi.

Mikko Saarimaan mukaan metsäala on varteenotettava vaihtoehto, jos haluaa työllistyä lähellä kotiseutua.

– Suomalaisen puun tarve kasvaa jatkuvasti ja korjuumäärät lisääntyvät. Metsässä on ollut aina ja on tulevaisuudessakin reilu meininki, ja alalla on tarjolla hyviä työpaikkoja käytännön ammattilaisille.

Huippuluokan opiskeluympäristö Valtimolla ja Joensuussa

Simulaattoreita on Valtimolla ja Joensuussa yhteensä yli 20. Valtimolla on kenttäsimulaattori-oppimisympäristö, jossa on kolme konetta käytettävissä.

Mikko Saarimaa kertoo, että simulaattoreiden ja kenttäsimulaattorin ansiosta opiskelijoiden osaaminen saadaan kuudessa viikossa niin hyvälle tasolle, että he voivat sen jälkeen siirtyä oikeilla koneilla aitoon ympäristöön saamaan ajoaikaa kahdessa vuorossa.

– Tällaisen tehokkaan prosessin kehittämiseen olemme satsanneet viimeisimmät viisi vuotta, ja nyt se tuottaa hedelmää.

www.riveria.fi/koulutusala/metsaala/

Mikko Saarimaa
Tiimipäällikkö, teollisuus ja biotalous, metsäala
+358 50 3497172
[email protected]

Muita uutisia