Pyydä tarjous

EduTec kouluttaa osaajia yrityksiin nopeasti ja tehokkaasti

HT Laser Oy:llä Torniossa on käynnissä EduTecin toteuttama 2 kk rekrykoulutus särmääjän työtehtäviin. Viidelle koulutettavalle on räätälöity tiivis ja tehokas koulutuspaketti yrityksen vaatimusten mukaisesti sisältäen mm. neljän erilaisen särmäyspuristimen koulutukset, viimeistelytyötehtävät sekä vaadittavat turvallisuuskoulutukset. 
HT Laser Oy:llä Torniossa on käynnissä EduTecin toteuttama 2 kk rekrykoulutus särmääjän työtehtäviin. Viidelle koulutettavalle on räätälöity tiivis ja tehokas koulutuspaketti yrityksen vaatimusten mukaisesti sisältäen mm. neljän erilaisen särmäyspuristimen koulutukset, viimeistelytyötehtävät sekä vaadittavat turvallisuuskoulutukset. 
30.05.2022 | Yrityselämässä tapahtuu, Koulutus ja opiskelu

EduTec Oy on työelämän koulutuksiin erikoistunut uudentyyppinen koulutusyritys, jonka toiminnan lähtökohtana on yritysten tarve saada ammattitaitoista työvoimaa. EduTec ei toteuta tutkintoon johtavia koulutuksia, vaan tarkoituksena on vastata yritysten osaamistarpeisiin tarkasti ja nopeasti.

– Keskitymme teknologia-alan rekry-, täsmä- ja täydennyskoulutuksiin. Koulutuksemme ovat valmiita avaimet käteen -paketteja. Toimitamme sen, mitä yritys tarvitsee, kertoo Harri Kilpeläinen, toinen EduTecin osakkaista.

– Rekrykoulutus on yrityksille kustannustehokas ja vaivaton tapa saada osaavia työntekijöitä. Yrityksen rahaa ja aikaa ei kulu rekrytointiprosessiin kaikkine ilmoitteluineen, vaan kaikki hoituu meidän ja yhteistyökumppaneidemme kautta.

EduTec tekee yhteistyötä RTK-Henkilöstöpalvelu Oy:n ja Osuma Henkilöstöpalvelut Oy:n kanssa.

– Monille yrityksille on yllätys, että henkilöstöpalvelufirmojen avulla voi saada uusia työntekijöitä koulutettavaksi, jos osaavaa työvoimaa ei muuten ole tarjolla, Kilpeläinen huomauttaa.

Yrityksen tiloissa, yrityksen koneilla

EduTecin yrittäjillä Kari Heiskasella ja Harri Kilpeläisellä on molemmilla vahva opettajatausta ammatillisesta koulutuksesta nuoriso- ja aikuispuolelta. EduTecin maanlaajuiseen sopimuskouluttajien verkostoon kuuluu teknologia-alan ammattilaisia, joilla on kokemusta juuri niistä töistä, joihin he uusia osaajia kouluttavat. Koulutus on tehokasta ja vaikuttavaa.

EduTec kouluttaa asiakasyrityksen omissa tiloissa ja yrityksen omilla laitteilla, joten koulutuksen suorittanut oppii tuntemaan työympäristönsä ja hallitsemaan juuri ne välineet, jotka hänen täytyykin hallita. Omat toimitilat EduTec saa kotikaupunkiinsa Varkauteen ensi vuoden puolella.

– Omien tilojen käyttöönottoon liittyy uudentyyppistä koulutus- ja asiantuntijayhteistyötä, josta kerromme myöhemmin enemmän, Kilpeläinen vihjaa.

Lähiopetusta pienissä ryhmissä

EduTec kouluttaa eri tavalla kuin ammattioppilaitoksissa nykyisin tehdään. EduTecillä vähintään 60 % jokaisesta koulutuksesta on lähiopetusta, jossa kouluttaja on läsnä paikan päällä. Esimerkiksi 3 kuukauden koulutuksen ensimmäisenä kuukautena kouluttaja on sataprosenttisesti paikalla joka päivä, toisena kuukautena 80-prosenttisesti.

– Koulutuksissamme ryhmäkoot ovat pieniä, 3–5 henkilöä per kouluttaja, jolloin opetus on tiivistä ja tehokasta. Kouluttajat huomaavat saman tien, missä asioissa koulutettavilla on haasteita ja pystyvät auttamaan välittömästi, kuvailee Kari Heiskanen.

– Lisäksi pidämme koulutusten keston lyhyenä, 2–4 kuukaudessa. Tässä ajassa koulutettavat oppivat työskentelemään itsenäisesti. Yrityksen näkökulmasta aikaa ei kulu epäolennaisuuksiin.

Motivoituneita koulutettavia

Rekrykoulutuksissa osallistujat ovat alanvaihtajia, työttömiä työnhakijoita tai työttömyysuhan alaisia. Koulutuksen aikana osallistujat eivät saa palkkaa yritykseltä, vaan koulutusajalta maksetaan työttömyysetuutta kulukorvauksella.

Yritysten avoimiin työpaikkoihin ei nykyisin tahdo olla päteviä ja aidosti kiinnostuneita hakijoita, mutta sen sijaan rekrykoulutuksiin on mukavan paljon motivoituneita hakijoita. Hakijoita kiinnostavat luvassa oleva työsuhde, sekä intensiivinen, lyhyt koulutus.

– Esimerkiksi Leppävirralla käynnissä olevaan koulutukseen haki 17, joista neljä valittiin. Torniossa meneillään olevaan koulutukseen haki 19, viisi valittiin. Hakijat ovat todella kiinnostuneita työpaikan saamisesta koulutuksen kautta. Toukokuun alusta voimaan tullut työnhakuvelvoite ei liity rekrykoulutuksiin millään tavalla, Harri Kilpeläinen korostaa.

Ammatillista koulutusta työelämälähtöisesti

Elokuussa 2021 perustettu EduTec Oy on tuore yritys, mutta yrittäjät ovat ammatillisen koulutuksen konkareita.

– Koemme olevamme tärkeällä asialla, Harri Kilpeläinen kertoo.

– Seuraavan kymmenen vuoden aikana maassamme tarvitaan 130 000 uutta työntekijää. Suomessa on herätty huomaamaan, että tutkintotavoitteisen koulutuksen rinnalla osaamista voidaan luoda ja työllistymistä edistää myös muilla koulutuksilla.

EduTecillä on laajat yhteistyöverkostot ja syvällinen työelämän tuntemus.

– Olemme onnistuneet saamaan hyviä kumppanuuksia johtavien laitevalmistajien, maahantuojien ja jälleenmyyjien kanssa. Kauttamme on tarjolla uusinta tietämystä yrityksiin, Kari Heiskanen toteaa.

Yhteistyö viranomaisten kanssa sujuu jouhevasti

Rekrykoulutuksen kokonaiskustannuksista ELY-keskus rahoittaa 70 %. Rekrykoulutus toteutetaan aina yhteistyössä TE-palveluiden kanssa.

Harri Kilpeläisen mukaan EduTecin yhteistyö TE-palveluiden ja ELY-keskuksen kanssa sujuu luontevasti.

– Käymme rekrytoivan yrityksen kanssa yhdessä läpi, millaisia pätevyyksiä ja taitoja siellä tarvitaan. Seuraavaksi laadimme koulutusrungon ja kustannussuunnitelman. Henkilöstöpalveluiden kanssa teemme sitten yhdessä ELY-keskukselle hakemuksen koulutuksen järjestämisestä. Käsittelyajat ovat nykyisin kohtuullisen lyhyitä.

Onko yrityksissä kasvulle tekijänsä?

EduTecin toteuttamille yrityslähtöisille koulutuksille on kysyntää. Syksyllä alkaa näillä näkymin viisi rekrykoulutusta Pohjois- ja Etelä-Savossa: Pieksämäellä, Varkaudessa, Vieremällä ja kaksi koulutusta Leppävirralla.

– Koulutuksista kiinnostuneiden kannattaa seurata viestintäämme www-sivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Pariin syksyn koulutukseen avautuu haku aivan näinä aikoina, Harri Kilpeläinen mainitsee.

Epävarmasta maailmantilanteesta huolimatta monilla savolaisyrityksillä on lupaavia kasvunäkymiä. Harri Kilpeläisen mukaan kasvavan ja kasvua tavoittelevan yrityksen olisi syytä hyvissä ajoin miettiä, onko kasvulle tekijöitä.

– Yritysten kannattaisi ajoissa varmistaa henkilöstön koulutus, ettei ammattitaitoisen työvoiman puute muodostu kasvun esteeksi. Tulemme mielellämme keskustelemaan koulutusasioista. Katsotaan yhdessä, millainen koulutusratkaisu olisi toimivin yrityksenne tarpeisiin.

edutec.fi
facebook.com/edutec.fi
instagram.com/edutecoy
040 539 6885
[email protected]

Rekrykoulutuksessa yrityksen osuus kustannuksista on vain 30 %

Rekrykoulutus on ns. yhteishankintakoulutus, jonka kokonaiskustannuksista ELY-keskus rahoittaa 70 % ja työnantajan osuus on 30 %. Rekrykoulutus toteutetaan yhteistyössä TE-palveluiden kanssa. Koulutus räätälöidään yrityksen tarpeisiin ja sillä luodaan opiskelijoille ammatillinen osaaminen työtehtäviin. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet työllistyvät yritykseen tai vuokratyövoimaa tarjoavaan yritykseen.

Rekrykoulutuksella yritys saa uusia, ammattitaitoisia työntekijöitä. Toinen yhteishankintakoulutuksen konsepti on täsmäkoulutus. Sillä päivitetään olemassa olevien työntekijöiden (myös määräaikaisesti lomautettujen) osaamista, kun yrityksen toiminta tai sen käyttämä teknologia muuttuu. Täsmäkoulutuksen kokonaishinnasta työnantajan maksuosuus on 30–50 %.

EduTecin sopimuskouluttajien osaamisaloja:

  • Koneistus
  • Hitsaus
  • Teollinen pintakäsittely
  • Hydrauliikka
  • Raskas kalusto, ajoneuvot ja ajoneuvosähkö
  • Autojen korityöt, maalaus, autovarustelu, ajoneuvotekniikka, sähköinen vianhaku ja korjaus
  • LVI-ala
  • Sähköala
  • NC-puutyöstökoneet

Kaikilla sopimuskouluttajilla on vankka ammatillinen osaaminen ja pätevyydet vaadittaviin työtehtäviin.